Ktl-icon-tai-lieu

Công tác lập dự án tại Công ty Cổ phần Luyện Kim Đen Thái Nguyên

Được đăng lên bởi Hiền Thanh
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1210 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kinh

tế đầu tư

Phạm Thị Nguyệt

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
KHOA KINH TẾ

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ

Giảng viên hướng dẫn : TS. NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Sinh viên thực hiện:

PHẠM THỊ NGUYỆT

Lớp:

K7- KINH TẾ ĐẦU TƯ A

Thái Nguyên, tháng 04 Năm 2014
i

Kinh

tế đầu tư

Phạm Thị Nguyệt

LỜI CẢM ƠN
Em xin chân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm khoa kinh tế cùng
các thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên đã
tận tình giảng dạy và giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập tại trường.
Em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo hướng dẫn Ths. Nguyễn Thị Thanh
Huyền đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo em trong suốt quá trình làm báo cáo thực tập tốt
nghiệp.
Em xin trân trọng cảm ơn các anh chị và ban lãnh đạo trong công ty cổ phần
Luyện Kim Đen Thái Nguyên đã tận tình giúp đỡ để em có thể hoàn thành đề tài.
Tuy nhiên, do những hạn chế về mặt thời gian khảo sát thực tế cùng những hạn
chế của bản thân nên báo cáo thực tập tốt nghiệp không thể tránh khỏi những thiếu
sót nhất định. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và bạn bè để
bài viết của em được hoàn thiện và thiết thực hơn.
Em xin trân trọng cám ơn!

Sinh viên

Phạm Thị Nguyệt
ii

Kinh

tế đầu tư

Phạm Thị Nguyệt

MỤC LỤC
Trang phụ bìa..............................................................................................................i
Lời cảm ơn..................................................................................................................ii
Mục Lục......................................................................................................................iii
Danh mục cụm từ viết tắt...........................................................................................vi
Danh mục bảng biểu...................................................................................................vii
MỞ ĐẦU...............................................................................................................................1
1.Tính cấp thiết của đề tài...................................................................................................1
2.Mục tiêu nghiên cứu.........................................................................................................1
2.1Mục tiêu chung:...............................................................................................................1
2.2Mục tiêu cụ thể........................................
Kinh tế đầu tư Phạm Thị Nguyệt
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
KHOA KINH TẾ
BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ
Giảng viên hướng dẫn : TS. NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Sinh viên thực hiện: PHẠM THỊ NGUYỆT
Lớp: K7- KINH TẾ ĐẦU TƯ A
Thái Nguyên, tháng 04 Năm 2014
i
Công tác lập dự án tại Công ty Cổ phần Luyện Kim Đen Thái Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác lập dự án tại Công ty Cổ phần Luyện Kim Đen Thái Nguyên - Người đăng: Hiền Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Công tác lập dự án tại Công ty Cổ phần Luyện Kim Đen Thái Nguyên 9 10 11