Ktl-icon-tai-lieu

Đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi chuanh-199
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời đại ngày nay, xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa đang được đẩy nhanh và lan
tỏa một cách mạnh mẽ. Thực tế đã chứng minh, hội nhập đem đến cho các quốc gia nói
chung và các công ty, doanh nghiệp nói riêng không ít cơ hội để phát triển nhưng cũng
gây ra không ít thách thức. Để có thể vượt qua khó khăn tiếp tục đứng vững trên thị
trường, nhiều công ty, doanh nghiệp đã lựa chọn phương pháp đầu tư tăng cường khả
năng cạnh tranh cho chính tổ chức của mình. Một doanh nghiệp chỉ có thể vận hành tốt
khi họ có đầy đủ những nguồn lực cần thiết trong đó không thể không kể đến nguồn nhân
lực có trình độ, có tay nghề. Cho nên một cái nhìn mang tầm chiến lược không thể thiếu
đối với bất kỳ một tổ chức nào, đó chính là khả năng cạnh tranh nhờ vào nguồn lực con
người, một nguồn tài nguyên còn mang nhiều tiềm ẩn và cần được phát triển.
Thực tế cho thấy, nguồn nhân lực _ những người lao động đã qua đào tạo, họ được trang
bị nhiều hơn hẳn những kiến thức kỹ năng cần thiết, để có thể làm việc một cách hiệu
quả, nâng cao hiệu suất công việc, cũng như tạo được nền tảng vững chắc cho bất kỳ tổ
chức nào mà họ đang cống hiến. Như vậy có thể khẳng định, để phát triển năng lực con
người, điều quan trọng là cung cấp cho người lao động những tri thức cần thiết, và
phương thức duy nhất là thông qua hoạt động đào tạo và phát triển.
Ngày này không ít công ty, doanh nghiệp đã nhận biết được tầm quan trọng của đào tạo
và phát triển đối với quản trị nhân lực nói chung và với hoạt động của tổ chức nói riêng.
Tuy nhiên, phần lớn họ lại chưa có những biện pháp, những sự đầu tư triệt để, nhằm tận
dụng tối đa ý nghĩa, tác động tích cực của công tác này.
Nhận thức được điều quan trọng đó, trong quá trình học tập bộ môn Quản trị nhân lực II,
được sự hướng dẫn nhiệt tình của giảng viên Th.s Nguyễn Vân Thùy Anh và sự giúp đỡ
hợp tác của các nhân viên công ty dây và cáp điện Bắc Dương, đã hỗ trợ chúng em hoàn
thiện đề tài “Thực trạng công tác đào tạo và phát triển của công ty Dây và Cáp điện
Bắc Dương”.
Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới giảng viên ThS. Nguyễn Vân Thùy Anh và
công ty Dây và cáp điện Bắc Dương đã giúp đỡ chúng em hoàn thiện đề tài này!

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Đối với các doanh nghiệp, tổ chức đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất các yếu tố đầu
vào quan trọng nhất chính là vốn, công nghệ và đặc biệt là nhân lực. Qua nhiều cuộc
khảo sát và đánh giá của các chuyên gia trong nước và quốc tế cho thấy lực lượng lao
động của chúng ta phần lớn chưa đáp ứ...

Trong thời đại ngày nay, xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa đang được đẩy nhanh lan
tỏa một cách mạnh mẽ. Thực tế đã chứng minh, hi nhập đem đến cho các quốc gia nói
chung các công ty, doanh nghiệp nói riêng không ít hội để phát triển nhưng cũng
gây ra không ít thách thức. Để thể vượt qua khó khăn tiếp tục đứng vững trên thị
trường, nhiều công ty, doanh nghiệp đã lựa chọn phương pháp đầu tăng cường khả
năng cạnh tranh cho chính tổ chức của mình. Một doanh nghiệp chỉ thể vận hành tốt
khi họ có đầy đủ những nguồn lực cần thiết trong đó không thể không kể đến nguồn nhân
lực trình độ, tay nghề. Cho nên một cái nhìn mang tầm chiến lược không thể thiếu
đối với bất kỳ một tổ chức nào, đó chính khả năng cạnh tranh nhờ vào nguồn lực con
người, một nguồn tài nguyên còn mang nhiều tiềm ẩn và cần được phát triển.
Thực tế cho thấy, nguồn nhân lực _ những người lao động đã qua đào tạo, họ đưc trang
bị nhiều hơn hẳn những kiến thức kỹ năng cần thiết, để thể làm việc một cách hiệu
quả, nâng cao hiệu suất công việc, cũng như tạo được nền tảng vững chắc cho bất kỳ tổ
chức nào họ đang cống hiến. Như vậy thể khẳng định, đ phát triển năng lực con
người, điều quan trọng cung cấp cho người lao động những tri thức cần thiết,
phương thức duy nhất là thông qua hoạt động đào tạo và phát triển.
Ngày này không ít công ty, doanh nghiệp đã nhận biết được tầm quan trọng của đào tạo
phát triển đối với quản trị nhân lực nói chung và với hoạt động của tổ chức nói riêng.
Tuy nhiên, phần lớn họ lại chưa có những biện pháp, những sự đầu triệt để, nhằm tận
dụng tối đa ý nghĩa, tác động tích cực của công tác này.
Nhận thức được điều quan trọng đó, trong qtrình học tập bộ môn Quản trị nhân lc II,
được sựng dẫn nhiệt tình của giảng viên Th.s Nguyễn Vân Thùy Anh sự giúp đỡ
hợp tác của các nhân viên công ty dâycáp điện Bắc Dương, đã hỗ trợ chúng em hoàn
thiện đề tài  !"
#$%&'(
Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới giảng viên ThS. Nguyễn Vân Thùy Anh
công ty Dây và cáp điện Bắc Dương đã giúp đỡ chúng em hoàn thiện đề tài này!
Đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực - Người đăng: chuanh-199
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực 9 10 994