Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KTQD - Hoàn thiện kế toán hàng hoá tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Vinh Vĩ

Được đăng lên bởi linh-duy
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 6370 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH

TRƯỜNG KTQD

LỜI NÓI ĐẦU
Đại hội Đảng toàn quốc lần VI (1986) đã đánh dấu một bước ngoặt quan
trọng trong nền kinh tế Việt Nam là chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung
quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Quyết
định trọng đại này đã mở ra một cánh cửa mới, một hướng đi mới cho cả nền kinh
tế Việt Nam nói chung và tạo ra các cơ hội cho mọi thành phần kinh tế, mọi chủ thể
kinh tế được phát triển, được làm chủ bản thân mình, tạo đà cho sự phát triển của
toàn xã hội.
Trong cơ chế quản lý kinh tế nhiều thành phần, nền kinh tế thị trường với sự
điều tiết vĩ mô của nhà nước, cùng với sự cạnh tranh khốc liệt vốn có của nó, các
doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng đã thật sự phải vận
động để có thể tồn tại và phát triển bằng chính khả năng của mình. Có thể nói các
doanh nghiệp thương mại là huyết mạch của nền kinh tế thị trường với chức năng
chính là lưu thông hàng hoá từ sản xuất đến tiêu dùng, làm trung gian, cầu nối trong
quá trình tái sản xuất xã hội, thoả mãn các nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Doanh
nghiệp thương mại thực hiện mua bán, bảo quản và dự trữ hàng hoá.
Nhận thức được vai trò tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán nghiệp
vụ hàng hoá đối với các doanh nghiệp thương mại, cùng với những kiến thức đã
được học tập ở trường và qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH xây dựng và
thương mại Vinh Vĩ em lựa chon đề tài tôt nghiệp:
“Hoàn thiện kế toán hàng hoá tại Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Vinh Vĩ ‘’
Bản chuyên đề thực tập chuyên nghành có bố cục gồm 3 chương:
Chương I: Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH
vây dựng và thương mại Vinh Vĩ
Chương II: Thực Trạng Kế Toán Hàng Hoá Tại Công Ty TNHH xây
dựng và thương mại Vinh Vĩ
Chương III: Hoàn Thiện Kế Toán Hàng Hoá Tại Công Ty TNHH xây
dựng và thương mại Vinh Vĩ
Để hoàn thành được chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình, em đã có được
sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh, chị trong phòng kế toán của công ty và sự hướng
dẫn tận tình của cô giáo : Nguyễn Thanh Qúy

Lê Thị Hồng - KT2 - HHCKT

1

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH

TRƯỜNG KTQD

Với thời gian thực tập có hạn, khả năng lý luận cùng trình độ hiểu biết còn
hạn chế nên bản chuyên đề này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong
được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô cũng như tập thể cán bộ nhân viên phòng kế
toán của Công Ty TNHH xây dựng và thương mại Vinh Vĩ để giúp em cùng cố
kiến thức của mình.
Em xin chân thành cảm ...
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH TRƯỜNG KTQD
LỜI NÓI ĐẦU
Đại hội Đảng toàn quốc lần VI (1986) đã đánh dấu một bước ngoặt quan
trọng trong nền kinh tế Việt Nam chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung
quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường sự điều tiết của nhà nước. Quyết
định trọng đại này đã mở ra một cánh cửa mới, một hướng đi mới cho cả nền kinh
tế Việt Nam nói chung và tạo ra các cơ hội cho mọi thành phần kinh tế, mọi chủ thể
kinh tế được phát triển, được làm chủ bản thân mình, tạo đà cho sự phát triển của
toàn xã hội.
Trong cơ chế quản lý kinh tế nhiều thành phần, nền kinh tế thị trường với sự
điều tiết của n nước, cùng với sự cạnh tranh khốc liệt vốn của nó, các
doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp thương mại nói riêng đã thật sự phải vận
động để thể tồn tại phát triển bằng chính khả năng của mình. thể nói các
doanh nghiệp thương mại là huyết mạch của nền kinh tế thị trường với chức ng
chính là lưu thông hàng hoá từ sản xuất đến tiêu dùng, làm trung gian, cầu ni trong
quá trình tái sản xuất hội, thoả mãn c nhu cu tiêu dùng của hội. Doanh
nghiệp thương mại thực hiện mua bán, bảo quản và dự trữ hàng hoá.
Nhận thức được vai trò tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán nghiệp
vụ hàng hoá đối với các doanh nghiệp thương mại, cùng với những kiến thức đã
được học tập trường qua thời gian thực tập tại ng ty TNHH xây dựng
thương mại Vinh Vĩ em lựa chon đề tài tôt nghiệp:
Hoàn thiện kế toán hàng hoá tại Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Vinh Vĩ ‘’
Bản chuyên đề thực tập chuyên nghành có bố cục gồm 3 chương:
Chương I: Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH
vây dựng và thương mại Vinh Vĩ
Chương II: Thực Trạng Kế Toán Hàng Hoá Tại Công Ty TNHH xây
dựng và thương mại Vinh Vĩ
Chương III: Hoàn Thiện Kế Toán Hàng Hoá Tại Công Ty TNHH y
dựng và thương mại Vinh Vĩ
Để hoàn thành được chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình, em đã được
sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh, chị trong phòng kế toán của công ty và sự hướng
dẫn tận tình của cô giáo : Nguyễn Thanh Qúy
Lê Thị Hồng - KT2 - HHCKT
1
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KTQD - Hoàn thiện kế toán hàng hoá tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Vinh Vĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KTQD - Hoàn thiện kế toán hàng hoá tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Vinh Vĩ - Người đăng: linh-duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KTQD - Hoàn thiện kế toán hàng hoá tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Vinh Vĩ 9 10 676