Ktl-icon-tai-lieu

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3126 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC
TẠO ĐỘNG LỰC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG.
Trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh khắc nghiệt, các doanh nghiệp
muốn tồn tại và phát triển được một cách bền vững cần quan tâm tới tất cả các khâu từ
sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Để làm tốt những công việc này đòi hỏi phải có những
người lao động giỏi và hăng say làm việc vì doanh nghiệp của mình. Vậy làm thế nào để
tạo được động lực đôí với người lao động? Câu hỏi này luôn được đặt ra đối với bất kỳ
nhà quản lý nào muốn giành thắng lợi trên thương trường.
Để trả lời được câu hỏi này, trước hết chúng ta tìm hiểu lý luận chung về việc tạo
động lực cho người lao động.
I. Các khái niệm cơ bản.
1.Động lực là gì?
Hoạt động của con người là hoạt động có mục đích. Vì vậy các nhà quản lý luôn
tìm cách để trả lời câu hỏi là tại sao người lao động lại làm việc. Để trả lời được cho câu
hỏi này các nhà quản trị phải tìm hiểu về động lực của người lao động và tìm cách tạo
động lực cho người lao động trong quá trình làm việc.
Vậy động lực là gì? Động lực là sự khao khát và tự nguyện của con người để nâng
cao mọi nỗ lực của mình nhằm đạt được mục tiêu hay kết quả cụ thể nào đó.
Như vậy động lực xuất phát từ bản thân của mỗi con người. Khi con người ở những vị trí
khác nhau, với những đặc điểm tâm lý khác nhau sẽ có những mục tiêu mong muốn khác
nhau. Chính vì những đặc điểm này nên động lực của mỗi con người là khác nhau vì vậy
nhà quản lý cần có những cách tác động khác nhau đến mỗi người lao động.
2.Tạo động lực là gì?
Đây là vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị của mỗi doanh nghiệp. Các nhà quản trị
trong tổ chức muốn xây dựng công ty, xí nghiệp mình vững mạnh thì phải dùng mọi biện
pháp kích thích người lao động hăng say làm việc, phát huy tính sáng tạo trong quá trình
1

làm việc. Đây là vấn đề về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp.
Vậy tạo động lực cho người lao động được hiểu là tất cả các biện pháp của nhà
quản trị áp dụng vào người lao động nhằm tạo ra động cơ cho người lao động ví dụ như:
thiết lập nên những mục tiêu thiết thực vừa phù hợp với mục tiêu của người lao động vừa
thoả mãn được mục đích của doanh nghiệp, sử dụng các biện pháp kích thích về vật chất
lẫn tinh thần…
Vậy vấn đề quan trọng của động lực đó là mục tiêu. Nhưng để đề ra được những
mục tiêu phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người lao động, tạo cho người lao động
sự hăng say, nỗ lực trong quá trình làm việc thì nhà quản lý phải biết được mục đích
hướng tới của người lao động sẽ là gì. Việc dự đoán và kiể...
CỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC
TẠO ĐỘNG LỰC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG.
Trong nền kinh tế thị trường với s cạnh tranh khắc nghiệt, c doanh nghiệp
muốn tồn tại phát triển được một cách bền vững cần quan tâm tới tất cả các khâu từ
sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Để làm tốt những công việc này đòi hỏi phải những
người lao động giỏi hăng say làm việc vì doanh nghiệp của mình. Vậy làm thế nào để
tạo được động lực đôí với người lao động? Câu hỏi này luôn được đặt ra đối với bất kỳ
nhà quản lý nào muốn giành thắng lợi trên thương trường.
Để tr lời được câu hỏi y, trước hết chúng ta tìm hiểu luận chung về việc tạo
động lực cho người lao động.
I. Các khái niệm cơ bản.
1.Động lực là gì?
Hoạt động của con người hoạt động mục đích. vậy các nhà quản luôn
tìm cách để trả lời câu hỏi tại sao người lao động lại làm việc. Để trả lời được cho câu
hỏi này các nhà quản trị phải m hiểu về động lực của người lao động m cách to
động lực cho người lao động trong quá trình làm việc.
Vậy động lực gì? Động lực sự khao khát tự nguyện của con người đểng
cao mọi nỗ lực của mình nhằm đạt được mục tiêu hay kết quả cụ thể nào đó.
Như vậy động lực xuất phát từ bản thân của mỗi con người. Khi con người những vị trí
khác nhau, với những đặc điểm tâm khác nhau sẽ những mục tiêu mong muốn khác
nhau. Chính những đặc điểm này nên động lực của mỗi con người khác nhau vậy
nhà quản lý cần có những cách tác động khác nhau đến mỗi người lao động.
2.Tạo động lực là gì?
Đây vấn đề thuộc lĩnh vực quản tr của mỗi doanh nghiệp. Các nhà quản trị
trong tổ chức muốn xây dựng công ty, xí nghiệp mình vững mạnh thì phải dùng mọi biện
pháp kích thích người lao động hăng say làm việc, phát huy tính sáng tạo trong quá trình
1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 9 10 547