Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm của quyết định

Được đăng lên bởi thienanh207
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1089 lần   |   Lượt tải: 0 lần


Khái niệm của quyết định:

“Quyết đinh quản trị là hành vi sáng tạo của nhà quản trị nhằm định ra
chương trình và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết một vấn
đề đã chín muồi ,trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan
của hệ thống thừa hành và việc phân tích các thông tin về hiện trạng
của hệ thống”.
VD: Một nhà quản trị quyết định thôi việc một nhân viên của mình vì
nhân viên đó có năng lực và ý thức làm việc yếu kém
 Đặc điểm của quyết định


Các quyết định quản trị có thể làm cản trở sự hoạt động bình thường
hoặc làm phát triển hoạt động của hệ thống bị quản trị.



Các quyết định quản trị liên quan đến việc sử dụng những thông tin
về vấn đề cần phải giải quyết.



Các quyết định quản trị được xây dựng trên cơ sở sự hiểu biết về
tính khách quan của sự vận động và phát triển của hệ thống bị quản
trị.



Các quyết định quản trị trực tiếp hướng vào các tổ chức; chỉ có nhà
quản trị mới ra quyết định.



Phân loại các quyết định quản trị

−

Phân loại theo tính chất của các quyết định:

-

-

Quyết định chiến lược: định hướng phát triển của hệ thống trong
một thời gian tương đối dài và có liên quan nhiều đến các hệ
thống khác
Quyết định tác nghiệp: à những quyết định có tính chất điều chỉnh
nhằm khôi phục hoặc thay đổi từng phần những tỷ lệ đã được quy
định, bù đắp các thiệt hại. Các quyết định này chỉ cần đồi hỏi trực
giác của nhà quản trị mà không cần đến sự phân tích của lý trí

−

Phân loại theo thời gian thực hiện: Quyết định dài hạn, Quyết định
trung hạn, Quyết định ngắn hạn.

−

Phân loại theo phạm vi thực hiên: Quyết định toàn cục, Quyết định
bộ phận,. Quyết định chuyên đề

−

Phân loại theo khía cạnh khác nhau trong hoạt động của tổ
chức: Quyết định kỹ thuật, Quyết định tổ chức, Quyết định kinh tế,
Quyết định xã hội.



Chức năng của quyết định quản trị
Định hướng khi nó quyết định phương hướng vận động,
phát triển khắc phục mâu thuẫn trên cơ sở nghiên cứu, lợi
ích, có tính yêu cầu đòi hỏi của các quy định khách quan


Đảm bảo khi nó xác định các nguồn vật chất cụ thể cần
thiết cho việc đạt tới những mục tiêu đã đề ra


Hợp tác và phối hợp khi nó xác định vi trí các bộ phận
khác nhau tham gia vào mục tiêu đc đề ra, phối hợp và rang


buộc các hoạt động của những bộ phận đó về thời gian va
ko gian.


−
−
−
−
−
−
−

Những yêu cầu đối vs quyết định quản trị:

Phải có căn cứ khoa học
Phải thống nhất, tuân theo các quy đị...
Khái niệm của quyết định:
Quyết đinh quản trị hành vi sáng tạo của nhà quản trị nhằm định ra
chương trình tính chất hoạt động của tổ chức đgiải quyết một vấn
đề đã chín muồi ,trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan
của hệ thống thừa hành việc phân tích các thông tin về hiện trạng
của hệ thống”.
VD: Một nhà quản trị quyết định thôi việc một nhân viên của mình vì
nhân viên đó có năng lực và ý thức làm việc yếu kém
Đặc điểm của quyết định
Các quyết định quản trị có thể làm cản trở sự hoạt động bình thường
hoặc làm phát triển hoạt động của hệ thống bị quản trị.
Các quyết định quản trị liên quan đến việc sử dụng những thông tin
về vấn đề cần phải giải quyết.
Các quyết định quản trị được xây dựng trên sở sự hiểu biết về
tính khách quan của sự vận động phát triển của hệ thống bị quản
trị.
Các quyết định quản trị trực tiếp hướng vào các tổ chức; chỉ nhà
quản trị mới ra quyết định.
Phân loại các quyết định quản trị
Phân loại theo tính chất của các quyết định:
Đặc điểm của quyết định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm của quyết định - Người đăng: thienanh207
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đặc điểm của quyết định 9 10 999