Ktl-icon-tai-lieu

Đàm phán bằng thư trong XNK

Được đăng lên bởi TaiDau TiNi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP . HCM
Khoa Thương mại- Du lịch- Marketing

ĐỀ TÀI: ĐÀM PHÁN BẰNG THƯ
Giảng viên hướng dẫn : GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân
Sinh viên thực hiện
Lớp:
TM01

:

Nguyễn Thị Kim Hoa
MSSV :31091021552

Seller:
PETEC COFFEE JOINT STOCK COMPANY
Street :194 Nam Ky Khoi Nghia, Dist.3,
Suburb: HO CHI MINH CITY
Country: VIET NAM
Mail:coffee@petecof.vn
Telephone :(84) - (8) - 39305215 / 39300904
Fax : (84) - (8) - 39301377
Website: 

Buyer:
Leelanau Coffee Roasting Corporation
6443 Western Avenue, P.O. Box 143 , Glen Arbor, Michigan 49636, USA;
Tel 231/334-3365
Fax 231/334-7680;
Website: 
Email: question@leelaunau.com

1. The enquiry
Leelanau Coffee Roasting Corporation
6443 Western Avenue, P.O. Box 143 , Glen Arbor, Michigan 49636, USA;
Tel 231/334-3365
Fax 231/334-7680;
Website: 
Email: question@leelaunau.com

Your ref:
Our ref: Inq F123
22 Jan, 2013
The Sales Director
PETEC COFFEE JOINT STOCK COMPANY
Street :194 Nam Ky Khoi Nghia, Dist.3,
Suburb: HO CHI MINH CITY
Country: VIET NAM
Mail:coffee@petecof.vn
Telephone :(84) - (8) - 39305215 / 39300904
Fax : (84) - (8) - 39301377
Website: 

Dear sir or madam,
We have read an article on Internet about your raw Robusta coffee beans. We would like to
have a long-standing relationship with your company
We would be grateful if you could send us some sample of Vietnam Robusta coffee. We
would also appreciate your letting us have full information regarding FOB Ho Chi Minh
port prices, terms of payment and earliest delivery date
If the price offered are competitive and the quality is of the standard we require, we shall
place large orders with you in future.
We look forward very much to receiving samples and quotation from you soon,
Yours faithfully

General Director,
Justine Johns

2. Offer

PETEC COFFEE JOINT STOCK COMPANY
Street :194 Nam Ky Khoi Nghia, Dist.3,
Suburb: HO CHI MINH CITY
Country: VIET NAM
Mail:coffee@petecof.vn
Telephone :(84) - (8) - 39305215 / 39300904
Fax : (84) - (8) - 39301377
Website: 
Your ref: Inq F123
Our ref: 456/ AB
24 Jan, 2013

Dear Sir,
Thank you for your letter on 22, Jan 2013.
We wish to inform you that we have Vietnam Robusta coffee in which we think you may be
interested.
After reading your enquiry and your requirements, We are pleased to send our offer sheet
with terms and conditions as follow
1. Commodity: Vietnam Robusta Coffee Bean
• FOB/ C...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP . HCM
Khoa Thương mại- Du lịch- Marketing
ĐỀ TÀI: ĐÀM PN BẰNG THƯ
Giảng viên hướng dẫn : GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Kim Hoa
Lớp: TM01 MSSV :31091021552
Đàm phán bằng thư trong XNK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đàm phán bằng thư trong XNK - Người đăng: TaiDau TiNi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đàm phán bằng thư trong XNK 9 10 834