Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá hiệu suất nhân viên

Được đăng lên bởi fadin78
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đánh giá hiệu suất nhân viên
Làm thế nào để bạn thực hiện hiệu quả nhất?

 

 

Bạn sẽ học được gì từ cuốn sách này?
 

 

Nếu bạn muốn tìm hiểu cách triển khai một quy trình quản lý
hiệu suất nhân viên hoặc muốn cải thiện thực trạng hiện tại của
bản thân - đây chính là tài liệu hướng dẫn lý tưởng cho bạn:

 

Nội dung sau sẽ giúp bạn hiểu hơn về:
 

Quản lý hiệu suất nhân viên là gì? Việc đó mang lại lợi
ích gì cho doanh nghiệp?
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

Share:

Quản lý hiệu suất nhân viên là gì?
Quản lý hiệu suất nhân viên là gì? Việc đó giúp ích như thế nào cho
doanh nghiệp?
Quản lý hiệu suất nhân viên là...
Một loạt các đánh giá và quản lý thực tiễn diễn ra liên tục để giúp
nhân viên có định hướng công việc, phản hồi cần thiết đồng thời phát
triển bản thân để thành công với vai trò công việc của mình.

Một quá trình đánh giá và quản lý hiệu suất nhân viên hiệu quả bao gồm:
• Hoạch định mục tiêu - đảm bảo nhân viên hiểu rõ bản thân
họ được kì vọng ra sao, và công việc của họ đóng góp cho
thành công của doanh nghiệp như thế nào.
• Bồi dưỡng năng lực - từng nhân viên trau dồi năng lực giúp ích được
cho doanh nghiệp và nghề nghiệp của họ, đồng thời đáp ứng nhu cầu
phát triển của doanh nghiệp

• Trao quyền cho nhân viên — khuyến khích mỗi nhân viên tự chịu trách
nhiệm với hiệu suất, quá trình phát triển, tiến bộ trong sự nghiệp của họ và
đồng thời đóng góp cho thành công của doanh nghiệp.
• Đối thoại — Khuyến khích những cuộc thảo luận thường nhật
giữa quản lý và nhân viên để chia sẻ những nhu cầu về s ự k ỳ
vọng, tiến độ, thành tích, hiệu suất và nhu cầu phát triển.
• Đảm bảo nhân viên nhận được phản hồi và công nhận — Cung cấp
hệ thống cho nhân viên có được những thông tin phản hồi cần
thiết, từ đó tiếp tục tiến bộ để đạt tới thành công.
• Bản đánh giá chính thức – Tập hợp, xem xét, ghi lại kết quả làm việc
của nhân viên và đưa ra những đánh giá, điều chỉnh hợp lý.
• Xây dựng chiến lược — giúp tăng năng suất, tính hiệu quả và kĩ năng,
giảm chi phí, tập trung nguồn lực để thực hiện các chiến lược đề ra.

• Phát triển nhân viên - giúp nhân viên tiến bộ, liên tục cải thiện
hiệu suất, bổ trợ thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, năng suất và
cả quá trình làm việc trong sự nghiệp của họ.

Hoạch
định mục
tiêu

Share:

Bồi dưỡng
năng lực

Phát triển
nhân viên

Trao
quyền
nhân viên

Đối thoại

Phản hồi
và công
nhận

Đánh giá
chính thức

Xây dựng
chiến lược

5

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip: Để điều hành và quản lý tốt hiệu ...
Đánh giá hiu sut nhân viên
Làm thế nào để bn thc hin hiu qu nht?
Đánh giá hiệu suất nhân viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá hiệu suất nhân viên - Người đăng: fadin78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đánh giá hiệu suất nhân viên 9 10 939