Ktl-icon-tai-lieu

chương trình phúc lợi

Được đăng lên bởi tramyulsa-d7
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương trình:
Phúc Lợi và Dịch Vụ
Cho Người lao động trong công
ty May.
I.Mục tiêu của chương trình Phúc Lợi và Dịch Vụ:
-

Giúp doanh nghiệp thu hút và giữ gìn lao động có tay
nghề.
Thực hiện chức năng xã hội đối với người lao động, thể
hiện văn hóa doanh nghiệp.
Chia sẻ lợi nhuận của công ty cho những người tạo nên
nó, tạo ra sự công bằng hơn cho xã hội.
Duy trì và nâng cao năng suất lao động.
Đảm bảo mức sống về vật chất lẫn tinh thần cho người
lao động.
Đáp ứng đòi hỏi của đại diện người lao động và nâng
cao vai trò điều tiết của chính phủ.
Hướng tới sự phát triển bền vững.

II.Phạm vi:
-

Áp dụng người lao động trong công ty May

III.Trách nhiệm của các bộ phận:
-

Phòng Quản trị nhân lực chịu trách nhiệm xây dựng các
chính sách phúc lợi và dịch vụ cho công nhân.
Phòng kế toán có trách nhiệm thống kê báo cáo tình
hình tài chính, hạch toán các chi phí.
Giám Đốc xem xét và phê duyệt chương trình phúc lợi.

IV.Nội dung chính sách
1.Phúc lợi bắt buộc :

- Gồm 5 chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động : Trợ cấp
ốm đau, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu
chí, tử tuất.
Tất cả các công nhân trong doanh nghiệp đều được
hưởng.
Khi bị ốm đau sẽ được hưởng 100.000 đồng.
Khi có hiếu hỷ trong gia đình được hưởng 200.000 đ
 Chính sách về vấn đề thai sản :













Khám thai:
 Trong thời gian mang thai người lao động được nghỉ
khám thai 5 lần , mỗi lần 1 ngày.
 Khám thai đúng tuyến theo địa điểm đăng ký trong
thẻ bảo hiểm y tế. Các chứng từ mỗi lần khám phải
nộp lại đầy đủ, kịp thời cho cán bộ quản lý để làm
thủ tục thanh toán chi trả cho người lao động
Sảy thai, nạo hút thai, chết lưu: người lao động được
hưởng chế độ thai sản với thời gian:
 Thai dưới 1 tháng:
Nghỉ 10 ngày.
 Thai từ 1 tháng đến dưới 3 tháng:
Nghỉ 20 ngày.
 Thai từ 3 tháng đến dưới 6 tháng:
Nghỉ 40 ngày.
 Thai từ 6 tháng trở lên:
Nghỉ 50 ngày.
Tránh thai : Người lao động đặt vòng tránh thai được nghỉ
7 ngày.
Sinh con, nuôi con: được hưởng chế độ thai sản.
 4 tháng nếu làm việc trong điều kiện bình thường.
 5 tháng nếu làm công việc nặng nhọc độc hại nguy
hiểm
 6 tháng nếu là người tàn tật.
Trợ cấp sinh con: Trợ cấp cho lao động nữ đã ký hợp đồng
với doanh nghiệp,
 Sinh con thứ nhất và thứ hai được trợ cấp 400.000
đồng cho một lần sinh.
 Sinh đôi được trợ cấp 1.000.000 đồng.

2,Phúc lợi tự nguyện:


Thưởng tháng lương 13.

Ngoài ra, người lao động còn được hưởng lương theo
năng suất và thưởng hoàn thành công việc; thưởng
đối với các đơn vị, cá nhân tiêu...
Chương trình:
Phúc Lợi và Dịch Vụ
Cho Người lao động trong công
ty May.
I.Mục tiêu của chương trình Phúc Lợi và Dịch Vụ:
- Giúp doanh nghiệp thu hút và giữ gìn lao động có tay
nghề.
- Thực hiện chức năng xã hội đối với người lao động, thể
hiện văn hóa doanh nghiệp.
- Chia sẻ lợi nhuận của công ty cho những người tạo nên
nó, tạo ra sự công bằng hơn cho xã hội.
- Duy trì và nâng cao năng suất lao động.
- Đảm bảo mức sống về vật chất lẫn tinh thần cho người
lao động.
- Đáp ứng đòi hỏi của đại diện người lao động và nâng
cao vai trò điều tiết của chính phủ.
- Hướng tới sự phát triển bền vững.
II.Phạm vi:
- Áp dụng người lao động trong công ty May
III.Trách nhiệm của các bộ phận:
- Phòng Quản trị nhân lực chịu trách nhiệm xây dựng các
chính sách phúc lợi và dịch vụ cho công nhân.
- Phòng kế toán có trách nhiệm thống kê báo cáo tình
hình tài chính, hạch toán các chi phí.
- Giám Đốc xem xét và phê duyệt chương trình phúc lợi.
IV.Nội dung chính sách
1.Phúc lợi bắt buộc :
chương trình phúc lợi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương trình phúc lợi - Người đăng: tramyulsa-d7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
chương trình phúc lợi 9 10 911