Ktl-icon-tai-lieu

Công nghiệp hóa ở Hàn Quốc

Được đăng lên bởi Nguyễn Hiệp
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày 15/8/1948, Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc chính thức được thành lập.
Có thể nói, việc thành lập một chính phủ do dân, của dân chính là điểm then chốt để miền Nam
giải quyết được những vấn đề cấp thiết trên phương diện kinh tế xã hội, trên cơ sở đó xây dựng
một nền móng đất nước vững mạnh.
Việc đầu tiên mà chính phủ thực hiện, đó là cải cách ruộng đất, mặc dù vấp phải sự phản đối
gay gắt của địa chủ nhưng chính phủ vẫn quyết tâm thực hiện. Cùng với cải cách ruộng đất,
Chính phủ Hàn Quốc cũng xúc tiến mạnh mẽ công cuộc cải cách giáo dục, mà mở đầu là việc
xây dựng các trường học. Giáo dục là con đường duy nhất để gột rửa nỗi đau quá khứ của dân
tộc, và là sự đầu tư khôn ngoan để đưa đất nước tiến vào tương lai vững mạnh.
Chiến tranh Triều Tiên – cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” kéo dài trong 3 năm từ năm
1950 đến năm 1953 để lại nhiều tổn thất.
người dân còn phải đối mặt với nỗi lo đói nghèo thường trực. Cho nên sự hỗn loạn trên phương
diện văn hóa là điều không thể tránh khỏi. Có thể nói, thập kỷ 1950 là những năm của xung
đột, mâu thuẫn giữa cái cũ và cái mới . Trong bối cảnh đó, yêu cầu tái thiết đất nước ngày càng
trở nên cấp bách hơn.
Trong bối cảnh đất nước bị tàn phá, người dân phải chịu cảnh đói nghèo, thì Mỹ, một quốc gia
giàu có đã viện trợ cho Hàn Quốc. Vào thời điểm năm 1954, viện trợ của Mỹ chiếm đến một
phần ba ngân sách của Chính phủ.
Xây dựng đất nước từ nền tảng giáo dục
Bước sang thập niên 1960, nền kinh tế Hàn Quốc vẫn còn trong tình trạng nghèo nàn. Thu
nhập bình quân đầu người chỉ vào khoảng 87 USD, thấp nhất thế giới khi đó. Không chỉ vậy,
tỷ lệ thất nghiệp cũng lên tới 35%. Có thể nói đây là thập kỷ của nghèo khó, cho nên vấn đề
mang tính cấp thiết nhất lúc này của Chính phủ là tìm cách thoát nghèo.
Ngày 13/1/1962, Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra một thông báo quan trọng. Trong bài phát
biểu chào mừng năm mới của mình, Chủ tịch Hội đồng tối cao tái thiết quốc gia Park Chunghee đã trình bày một kế hoạch chi tiết nhằm đưa Hàn Quốc trở thành một đất nước có nền kinh
tế tự chủ.
Với quyết tâm mạnh mẽ xóa bỏ đói nghèo trên toàn quốc và đạt tới sự phồn vinh thịnh vượng
thực sự, đó là một báo hiệu cho sự khởi đầu của một chuỗi những thành công sau này, còn
được gọi bằng cái tên Kỳ tích sông Hàn.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất cho Kế hoạch phát triển kinh tế lần thứ nhất lại là nguồn vốn.
Bước sang những năm 1960, Mỹ đã giảm dần nguồn vốn viện trợ không hoàn lại cho Hàn
Quốc. Mức độ tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc cũng ở mức thấp nên việc vay vốn v...
Ngày 15/8/1948, Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc chính thức được thành lập.
Có thể nói, việc thành lập một chính phủ do dân, của dân chính là điểm then chốt để miền Nam
giải quyết được những vấn đề cấp thiết trên phương diện kinh tế xã hội, trên cơ sở đó xây dựng
một nền móng đất nước vững mạnh.
Việc đầu tiên mà chính phủ thực hiện, đó là cải cách ruộng đất, mặc dù vấp phải sự phản đối
gay gắt của địa chủ nhưng chính phủ vẫn quyết tâm thực hiện. Cùng với cải cách ruộng đất,
Chính phủ Hàn Quốc cũng xúc tiến mạnh mẽ công cuộc cải cách giáo dục, mà mở đầu là việc
xây dựng các trường học. Giáo dục là con đường duy nhất để gột rửa nỗi đau quá khứ của dân
tộc, và là sự đầu tư khôn ngoan để đưa đất nước tiến vào tương lai vững mạnh.
Chiến tranh Triều Tiên – cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” kéo dài trong 3 năm từ năm
1950 đến năm 1953 để lại nhiều tổn thất.
người dân còn phải đối mặt với nỗi lo đói nghèo thường trực. Cho nên sự hỗn loạn trên phương
diện văn hóa là điều không thể tránh khỏi. Có thể nói, thập kỷ 1950 là những năm của xung
đột, mâu thuẫn giữa cái cũ và cái mới . Trong bối cảnh đó, yêu cầu tái thiết đất nước ngày càng
trở nên cấp bách hơn.
Trong bối cảnh đất nước bị tàn phá, người dân phải chịu cảnh đói nghèo, thì Mỹ, một quốc gia
giàu có đã viện trợ cho Hàn Quốc. Vào thời điểm năm 1954, viện trợ của Mỹ chiếm đến một
phần ba ngân sách của Chính phủ.
Xây dựng đất nước từ nền tảng giáo dục
Bước sang thập niên 1960, nền kinh tế Hàn Quốc vẫn còn trong tình trạng nghèo nàn. Thu
nhập bình quân đầu người chỉ vào khoảng 87 USD, thấp nhất thế giới khi đó. Không chỉ vậy,
tỷ lệ thất nghiệp cũng lên tới 35%. Có thể nói đây là thập kỷ của nghèo khó, cho nên vấn đề
mang tính cấp thiết nhất lúc này của Chính phủ là tìm cách thoát nghèo.
Ngày 13/1/1962, Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra một thông báo quan trọng. Trong bài phát
biểu chào mừng năm mới của mình, Chủ tịch Hội đồng tối cao tái thiết quốc gia Park Chung-
hee đã trình bày một kế hoạch chi tiết nhằm đưa Hàn Quốc trở thành một đất nước có nền kinh
tế tự chủ.
Với quyết tâm mạnh mẽ xóa bỏ đói nghèo trên toàn quốc và đạt tới sự phồn vinh thịnh vượng
thực sự, đó là một báo hiệu cho sự khởi đầu của một chuỗi những thành công sau này, còn
được gọi bằng cái tên Kỳ tích sông Hàn.
Công nghiệp hóa ở Hàn Quốc - Trang 2
Công nghiệp hóa ở Hàn Quốc - Người đăng: Nguyễn Hiệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Công nghiệp hóa ở Hàn Quốc 9 10 533