Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp FDI vào ngành dệt may Việt Nam

Được đăng lên bởi tendyhuynh93
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
-----KHOA KINH TẾ - CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

MÔN: ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
BÀI TIỂU LUẬN:
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FDI VÀO NGÀNH
DỆT MAY VIỆT NAM

HỌ VÀ TÊN:

HUỲNH VĂN TÀI

MSSV:

12125071

GVHD:

TRƯƠNG THỊ HÒA

LỜI NÓI ĐẦU
Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có môi trường chính trị ổn định
nhất, tạo tâm lý yên tâm cho các nhà đầu tư nước ngoài về những rủi ro do biến động
kinh tế, chính trị. Đây chính là điểm mạnh để ta tích cực khai thác dòng FDI vào Việt
Nam ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Và ở bài tiểu luận này em xin làm rõ vấn đề thu hút
dòng vốn FDI vào ngành Dệt - May. Cùng với nhiều ngành kinh tế mũi nhọn khác,
ngành Dệt - May thực sự là chiếc cầu nối Việt Nam với thế giới. Nhờ phát huy những
thế mạnh sẵn có trong nước và tận dụng những thuận lợi bên ngoài. Ngành công
nghiệp truyền thống Dệt - May không chỉ có vị trí then chốt trong giai đoạn hiện nay
mà còn thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến với Việt Nam.Từ khi đổi mới, ngành
dệt may không ngừng phát triển về qui mô, năng lực, công nghệ trang thiết bị, tăng
nhanh cả về số lượng và chất lượng sản phẩm. Cho đến nay, sản phẩm dệt may Việt
nam đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu trong nước và có khả năng xuất khẩu lớn sang
các thị trường khó tính như EU, Nhật Bản, Bắc Mỹ…Nhưng liệu rằng như thế đã đủ
yên tâm cho các nhà đầu tư quyết định chọn Việt Nam hay không? Và đâu là những
thuận lợi khó khăn khi FDI vào Việt Nam, hoạt động của những doanh nghiệp này đã
góp phần gì nâng cao công nghệ Dệt - May Việt Nam?... Đó chính là nội dung chủ
yếu của bài tiểu luận này.

Đánh giá hoạt động của FDI vào ngành dệt may Việt Nam

Page 2

I.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP FDI VÀO NGÀNH DỆT –
MAY VIỆT NAM
1. Tổng quan chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và Ngành Dệt –
May ở Việt Nam
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, môi trường kinh tế chính trị thế giới ổn định, các hoạt
động thương mại và đầu tư quốc tế gia tăng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài đã phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Các doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài xuất hiện ở hầu hết mọi lĩnh vực kinh tế, từ sản xuất, chế tạo,
lắp ráp, khai thác tài nguyên thiên nhiên, dịch vụ bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, vận
tải, tư vấn... cho đến các lĩnh vực nghiên cứu triển khai. Quy mô các dự án cũng rất đa
dạng từ hàng trăm ngàn USD đến hàng tỷ USD.
Tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2014 cả nước có 390 dự án mới được cấp Giấy Chứng
Nhận Đầu Tư với tổng vốn đăng ký 3,2...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
------
KHOA KINH TẾ - CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
MÔN: ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
BÀI TIỂU LUẬN:
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FDI VÀO NGÀNH
DỆT MAY VIỆT NAM
HỌ VÀ TÊN: HUỲNH VĂN TÀI
MSSV: 12125071
GVHD: TRƯƠNG THỊ HÒA
Đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp FDI vào ngành dệt may Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp FDI vào ngành dệt may Việt Nam - Người đăng: tendyhuynh93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp FDI vào ngành dệt may Việt Nam 9 10 876