Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT

Được đăng lên bởi Nguyen Hoang Tung
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 864 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT

CV09-31-37.0
28/02/2009

HUỲNH THẾ DU
JAY ROSENGARD

CỔ PHẦN HÓA VIETCOMBANK
Yêu cầu chuẩn bị:
Giả sử anh/chị được giao trọng trách quyết định mức giá khởi điểm (IPO), trong giới hạn không quá
500 chữ (đếm trên Microsoft Word), anh/chị hãy đưa ra con số và các lập luận của mình về con số
này.

Cổ phần hóa Vietcombank
Cuối cùng, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank hay VCB) cũng được cổ phần hóa và
chuyển thành mô hình công ty cổ phần sau 4 năm với nhiều lần trì hoãn và tranh luận. Cho đến nay
thì đây là đợt IPO lớn nhất Việt Nam. Ngân hàng này nhận được lượng tiền khổng lồ hơn 600 triệu
đô-la, và trở thành doanh nghiệp đại chúng lớn nhất xét theo mức vốn hóa thị trường với giá trị
khoản 10 tỉ đô-la cho 1,5 tỉ cổ phiếu ở mức giá IPO.
Tuy nhiên, ngân hàng vẫn do dự khi nói mình thành công vì sau một năm, con đường phía trước vẫn
mơ hồ. Vẫn chưa có câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng như khi nào cổ phiếu lên sàn, ai sẽ là
nhà đầu tư chiến lược của ngân hàng, chiến lược dài hạn là gì và v.v. trong khi giá cổ phiếu đã giảm
đi hơn 2/3, mức vốn hóa thị trường giảm ¾ và không có thay đổi gì vì nhà nước vẫn còn sở hữu hơn
90% ngân hàng.
Thật ra có những điều kiện tiên quyết để cổ phần hóa VCB thành công, đó là (1) ngân hàng được xem
là DNNN hiệu quả nhất và thuộc những ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam, (2) có được sự hỗ
trợ, quyết tâm cao và đoàn kết của các cấp lãnh đạo, và (3) việc cổ phần hóa diễn ra vào thời kỳ nóng
nhất của thị trường chứng khoán, nhưng kết quả lại kém xa mức kỳ vọng và có nhiều điều mà VCB
phải làm để trở thành một ngân hàng thương mại thật sự.
Những lý do nào đã tạo ra tình huống này và hàm ý của nó đối với các nhà hoạch định chính sách và
quản lý doanh nghiệp là gì để thực hiện thành công và tránh sai lầm cho những trường hợp sau này,
đặc biệt là với các DNNN lớn đã được đưa vào danh sách cổ phần hóa giai đoạn đến 2010 và xa hơn?
Cổ phần hóa ở Việt Nam
Cổ phần hóa là thước đo cải cách DNNN, có thể diễn ra theo một trong bốn hình thức sau: (1) giữ
nguyên cổ phần của nhà nước và phát hành cổ phần mới; (2) bán một phần cổ phần của nhà nước; (3)
tách ra và bán một hay nhiều phần của DNNN; và (4) bán hết cổ phần nhà nước cho nhân viên và cổ
đông tư nhân (phương pháp này được áp dụng phổ biến cho các DNNN thua lỗ). Nếu so với định
nghĩa được thừa nhận rộng rãi về tư nhân hóa, là phương tiện chuyển quyền sở hữu và kiểm soát từ
Tình huống này do Huỳnh Thế Du và Jay Rosengard biên soạn. Cá...
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT CV09-31-37.0
Tình huống này do Huỳnh Thế Du Jay Rosengard biên soạn. Các nghiên cứu tình huống của Chương trình Giảng dạy
Fulbright được sử dụng làm tài liệu cho thảo luận trên lớp học, chứ không phải để đưa ra khuyến nghị chính sách.
Biên dịch: Nguyễn Quý Tâm
Bản quyền © 2009 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
28/02/2009
HU N H T H D U
JAY ROSENG A R D
CỔ PHẦN HÓA VIETCOMBANK
Yêu cầu chuẩn bị:
Giả sử anh/chị được giao trọng trách quyết định mức giá khởi điểm (IPO), trong giới hạn không q
500 chữ (đếm trên Microsoft Word), anh/chị hãy đưa ra con số các lập luận của mình về con số
này.
Cổ phần hóa Vietcombank
Cuối cùng, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank hay VCB) cũng được cổ phần hóa
chuyển thành hình ng ty cổ phần sau 4 năm với nhiều lần thoãn và tranh luận. Cho đến nay
thì đây đợt IPO lớn nhất Việt Nam. Ngân hàng này nhận được lượng tiền khổng lồ hơn 600 triệu
đô-la, trở thành doanh nghiệp đại chúng lớn nhất xét theo mức vốn hóa thị trường với giá trị
khoản 10 tỉ đô-la cho 1,5 tỉ cổ phiếu ở mức giá IPO.
Tuy nhiên, ngân hàng vẫn do dự khi nói mình thành ng vì sau một năm, con đường phía trước vẫn
hồ. Vẫn chưa có câu trlời cho những u hỏi quan trọng như khi nào cphiếu lên sàn, ai slà
nhà đầu chiến lược của ngân ng, chiến lược dài hạn gì v.v. trong khi giá cổ phiếu đã giảm
đi hơn 2/3, mức vốn hóa thị trường giảm ¾ và không có thay đổi gì nnước vẫn còn sở hữu hơn
90% ngân hàng.
Thật ra những điều kiện tiên quyết để cổ phần hóa VCB thành công, đó là (1) ngân hàng được xem
là DNNN hiệu quả nhất và thuộc những ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam, (2) được sự hỗ
trợ, quyết m cao và đoàn kết của các cấp lãnh đạo, (3) việc cổ phần hóa diễn ra vào thời knóng
nhất của thị trường chứng khoán, nhưng kết quả lại kém xa mức kvọng và có nhiều điều mà VCB
phải làm để trở thành một ngân hàng thương mại thật sự.
Những do nào đã tạo ra tình huống này hàm ý của đối với các nhà hoạch định chính sách
quản doanh nghiệp để thực hiện thành công tránh sai lầm cho những trường hợp sau y,
đặc biệt là với các DNNN lớn đã được đưa vào danh sách cổ phần hóa giai đoạn đến 2010 và xa hơn?
Cổ phần hóa ở Việt Nam
Cổ phần hóa thước đo cải cách DNNN, thể diễn ra theo một trong bốn hình thức sau: (1) giữ
nguyên cổ phần của nhà nước và phát hành cổ phần mới; (2) bán một phần cổ phần của nhà nước; (3)
tách ra và bán một hay nhiều phần của DNNN; (4) bán hết cổ phần nhà nước cho nhân viên và cổ
đông nhân (phương pháp này được áp dụng phổ biến cho các DNNN thua lỗ). Nếu so với định
nghĩa được thừa nhận rộng rãi về tư nhân hóa, phương tiện chuyển quyền sở hữu kiểm soát từ
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT - Người đăng: Nguyen Hoang Tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT 9 10 734