Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 2 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Được đăng lên bởi Nguyễn Hoàng Bữu
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2461 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 2

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Th.S Nguyễn Mai Duy

1

NỘI DUNG

1

Sự phát triển của quản lý chất lượng

2

Các phương thức quản lý chất lượng

3

Hệ thống quản lý chất lượng

Th.S Nguyễn Mai Duy

2

1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QLCL
1.1 Sự phát triển của QLCL
Đầu thế kỷ XX: ra đời một số người chuyên trách về
QL kế hoạch, kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Các tổ chức lớn ra đời, chú trọng đến việc ĐBCL,
khắc phục những sai phạm trong QL kỹ thuật và
CLSP
Phương thức kiểm soát chất lượng ra đời.
Những năm 1930: Kiểm soát chất lượng bằng thống
kê (SQC) ra đời.

Th.S Nguyễn Mai Duy

3

1

1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QLCL
1.1. Sơ lược về sự phát triển của QLCL: (tt)
Thế chiến II: SQC được áp dụng tại Mỹ, Anh trong
việc đảm bảo yêu cầu CLSP cung cấp cho quân đội.
7/1950: Liên hiệp các nhà khoa học và kỹ sư Nhật bản
– JUSE mời Deming đến giảng về SQC, Nhật bắt đầu
áp dụng vòng tròn Deming.
1954: Juran được mời sang Nhật tham dự một số hội
thảo về QLCL
lần đầu tiên vấn đề CL được đề cập
từ góc độ quản lý toàn diện.
Th.S Nguyễn Mai Duy

4

1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QLCL
1.1. Sơ lược về sự phát triển của QLCL (tt)
Đầu những năm 1960: phong trào chất lượng ở Nhật
phát triển mạnh mẽ, hoạt động nhóm chất lượng hình
thành và phát triển.
Những năm 1970: kiểm soát chất lượng toàn diện
được áp dụng mạnh mẽ.
Những năm 1980 đến nay: QLCL trở thành yếu tố
sống còn ở nhiều nước.

Th.S Nguyễn Mai Duy

5

1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QLCL
1.2. Một số bài học kinh nghiệm
1.2.1. Quan niệm về chất lượng
“Vấn đề của chất lượng không phải ở chỗ mọi
người không biết đến nó, mà chính là ở chỗ họ cứ
tưởng là họ đã biết.
Philip B. Crosby
Chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu.

Th.S Nguyễn Mai Duy

6

2

1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QLCL
1.2. Một số bài học kinh nghiệm
1.2.1. Quan niệm về chất lượng: Tưởng như đã biết
Lý do Tài Titanic bị chìm?

Th.S Nguyễn Mai Duy

7

1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QLCL
1.2. Một số bài học kinh nghiệm
1.2.2. Chất lượng có đo lường được?

- Có thể đo được chất lượng thông qua mức độ
phù hợp của SP, thực thể so với yêu cầu.
- Chất lượng còn có thể được đo bằng chi phí
không chất lượng – CP ẩn của sản xuất kinh doanh.

Th.S Nguyễn Mai Duy

8

1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QLCL
1.2. Một số bài học kinh nghiệm
1.2.3. Chất lượng cao đòi hỏi chi phí lớn?

Th.S Nguyễn Mai Duy

9

3

1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QLCL
1.2. Một số bài học kinh nghiệm:
1.2.3. Chất lượng cao đòi hỏi chi phí lớn?
Làm đúng, làm tốt công việc ngay từ đầu – (Do it
Right the First Time) bao giờ cũng ít tốn kém nhất.
Chất lượng được hình thành trong su...
1
CHƯƠNG 2
QUN LÝ CHT LƯỢNG
1Th.S Nguyn Mai Duy
NI DUNG
S phát trin ca qun lý cht lượng
1
2
Các phương thc qun lý cht lượng
H thng qun lý cht lượng
3
2Th.S Nguyn Mai Duy
1.1 S phát trin ca QLCL
Đầu thế k XX: ra đời mt s người chuyên trách v
QL kế hoch, kim tra cht lượng sn phm.
Các tchc ln ra đời, chú trng đến vic ĐBCL,
khc phc nhng sai phm trong QL k thut và
CLSP Phương thc kim soát cht lượng ra đời.
Nhng năm 1930: Kim soát cht lượng bng thng
kê (SQC) ra đời.
1. S PHÁT TRIN CA QLCL
3Th.S Nguyn Mai Duy
CHƯƠNG 2 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 2 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - Người đăng: Nguyễn Hoàng Bữu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
CHƯƠNG 2 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 9 10 343