Ktl-icon-tai-lieu

Đàm phán giữa Chủ tịch Công đoàn và Giám đốc điều hành

Được đăng lên bởi vankutybn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đàm phán giữa Chủ tịch Công đoàn và Giám đốc điều hành:
Anh Cường mới được bầu làm Chủ tịch công đoàn cơ sở của Công ty Cổ
phần Thương mại Biển Xanh (Công ty CPTM Biển xanh). Ông Đại là Giám
đốc điều hành của công ty. Công ty có trụ sở chính tại một quận mới ở Hà
Nội, đã hoạt động được hơn 5 năm, với số CBCNV trên dưới 50 người.
Lương của đa số công đoàn viên 2 năm nay không được tăng, ngoại trừ một
số vị trí như bảo vệ, tạp vụ. Mọi người rất bức xúc, yêu cầu Công đoàn có ý
kiến. Nhiều người tỏ ý sẽ bỏ Công ty.
Tiền chi cho ăn trưa hơn 18 tháng nay là 15 ngàn đồng/bữa. Các công đoàn
viên yêu cầu Công ty phải nâng mức này lên cho phù hợp với biến động giá
cả.
Từ khi Công ty bắt đầu hoạt động, chưa hề có cuộc đi nghỉ mát hàng năm nào
cho CBCNV. Nhiều đoàn viên so sánh với các công ty nơi bạn bè làm việc và
đề nghị Công đoàn có ý kiến với Giám đốc điều hành.
Anh Cường đã lên lịch làm việc (một buổi sáng) giữa BCH Công đoàn với
Giám đốc điều hành để đàm phán về các yêu cầu của CBCNV là đoàn viên
công đoàn trong ba lĩnh vực nêu trên.

Hãy nhập vai Chủ tịch Công đoàn hay Giám đốc điều hành để
chuẩn bị cho cuộc đàm phán lương và các chế độ phúc lợi tại
Công ty CPTM Biển xanh.
Kể về một cuộc đàm phán thành công
Khi vào làm việc ở Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Phú Xuyên,
thành phố Hà Nội, tôi có công tác tại Công ty khai thác công trình thuỷ lợi
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội- một doanh nghiệp của Nhà nước
chuyên sản xuất kinh doanh lĩnh vực Nông nghiệp-thuỷ lợi phục vụ cho bà
con nông dân huyện nhà. Trong quá trình công tác tại cơ quan, tôi có giữ chức
đội trưởng đội kỹ thuật-cơ khí điện và có tham gia vào Ban chấp hành công

đoàn của công ty, giữ chức vụ Phó chủ tịch công đoàn công ty.
Năm 2008, do tình hình chung của cả nước áp dụng chính sách miến phí thuỷ
lợi cho nông dân khi thực hiện Nghị định 115/2008 của Chính phủ, tình hình
sản xuất kinh doanh của công ty có chút khó khăn về vấn đề tài chính vì thiếu
nguồn thu. Ban giám đốc công ty đã họp và thông báo chủ trương tiết kiệm
điện năng, tăng năng suất lao động bằng việc cải tiến kỹ thuật, máy móc, nâng
cao kỹ năng vận hành máy bơm để ổn đình tình hình sản xuất kinh doanh và
sớm đưa công ty tiếp tục phát triển. Cũng vì đó mà các khoản lương chi cho
cán bộ công nhân viên, tiền phụ cấp và chi thưởng cho cán bộ công nhân viên
toàn công ty cũng vì thế mà giảm đi đôi chút. Trong khi đó giá cả hàng hoá
phục vụ sinh hoạt ngày càng tăng, tình hình đời sống của cán bộ, công nhân
viên gặp khó khăn hơn trư...
Đàm phán giữa Chủ tịch Công đoàn và Giám đốc điều hành:
Anh Cường mới được bầu làm Chủ tịch công đoàn cơ sở của Công ty Cổ
phần Thương mại Biển Xanh (Công ty CPTM Biển xanh). Ông Đại là Giám
đốc điều hành của công ty. Công ty có trụ sở chính tại một quận mới ở Hà
Nội, đã hoạt động được hơn 5 năm, với số CBCNV trên dưới 50 người.
Lương của đa số công đoàn viên 2 năm nay không được tăng, ngoại trừ một
số vị trí như bảo vệ, tạp vụ. Mọi người rất bức xúc, yêu cầu Công đoàn có ý
kiến. Nhiều người tỏ ý sẽ bỏ Công ty.
Tiền chi cho ăn trưa hơn 18 tháng nay là 15 ngàn đồng/bữa. Các công đoàn
viên yêu cầu Công ty phải nâng mức này lên cho phù hợp với biến động giá
cả.
Từ khi Công ty bắt đầu hoạt động, chưa hề có cuộc đi nghỉ mát hàng năm nào
cho CBCNV. Nhiều đoàn viên so sánh với các công ty nơi bạn bè làm việc và
đề nghị Công đoàn có ý kiến với Giám đốc điều hành.
Anh Cường đã lên lịch làm việc (một buổi sáng) giữa BCH Công đoàn với
Giám đốc điều hành để đàm phán về các yêu cầu của CBCNV là đoàn viên
công đoàn trong ba lĩnh vực nêu trên.
Hãy nhập vai Chủ tịch Công đoàn hay Giám đốc điều hành để
chuẩn bị cho cuộc đàm phán lương và các chế độ phúc lợi tại
Công ty CPTM Biển xanh.
Kể về một cuộc đàm phán thành công
Khi vào làm việc ở Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Phú Xuyên,
thành phố Hà Nội, tôi có công tác tại Công ty khai thác công trình thuỷ lợi
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội- một doanh nghiệp của Nhà nước
chuyên sản xuất kinh doanh lĩnh vực Nông nghiệp-thuỷ lợi phục vụ cho bà
con nông dân huyện nhà. Trong quá trình công tác tại cơ quan, tôi có giữ chức
đội trưởng đội kỹ thuật-cơ khí điện và có tham gia vào Ban chấp hành công
Đàm phán giữa Chủ tịch Công đoàn và Giám đốc điều hành - Trang 2
Đàm phán giữa Chủ tịch Công đoàn và Giám đốc điều hành - Người đăng: vankutybn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đàm phán giữa Chủ tịch Công đoàn và Giám đốc điều hành 9 10 20