Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 3: THƯƠNG LƯỢNG ĐÀM PHÁN

Được đăng lên bởi nguyenkkkk
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 5078 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CHƯƠNG 3: THƯƠNG LƯỢNG ĐÀM PHÁN –
KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
III. 1. ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
III.1.1. Khái niệm
Là quá trình thương lượng để tiến hành trao đổi, thảo luận về các
mối quan tâm chung và những quan điểm còn bất đồng để đi đến
một thỏa thuận thống nhất trong việc kinh doanh nhằm đem lại lợi
ích cho cả các bên.
III.1.2. Mục tiêu và kiểu thương lượng đàm phán
–

Đạt được trong quan hệ trao đổi thỏa thuận giữa các bên:

–

Kiểu cứng (Hard negotiation) là: Win-Lose ( (Thắng - Thua)

–

Kiểu mềm (Soft negotiation) là: Win - Win ( (Thắng - Thắng).

–

Kiểu nguyên tắc (Principle negotiation) là Win - Win (Thắng Thắng). Đây là kiểu đàm phán gọi là " Thuật đàm phán Harvard"
được thực hiện rất phổ biến trong các cuộc thương lượng đàm
phán trong kinh doanh quốc tế hiện nay.
1

CHƯƠNG 3: THƯƠNG LƯỢNG ĐÀM PHÁN –
KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

2

CHƯƠNG 3: THƯƠNG LƯỢNG ĐÀM PHÁN –
KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

3

CHƯƠNG 3: THƯƠNG LƯỢNG ĐÀM PHÁN –
KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
III.1.3. Một số kinh nghiệm về đàm phán trong thương mại quốc tế quốc tế
- Chuẩn bị càng kỹ càng tốt.
Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất của thương lượng đàm phán
trong kinh doanh quốc tế là phải chuẩn bị thật kỹ càng, ngược lại bạn sẽ
bỏ lỡ cơ hội đàm phán hoặc đàm phán không thành công, bởi vì có quá
nhiều khác biệt giữa các đối tác về vị trí địa lý, nền tảng văn hóa, phong
tục tập quán, luật pháp và ngôn ngữ.
Hời hợt, nông cạn, " cưỡi ngựa xem hoa", “có mới nới cũ " có thể dẫn
đến những sai lầm trong thương lượng đàm phán kinh doanh quốc tế.
Năng động, sáng tạo, luôn luôn tìm kiếm những đối tác mới, những
khách hàng mới, những cơ hội kinh doanh mới …là điều tốt. Nhưng "ăn
xổi ở thì", không theo đuổi công việc đến cùng, không biết giữ chữ "tín"
và không tìm được bạn hàng chung thủy …là không tốt.
Nhiều doanh nhân thường làm ăn không hiệu quả vì họ quên mất qui tắc
vàng trong thương lượng đàm phán kinh doanh quốc te "Ít nhưng tinh"
hoặc " Quý hồ tinh bất quý hồ đa".
Vì vậy, trước khi ngồi vào bàn đàm phán bạn cần chuẩn bị thật kỹ về
thông tin; về năng lực; xác định rõ lợi ích cần đạt được, các mục tiêu tối
đa, tối thiểu và mục tiêu chính yếu; xây dựng các phương án lựa chọn; tiến
hành đàm phán thử… và hãy đừng quên nghiên cứu về văn hóa của đối
4
tác và cố gắng thích ứng

CHƯƠNG 3: THƯƠNG LƯỢNG ĐÀM PHÁN –
KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
3. Một số kinh nghiệm về đàm phán trong thương mại quốc tế quốc tế

Chuẩn bị càng kỹ càng tốt.
Trước kh...
1
CHƯƠNG 3:
CHƯƠNG 3:
THƯƠNG LƯỢNG ĐÀM PHÁN –
THƯƠNG LƯỢNG ĐÀM PHÁN –
KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
III. 1. ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
III.1.1. Khái niệm
Là quá trình thương lượng để tiến hành trao đổi, thảo luận về các
mối quan tâm chung và những quan điểm còn bất đồng để đi đến
một thỏa thuận thống nhất trong việc kinh doanh nhằm đem lại lợi
ích cho cả các bên.
III.1.2. Mục tiêu và kiểu thương lượng đàm phán
Đạt được trong quan hệ trao đổi thỏa thuận giữa các bên:
Kiểu cứng (Hard negotiation) là: Win-Lose ( (Thắng - Thua)
Kiểu mềm (Soft negotiation) là: Win - Win ( (Thắng - Thắng).
Kiểu nguyên tắc (Principle negotiation) là Win - Win (Thắng -
Thắng). Đây là kiểu đàm phán gọi là " Thuật đàm phán Harvard"
được thực hiện rất phổ biến trong các cuộc thương lượng đàm
phán trong kinh doanh quốc tế hiện nay.
CHƯƠNG 3: THƯƠNG LƯỢNG ĐÀM PHÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 3: THƯƠNG LƯỢNG ĐÀM PHÁN - Người đăng: nguyenkkkk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
CHƯƠNG 3: THƯƠNG LƯỢNG ĐÀM PHÁN 9 10 215