Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề môn học

Được đăng lên bởi Titan Phan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề môn học

GVHD: TS. Mai Thanh Hùng

LỜI CẢM ƠN
Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay
nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập ở giảng đường đại
học đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè và của nhà
trường.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến thầy TS. Mai Thanh Hùng với tri thức và tâm huyết của
mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian qua. Bài chuyên đề này được hoàn
thành một cách hoàn chỉnh đó là củng nhờ từng buổi học trên lớp cũng như những buổi nói chuyện, thảo luận
về bài học. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo của Thầy thì em nghĩ bài thu hoạch này rất khó có thể
hoàn thiện được.
kiến thức của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót là điều
chắc chắn, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của Thầy và các bạn cùng lớp để kiến thức
của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.
Sau cùng, em xin chúc Thầy và toàn thể quý thầy cô đã giúp đỡ em trong thời gian qua được dồi dào
sức khỏe, niềm tin để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp của mình là truyền đạt kiến thức cho thế hệ mai

sau.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện
Phan Hữu Hoàng Giang

Môn marketing căn bản

Page 1

SVTH: Phan Hữu Hoàng Giang

Chuyên đề môn học

GVHD: TS. Mai Thanh Hùng

BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH
Hình 1.1 : Cấu tạo của một sản phẩm......................................................................6
Môn marketing căn bản

Page 2

SVTH: Phan Hữu Hoàng Giang

Chuyên đề môn học

GVHD: TS. Mai Thanh Hùng

Bảng 1.1 : So sánh sự khác nhau giữa Nhãn Hiệu và Thương Hiệu.......................11
Hình 1.2 : Quyết định tên hiệu cho sản phẩm.........................................................14
Hình 1.3 : Chu kỳ sống của một sản phẩm .............................................................28
Hình 1.4: 4 chiến lược marketing khi tung sản phẩm ra thị trường........................30
Bảng 1.2: So sánh 4P và 4C.....................................................................................42
Hình 1.5 : Doanh số và lợi nhuận của Apple từ năm 2011 – 2013.........................45
Hình 1.6 : Doanh số toàn cầu của hãng Asus theo từng năm..................................46
Hình 2.1 : Sản xuất bia thế kỷ 16...................................................................
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Chuyên đề môn học GVHD: TS. Mai Thanh Hùng
LỜI CẢM ƠN
Môn marketing căn bản
Page 1
SVTH: Phan Hữu Hoàng Giang
Trên thực tế không sự thành công nào mà không gắn liền với những s hỗ trợ, giúp đỡ ít hay
nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập ở giảng đường đại
học đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè và của nhà
trường.
Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến thầy TS. Mai Thanh Hùng với tri thức và tâm huyết của
mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian qua. Bài chuyên đề này được hoàn
thành một cách hoàn chỉnh đó là củng nhờ từng buổi học trên lớp cũng như những buổi nói chuyện, thảo luận
về bài học. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo của Thầy thì em nghĩ bài thu hoạch này rất khó có thể
hoàn thiện được.
kiến thức của em còn hạn chế còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót điều
chắc chắn, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của Thầy và các bạn cùng lớp để kiến thức
của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.
Sau cùng, em xin chúc Thầy toàn thể quý thầy đã giúp đỡ em trong thời gian qua được dồi dào
sức khỏe, niềm tin để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp của mình là truyền đạt kiến thức cho thế hệ mai
sau.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện
Phan Hữu Hoàng Giang
Chuyên đề môn học - Trang 2
Chuyên đề môn học - Người đăng: Titan Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chuyên đề môn học 9 10 892