Ktl-icon-tai-lieu

CRM tại Prudential

Được đăng lên bởi Duy Vang Bùi
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 3668 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG

ĐỀ TÀI:

QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY
BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM

Môn: Quản trị quan hệ khách hàng
GVHD: ThS. Trương Thị Vân Anh
Thành viên nhóm 10:
Bùi Duy Vang

37K02.1

Phạm Viết Đức

37K02.1

Phạm Xuân Dương

37K02.1

Phạm Thị Thanh Nhung

37K02.1

Trần Thị Trinh

37K02.1

Đà Nẵng , tháng 11 năm 2013

I.

Giới thiệu chung

Quản trị quan hệ khách hàng
1.

GVHD: Th.S: Trương Thị Vân Anh

Tổng quan về công ty
Tên pháp nhân: công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudentail Việt Nam
Tên tắt: Prudentail Việt Nam.
Loại hình kinh doanh : Công ty tư nhân
Địa chỉ: tòa nhà Saigin Trade Center, tầng 25,37 Tôn Đức Thắng, Quận 1,
TP.HCM .
Điện thoại:

+84-08-39101660

Số máy Fax:

+84-08-39100899

Website:

Email:
customer.service@prudential.com.vn
Lĩnh vực hoạt động: Bảo hiểm
Sơ lược về công ty: Thành lập tại Việt Nam năm 1999, Công ty TNHH Bảo
hiểm nhân thọ Prudential hiện đang là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ
hàng đầu tại Việt Nam, Prudential Việt Nam hân hạnh phục vụ hàng triệu người dân
Việt Nam thông qua hệ thống Trung tâm Phục vụ khách hàng, Văn phòng Chi
nhánh và Văn Phòng Tổng đại lý trải rộng khắp trên 63 tỉnh , Thành phố tại Việt
Nam. Prudential Việt Nam hiện đang nắm giữ 39% thị phần tổng doanh thu phí bảo
hiểm (Theo báo cáo từ Hiệp hội Bảo Hiểm Việt Nam năm 2011)
Nối tiếp sự thành công trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Công ty Quản lý Quỹ
Đầu tư Prudential Việt Nam được thành lập từ tháng 06/2005 cũng là một Công ty
quản lý quỹ hàng đầu với số lượng nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam cùng với đội
ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư. Công ty Quản lý Quỹ
Đầu tư Prudential Việt Nam hiện đang phục vụ hơn 11.000 khách hàng trên toàn
quốc với tổng giá trị tài sản đang quản lý trên 1,4 tỷ đô la Mỹ (tính đến 31/12/2008).
Không chỉ mang lại sự an toàn tài chính cho khách hàng thông qua hoạt động
Bảo hiểm Nhân thọ và Quản lý Quỹ Đầu tư, Tập đoàn Prudential tiếp tục mở rộng
sang lĩnh vực tín dụng cá nhân với sự ra đời của Công ty TNHH Một thành viên Tài
2
Nhóm 10

Quản trị quan hệ khách hàng

GVHD: Th.S: Trương Thị Vân Anh

chính Prudential Việt Nam (Prudential Finance) vào ngày 09/10/2007. Công ty Tài
Chính Prudential Việt Nam là một tổ chức phi ngân hàng, cung cấp các dịch vụ tài
chính cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam. Công ty Tài Chính
Prudential hiện đang cung cấp các sản phẩm: Vay tiêu dùng cá nhân, Vay mua nhà,
Vay hỗ trợ mua sắm, phục vụ n...
ĐI HC KINH T ĐÀ NNG
ĐỀ TÀI:
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TI CÔNG TY
BẢO HIỂM NHÂN TH PRUDENTIAL VIỆT NAM
Môn: Quản trị quan hệ khách hàng
GVHD: ThS. Trương Thị Vân Anh
Thành viên nh=m 10:
Bùi Duy Vang 37K02.1
Phạm Viết Đức 37K02.1
Phạm Xuân Dương 37K02.1
Phạm Thị Thanh Nhung 37K02.1
Trần Thị Trinh 37K02.1
Đà Nẵng , tháng 11 năm 2013
I. Giới thiệu chung
CRM tại Prudential - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CRM tại Prudential - Người đăng: Duy Vang Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
CRM tại Prudential 9 10 442