Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH

Được đăng lên bởi Thanh Ha Nguyen
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1755 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC HOA SEN

GV: Lê Thanh Tiệp

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ĐỂ LẬP
KẾ HOẠCH VÀ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH
Caterpillar Inc. gần đây đã nói với nhà cung cấp thép của họ rằng họ sẽ tăng gấp đôi
doanh thu của kim loại trong năm nay, ngay cả khi doanh số bán hàng của công ty đã
không tăng lên một tí nào. Trong thực tế, nhà sản xuất trang thiết bị hạng nặng đã được
đẩy mạnh các đơn đặt hàng để cung cấp cho tất cả mọi thừ từ lốp xe lớn và ống thủy lực
đến kính chịu lực.
Hàng tồn kho tích trữ của Caterpillar là do “hiệu ứng bullwhip”. Các nhà kinh tế học
gọi nó là một bullwhip bởi vì việc gia tăng nhỏ trong nhu cầu có thể gây ra một thách
thức lớn trong nhu cầu cho các bộ phận và vật liệu xuống xa hơn với các chuỗi cung ứng.
Một câu hỏi lớn trong lưu ý của Caterpillar là bằng cách nào mà các nhà cung cấp tốt có
được vị trí trong sản xuất. Các vướng mắc và khó khăn khác có thể xảy ra như tình trạng
thiếu sản phẩm gây ra tăng giá bất ngờ và cản trở khả năng của các công ty trong việc
đáp ứng nhu cầu.
Đó là lí do tại sao Caterpillar quan tâm những bước đi bất thường của khách hàng với
một nhà cung cấp quan trọng để đảm bảo họ có đủ nguồn lực để nhanh chóng tăng sản
lượng. Trong những trường hợp đặc biệt, nhà sản xuất thiết bị sẽ giúp cho các nhà cung
cấp có được tài trợ. Caterpillar nói rằng ngay cả khi nhu cầu của các thiết bị đó là bằng
phẳng trong năm 2010 - một dự báo không chắc gọi là “Sự suy thoái viễn cảnh vĩ đại” nó vẫn cần phải đẩy mạnh sản xuất trong các nhà máy lên 15% để các đại lý hàng tồn kho
tích trữ hàng hóa và đáp ứng nhu cầu của khách hàng liên tục.
Trong khi đó, sản lượng ở các nhà cung cấp của Caterpillar sẽ phải tăng lên 30% đến
40% trong trường hợp này vì Caterpillar cũng sẽ được thay đổi lại sàn. Giám đốc điều
hành ở Caterpillar đang đặt cược vào sự phát triển. Trong trường hợp này, nhu cầu cho
các bộ phận sẽ nhảy vọt nhiều hơn. Nếu Caterpillar làm tăng sản xuất lên 15%, Giám đốc
điều hành Jim Owens, một tiến sĩ kinh tế, nói rằng “nhiều nhà cung cấp của chúng tôi sẽ
tăng gấp đôi các chuyến hàng của họ.”
Caterpillar phân tích về nhu cầu hàng tồn kho của họ bằng cách minh họa một vài
khía cạnh của quản trị tiên tiến. Thứ nhất, quyết định dựa trên sự kiện và dữ liệu. Thứ
hai, các tình huống của tương lai được tưởng tượng để có sự chuẩn bị. Thứ ba, quản lý
hàng tồn kho cũng là một phần của một doanh nghiệp thành công. Để lập kế hoạch và ra
quyết định chính xác hơn, một loạt các kỹ thuật dựa trên các phương pháp khoa học, toán
học và thống kê đã đượ...
ĐẠI HỌC HOA SEN GV: Lê Thanh Tiệp
CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG Đ LẬP
KẾ HOẠCH VÀ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH
Caterpillar Inc. gần đây đã nói với nhà cung cấp thép của họ rằng họ sẽ tăng gấp đôi
doanh thu của kim loại trong năm nay, ngay cả khi doanh số bán hàng của công ty đã
không tăng lên một nào. Trong thực tế, nhà sản xuất trang thiết bị hạng nặng đã được
đẩy mạnh các đơn đặt hàng để cung cấp cho tất cả mọi thừ từ lốp xe lớn ống thủy lực
đến kính chịu lực.
Hàng tồn kho tích trữ của Caterpillar do “hiệu ứng bullwhip”. Các nhà kinh tế học
gọi một bullwhip bởi việc gia tăng nhỏ trong nhu cầu thể gây ra một thách
thức lớn trong nhu cầu cho các bộ phận và vật liệu xuống xa hơn với các chuỗi cung ứng.
Một câu hỏi lớn trong lưu ý của Caterpillar bằng cách nào các nhà cung cấp tốt
được vị trí trong sản xuất. Các vướng mắc và khó khăn khác có thể xảy ra như tình trạng
thiếu sản phẩm gây ra tăng giá bất ngờ và cản tr khả năng của các công ty trong việc
đáp ứng nhu cầu.
Đó là lí do tại sao Caterpillar quan tâm những bước đi bất thường của khách hàng với
một nhà cung cấp quan trọng để đảm bảo họ có đ nguồn lực để nhanh chóng tăng sản
lượng. Trong những trường hợp đặc biệt, nhà sản xuất thiết bị sẽ giúp cho các nhà cung
cấp được i trợ. Caterpillar nói rằng ngay cả khi nhu cầu của các thiết bđó bằng
phẳng trong năm 2010 - một dựo không chắc gọi “Sự suy thoái viễn cảnh đại” -
nó vẫn cần phải đẩy mạnh sản xuất trong các nhà máy lên 15% để các đại lý hàng tồn kho
tích trữ hàng hóa và đáp ứng nhu cầu của khách hàng liên tục.
Trong khi đó, sản lượng ở các nhà cung cấp của Caterpillar sẽ phải tăng lên 30% đến
40% trong trường hợp y Caterpillar cũng sẽ được thay đổi lại sàn. Giám đốc điều
hành Caterpillar đang đặt ợc vào sự phát triển. Trong trường hợp này, nhu cầu cho
các bộ phận sẽ nhảy vọt nhiều hơn. Nếu Caterpillar làm tăng sản xuất lên 15%, Giám đốc
điều hành Jim Owens, một tiến kinh tế, nói rằng “nhiều nhà cung cấp của chúng tôi sẽ
tăng gấp đôi các chuyến hàng của họ.”
Caterpillar phân tích về nhu cầu hàng tồn kho của họ bằng cách minh họa một vài
khía cạnh của quản tr tiên tiến. Thứ nhất, quyết định dựa trên sự kiện dữ liệu. Thứ
hai, các tình huống của tương lai được ởng tượng để có sự chuẩn bị. Thứ ba, quản
hàng tồn kho cũng một phần của một doanh nghiệp thành công. Để lập kế hoạch ra
quyết định chính xác hơn, một loạt các kỹ thuật dựa trên các phương pháp khoa học, toán
học và thống đã được phát triển. Chương này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho bạn để
có được các kỹ năng cơ bản trong một số kỹ thuật sử dụng rộng rãi cho việc lập kế hoạch
NHÓM 4
CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH - Người đăng: Thanh Ha Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH 9 10 697