Ktl-icon-tai-lieu

chuỗi cung ứng unilever

Được đăng lên bởi Quang Huy
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY UNILEVER VIỆT NAM.
1.

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY UNILEVER VIỆT NAM.

Unilever là một tập đoàn toàn cầu của anh và Hà lan nổi tiếng thế
giới trên lĩnh vực sản xuất và các sản phẩm tiêu dùng nhanh bao gồm
các sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân và gia đình, thức ăn, trà và đồ
uống từ trà. Các nhãn hiệu tiêu biểu của Unilever được tiêu dùng và
chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu như Lipton, Knorr, Cornetto, Omo,
Lux, Vim, Lifebouy, Dove, Close-Up, Sunsilk, Clear, Pond’s,
Hazeline, Vaseline, … với doanh thu trên hàng triệu đô cho mỗi nhãn
hiệu đã và đang chứng tỏ Unilever là một trong những công ty thành
công nhất thế giới trong lĩnh vực kinh doanh chăm sóc sức khỏe của
người tiêu dùng( Personel Care). Cùng với Proctol &Gambel ( P&G),
Unilever hiện đang thống trị khắp thế giới về các sản phẩm này. Là
một công ty đa quốc gia việc mở rộng kinh doanh và đặt nhiều chi
nhánh trên thế giới để chiếm lĩnh thị trường toàn cầu là một trong
những mục tiêu của Unilever. Unilever Việt Nam được thành lập năm
1995 cũng là một bước đi trong chiến lược tổng thể của Unilever.
Unilever Việt Nam thực chất là tập hợp của ba công ty riêng biệt :
Liên doanh Lever Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội, Elida P/S tại Thành
phố Hồ chí Minh và Công ty Best Food cũng đặt tại 3 thành phố Hồ
Chí Minh. Từ năm 1995 đến nay Unilever đã đầu tư khoảng 120 tiệu
USD trong 3 doanh nghiệp này, điều này được thể hiện trong bảng
sau: Bảng 1.1: Giới thiệu về công ty Unilever. Tổng vốn đầu Phần
vốn Địa Lĩnh vực hoạt Công ty tư ( Triệu góp điểm động USD) của
Unilever Hà Liên doanh Lever 56 Chăm sóc cá 66.66% Nội VN
(1995) nhân, gia đình HCM Chăm sóc răng LD Elida P/S 17.5 100%
HCM miệng Unilever Bestfood Thực phẩm, kem 37.1 100% HCM
VN( 1996) và các đồ uống “Nguồn: Phòng Marketing, Công ty
Unilever Việt Nam.” Unilever Việt Nam hiện nay có 5 nhà máy tại
Hà Nội, Củ chi, Thủ Đức và khu công nghiệp Biên Hoà. Công ty hiện
tại có hệ thống phân phối bán hàng trên toàn quốc thông qua hơn 350
nhà phân phối lớn và hơn 150.000 cửa hàng bán lẻ. Hiện nay công ty
đạt mức tăng trưởng khoảng 35-40% và tuyển dụng hơn 2000 nhân
viên. Ngoài ra công ty còn hợp tác với nhiều nhà máy xí nghiệp nội

địa trong các hoạt động sản xuất gia công, cung ứng nguyên vật liệu
sản xuất và bao bì thành phẩm. Các hoạt động hợp tác kinh doanh này
đã giúp Unilever Việt Nam tiết kiệm chi phí nhập khẩu hạ giá thành
sản phẩm, để tăng cường sức cạnh tranh của các sản phẩm của công
ty tại thị trường Việt Nam, đồng thời công ty cũng giúp đỡ...
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY UNILEVER VIỆT NAM.
1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY UNILEVER VIỆT NAM.
Unilever là một tập đoàn toàn cầu của anh và Hà lan nổi tiếng thế
giới trên lĩnh vực sản xuất và các sản phẩm tiêu dùng nhanh bao gồm
các sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân và gia đình, thức ăn, trà và đồ
uống từ trà. Các nhãn hiệu tiêu biểu của Unilever được tiêu dùng và
chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu như Lipton, Knorr, Cornetto, Omo,
Lux, Vim, Lifebouy, Dove, Close-Up, Sunsilk, Clear, Pond’s,
Hazeline, Vaseline, … với doanh thu trên hàng triệu đô cho mỗi nhãn
hiệu đã và đang chứng tỏ Unilever là một trong những công ty thành
công nhất thế giới trong lĩnh vực kinh doanh chăm sóc sức khỏe của
người tiêu dùng( Personel Care). Cùng với Proctol &Gambel ( P&G),
Unilever hiện đang thống trị khắp thế giới về các sản phẩm này. Là
một công ty đa quốc gia việc mở rộng kinh doanh và đặt nhiều chi
nhánh trên thế giới để chiếm lĩnh thị trường toàn cầu là một trong
những mục tiêu của Unilever. Unilever Việt Nam được thành lập năm
1995 cũng là một bước đi trong chiến lược tổng thể của Unilever.
Unilever Việt Nam thực chất là tập hợp của ba công ty riêng biệt :
Liên doanh Lever Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội, Elida P/S tại Thành
phố Hồ chí Minh và Công ty Best Food cũng đặt tại 3 thành phố Hồ
Chí Minh. Từ năm 1995 đến nay Unilever đã đầu tư khoảng 120 tiệu
USD trong 3 doanh nghiệp này, điều này được thể hiện trong bảng
sau: Bảng 1.1: Giới thiệu về công ty Unilever. Tổng vốn đầu Phần
vốn Địa Lĩnh vực hoạt Công ty tư ( Triệu góp điểm động USD) của
Unilever Hà Liên doanh Lever 56 Chăm sóc cá 66.66% Nội VN
(1995) nhân, gia đình HCM Chăm sóc răng LD Elida P/S 17.5 100%
HCM miệng Unilever Bestfood Thực phẩm, kem 37.1 100% HCM
VN( 1996) và các đồ uống “Nguồn: Phòng Marketing, Công ty
Unilever Việt Nam.” Unilever Việt Nam hiện nay có 5 nhà máy tại
Hà Nội, Củ chi, Thủ Đức và khu công nghiệp Biên Hoà. Công ty hiện
tại có hệ thống phân phối bán hàng trên toàn quốc thông qua hơn 350
nhà phân phối lớn và hơn 150.000 cửa hàng bán lẻ. Hiện nay công ty
đạt mức tăng trưởng khoảng 35-40% và tuyển dụng hơn 2000 nhân
viên. Ngoài ra công ty còn hợp tác với nhiều nhà máy xí nghiệp nội
chuỗi cung ứng unilever - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuỗi cung ứng unilever - Người đăng: Quang Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
chuỗi cung ứng unilever 9 10 817