Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm của đầu tư phát triển

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 4368 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

ĐỀ TÀI: ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
VÀ SỰ QUÁN TRIỆT CÁC ĐẶC ĐIỂM NÀY TRONG
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, THỰC HIỆN VÀ VẬN HÀNH
KẾT QUẢ ĐẦU TƯ

Giảng viên hướng dẫn

TS: Từ Quang Phương

Lớp

KTĐT 50C

Nhóm

1
Phạm Hồng Dương
Trịnh Hoàng Vũ

Sinh Viên

Nguyễn Minh Khiêm
Trần Văn Hưng
Nguyễn Xuân Đông

LỜI MỞ ĐẦU

Nhóm 1, lớp KTĐT 50C

2
Từ khi thực hiện theo cơ chế thị trường đến nay, kinh tế Việt Nam đã
dần hòa nhập với nền kinh tế thế giới, với những bước phát triển và thành tựu
vượt bậc như: Tốc độ tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân ngày càng được
cải thiện, đất nước đã thoát khỏi tình trạng nghèo đói, công nghiệp hóa, hiện
đại hóa từng bước được đẩy mạnh. Và đặc biệt sau những nỗ lực không biết
mệt mỏi sự kiện Việt Nam gia nhập WTO chính là minh chứng cho thấy hình
ảnh nền kinh tế Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế đang thay đổi, đó là hình
ảnh một nền kinh tế năng động, trẻ trung, thân thiện và tiềm năng . Những lý
luận về kinh tế cũng như thực tiễn của 25 năm đổi mới đều chỉ ra rằng đầu tư
phát triển chính là yếu tố hạt nhân trong chiến lược phát triển nền kinh tế
quốc dân. Chính vì vai trò vô cùng to lớn của đầu tư phát triển nên vấn đề đặt
ra là phải nghiên cứu kĩ lượng những đặc điểm của nó và từ đó hoạch định
những phương hướng, quán triệt từng đặc điểm trong công tác quản lý đầu tư
cho phù hợp .
Đề tài “Đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt các đặc điểm
đó vào công tác quản lý đầu tư” tập trung làm rõ các đặc điểm của đầu tư
phát triển và làm rõ yêu cầu đối với việc quán triệt các đặc điểm này trong
công tác chuẩn bị, thực hiện và vận hành các kết quả đầu tư . Qua đó liên hệ
với thực tiễn Việt Nam đánh giá tình hình quán triệt các đặc điểm của đầu tư
phát triển trong công tác hoạt động đầu tư giai đoạn từ năm 2000 đến nay .
Nhóm xin chân thành cảm ơn thầy PGS. TS Từ Quang Phương đã tận
tình hướng dẫn , uốn nắn giúp chúng em hoàn thành đề tài này.
Trong quá trình thực hiện mặc dù cả tập thể nhóm đã cố gắng làm việc
chăm chỉ và nghiêm túc, tuy nhiên do khả năng kiến thức cũng như năng lực
còn hạn chế chắc chắn trong bài viết vẫn còn tồn tại những khuyết điểm sai
sót . Vì vậy rất mong ý kiến đóng góp bổ sung của bạn đọc để đề tài ngày
càng được hoàn thiện hơn.

CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
1.

Khái niệm, phân loại đầu tư

Nhóm 1, lớp KTĐT 50C

3
1.1.

Khái niệm đầu tư :
Đầu tư là một khái niệm trừu tượng, bởi xét theo từng phương diện khác
nhau và góc độ tiếp cận khác nhau của người nghiên cứu lại có những quan
điểm kh...
1
ĐỀ TÀI: ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
VÀ SỰ QUÁN TRIỆT CÁC ĐẶC ĐIỂM NÀY TRONG
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, THỰC HIỆN VÀ VẬN HÀNH
KẾT QUẢ ĐẦU TƯ
Giảng viên hướng dẫn TS: Từ Quang Phương
Lớp KTĐT 50C
Nhóm 1
Sinh Viên
Phạm Hồng Dương
Trịnh Hoàng Vũ
Nguyễn Minh Khiêm
Trần Văn Hưng
Nguyễn Xuân Đông
LỜI MỞ ĐẦU
Nhóm 1, lớp KTĐT 50C
Đặc điểm của đầu tư phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm của đầu tư phát triển - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Đặc điểm của đầu tư phát triển 9 10 772