Ktl-icon-tai-lieu

Công ty Cổ phần May 10

Được đăng lên bởi nt-2-3-k38
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.








Tổng quan:
Tên gọi chính thức: Công ty Cổ phần May 10
Tên giao dịch quốc tế: Gament Company 10 (GARCO 10).
Trụ sở chính: Thị trấn Sài Đồng - Gia Lâm - Hà Nội
Số điện thoại: 04.8276923 số FAX: 04. 827692
51% vốn nhà nước
Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hàng may mặc
Cơ cấu tổ chức:




2.

Tổng số lao động: 10 000 lao động trên 7 tỉnh, thành phố
Tổng sản phẩm : 21 triệu sản phẩm mỗi năm
Top 5 ngành hàng của thương hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao
Yếu tố ảnh hưởng đến PTCV:

Lĩnh vực hoạt động
Máy móc công nghệ
Yếu tố con người
Văn hóa công ty

3. Thực trạng công tác phân tích công việc
Quy trình
Lựa chọn công việc cần phân tích.
Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin.
Tiến hành thu thập thông tin.
Xử lý các thông tin thu thập được.

Phê duyệt các văn bản PTCV và đưa vào sử dụng.
Vai trò của phòng Hành chính và nhân sự:
Thuê các chuyên gia bên ngoài thiết kế phiếu mô tả nhiệm vụ
Tổ chức, thực hiện, kiểm tra và giám sát quá trình PTCV
Kết quả phân tích công việc (ví dụ):

Quan hệ giữa
PTCV đến hoạt
động QTNL:
Công tác tuyển
dụng
Công tác đào tạo
Đánh giá thực hiện công việc

 Kết quả của PTCV áp dụng các hoạt động khác còn rất hạn chế do:
 Thiếu những người có chuyên môn về QTNL
 PTCV lại được tiến hành chưa đầy đủ

...
1. Tổng quan:
Tên gọi chính thức: Công ty Cổ phần May 10
Tên giao dịch quốc tế: Gament Company 10 (GARCO 10).
Trụ sở chính: Thị trấn Sài Đồng - Gia Lâm - Hà Nội
Số điện thoại: 04.8276923 số FAX: 04. 827692
51% vốn nhà nước
Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hàng may mặc
Cơ cấu tổ chức:
Tổng số lao động: 10 000 lao động trên 7 tỉnh, thành phố
Tổng sản phẩm : 21 triệu sản phẩm mỗi năm
Top 5 ngành hàng của thương hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao
2. Yếu tố ảnh hưởng đến PTCV:
Lĩnh vực hoạt động
y móc công nghệ
Yếu tố con người
Văn hóa công ty
3. Thực trạng công tác phân tích công việc
Quy trình
Lựa chọn công việc cần phân tích.
Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin.
Tiến hành thu thập thông tin.
Xử lý các thông tin thu thập được.
Công ty Cổ phần May 10 - Trang 2
Công ty Cổ phần May 10 - Người đăng: nt-2-3-k38
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Công ty Cổ phần May 10 9 10 279