Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi nguyenkkkk
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 3796 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

II. 1. Phương thức thanh toán chuyển tiền (Remittance)
II.1.1. Khái niệm
Phương thức chuyển tiền là phương thức thanh toán
trong đó khách hàng (người trả tiền) yêu cầu ngân
hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho một
người khác (người hưởng lợi) ở một địa điểm nhất
định bằng phương tiện chuyển tiền do khách hàng
yêu cầu

1

CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

II. 1. Phương thức thanh toán chuyển tiền (Remittance)
Các bên tham gia phương thức này gồm có :
–

Người nhập khẩu.

–

Người xuất khẩu.

–

Ngân hàng bên mua: là ngân hàng ở nước người nhập
khẩu, nơi người nhập khẩu có tài khoản tiền gửi ngoại
tệ tại ngân hàng.

–

Ngân hàng bên bán: là ngân hàng phục vụ người xuất
khẩu, ngân hàng này ở nước người xuất khẩu.
2

CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

II.1.2. Quá trình tiến hành nghiệp vụ
+ Sơ đồ nghiệp vụ thanh toán

3

CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

II.1.2. Quá trình tiến hành nghiệp vụ
+ Giải thích sơ đồ
Bước 1: Sau khi ký hợp đồng, người xuất khẩu
tiến hành giao hàng đồng thời chuyển giao toàn
bộ chứng từ cho người nhập khẩu.
Bước 2: Người nhập khẩu viết lệnh chuyển tiền
gởi đến ngân hàng bên mua để yêu cầu ngân
hàng bên mua trích trong tài khoản của mình để
chuyển trả tiền cho người xuất khẩu.
4

CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

Bước 3: Sau khi kiểm tra nếu thấy lệnh
chuyển tiền hợp lệ và tài khoản của người
nhập khẩu đủ khả năng thanh toán, ngân
hàng bên mua sẽ trích tài khoản của người
nhập khẩu để chuyển trả tiền cho người xuất
khẩu theo hình thức chuyển tiền mà người
nhập khẩu đề nghị, đồng thời gởi giấy báo nợ
cho người nhập khẩu.
Bước 4: Ngân hàng bên mua tiến hành thủ
tục thanh toán cho người xuất khẩu thông
qua ngân hàng bên bán
5

CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

Chú ý : Ở bước này, ngân hàng bên mua có thể thực hiện
việc chuyển tiền bằng các hình thức như sau:
* Hình thức điện báo: (Telegraphic Transfer – T.T)
Ra lệnh bằng điện cho ngân hàng bên bán trả tiền cho
người hưởng lợi.
* Hình thức thư chuyển tiền: (Mail Transfer -M.T):
Gởi thư ra lệnh cho ngân hàng bên bán trả tiền cho người
hưởng lợi .
Hình thức chuyển tiền bằng điện có lợi cho người xuất
khẩu vì nhận được tiền nhanh nhưng không có lợi cho
người nhập khẩu vì phải trả thủ tục phí, điện phí cao.
Bước 5: Ngân hàng bên bán báo có cho người xuất khẩu.
6

CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

II.2. Phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ
(Documentary coll...
1
CHƯƠNG 2:
CHƯƠNG 2:
CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ
CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ
II. 1. Phương thức thanh toán chuyển tiền (Remittance)
II.1.1. Khái niệm
Phương thức chuyển tiền là phương thức thanh toán
trong đó khách hàng (người trả tiền) u cầu ngân
hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho một
người khác (người hưởng lợi) ở một địa điểm nhất
định bằng phương tiện chuyển tiền do khách hàng
yêu cầu
CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ - Người đăng: nguyenkkkk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ 9 10 796