Ktl-icon-tai-lieu

đạo đức kinh doanh

Được đăng lên bởi hongvinh1992-gmail-com
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1013 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường ĐH Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh
LỜI MỞ ĐẦU
Cùng với công cuộc đối mới toàn diện đất nước, sự thành công trong việc
đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế đang đặt ra cho đất nước nhiẻu vấn đề về
môi trường và xã hội bức xúc. Chính những vấn đề đó đang đòi hỏi các chủ thể
kinh tế, trong đó có cả các doanh nghiệp. Phải có trách nhiệm để góp phần giải
quyết, nếu không bản thân sự phát triển kinh tế sẽ không bền vững và sẽ phải
trả giá quá đắt về môi trường và những vấn đề xã hội. Trên thực tế, không phải
đến bây giờ vấn đề trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội mới được đặt
ra; mà trái lại, ngay trong thời bao cấp, người ta cũng đã nói nhiều về trách
nhiệm xã hội của các xí nghiệp đối với nhà nước và người lao động, cững như
đối với cộng đồng nói chung. Nhưng trong những năm gần đây, trách nhiệm xã
hội được hiểu một cách rộng rãi hơn, không chỉ từ phươnng diện đạo đức, mà
cà từ phương diện pháp lý. Do đó nhóm chúng tôi quyết định chọn đề tài " Vấn
đề trách nhiệm của doanh nghiệp đối với“ để nghiên cứu. Ở Việt Nam khái
niệm trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội vẫn là vấn dề còn khá mới
mẻ và được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Nên trong bài viết này, chúng tôi
muốn tập trung làm rõ nội dung trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội
với 3 nội dung chính sau:
 Khái niệm và nội dung cơ bản trách nhiệm của doanh nghiệp đối
với xã hội.
 Thực trạng thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội.
 Một số giải pháp và kiến nghị thực hiên trách nhiệm của doanh
nghiệp đối với xã hội.
Do kiến thức, kinh nghiệm phân tích còn hạn chế nên bài tiểu luận
của nhóm sẽ không tránh khỏi những sai sót. Mong thầy, cô và các bạn
tham khảo đóng góp ý kiến để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn và trở
thành nguồn tải liệu tham khảo cho mọi người, xin chân thành cảm ơn!

Đề tài: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Trường ĐH Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh
PHẦN MỘT : CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Thuật ngữ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mới chính thức xuất hiện
cách đây hơn 50 năm, khi H.R.Bowen công bố cuốn sách của mình với nhan
đề "Trách nhiệm xã hội của doanh nhân" (Social Responsibilities of the
Businessmen) (1953) nhầm mục đích tuyên truyền và kêu gọi người quàn lý tài
sản không làm tổn hại đến các quyền và lợi ích cùa người khác, kêu gọi lòng từ
thiện nhằm bồi hoàn những thiệt hại do các doanh nghiệp làm tổn hại cho xã
hội.
Tuy nhiên, từ đó đến nay, thuật ngữ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
đang được hiểu theo nhiề...
Trường ĐH Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh
LỜI MỞ ĐẦU
Cùng với công cuộc đối mới toàn diện đất nước, sự thành công trong việc
đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế đang đặt ra cho đất nước nhiẻu vấn đề v
môi trường và xã hội bức xúc. Chính những vấn đề đó đang đòi hỏi các chủ thể
kinh tế, trong đó có cả các doanh nghiệp. Phải có trách nhiệm để góp phần giải
quyết, nếu không bản thân sự phát triển kinh tế sẽ không bền vững sẽ phải
trả giá quá đắt về môi trường và những vấn đề xã hội. Trên thực tế, không phải
đến bây giờ vấn đề trách nhiệm của doanh nghiệp đối với hội mới được đặt
ra; trái lại, ngay trong thời bao cấp, người ta cũng đã i nhiều vtrách
nhiệm hội của cácnghiệp đối với nhà nước người lao động, cững như
đối với cộng đồng nói chung. Nhưng trong những năm gần đây, trách nhiệm xã
hội được hiểu một cách rộng rãi hơn, không chỉ từ phươnng diện đạo đức,
cà từ phương diện pháp lý. Do đó nhóm chúng tôi quyết định chọn đề tài " Vấn
đề trách nhiệm của doanh nghiệp đối với để nghiên cứu.Việt Nam khái
niệm trách nhiệm của doanh nghiệp đối với hội vẫn vấn dcòn khá mới
mẻ được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Nên trong bài viết này, chúng tôi
muốn tập trung làm rõ nội dung trách nhiệm của doanh nghiệp đối với hội
với 3 nội dung chính sau:
Khái niệm nội dung bản trách nhiệm của doanh nghiệp đối
với xã hội.
Thực trạng thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội.
Một s giải pháp kiến nghị thực hiên trách nhiệm của doanh
nghiệp đối với xã hội.
Do kiến thc, kinh nghim phân tích còn hn chế n i tiu lun
ca nhóm sẽ không tránh khi nhng sai t. Mong thy, cô và các bn
tham kho đóng p ý kiến đ i tiu lun đưc hoàn thin n và tr
thành ngun ti liu tham kho cho mi ngưi, xin chân thành cm ơn!
Đề tài: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
đạo đức kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đạo đức kinh doanh - Người đăng: hongvinh1992-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
đạo đức kinh doanh 9 10 91