Ktl-icon-tai-lieu

Đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 3356 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA ĐẦU TƯ


BÀI TẬP NHÓM
MÔN KINH TẾ ĐẦU TƯ I
Đề tài:

Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển
giáo dục và đào tạo ở Việt Nam

Giảng viên
: PGS.TS TỪ QUANG PHƯƠNG
Sinh viên thực hiện : Nhóm 19
LÊ TIÊN TRANG
NGUYỄN NGỌC LINH
BÙI THỊ ÁNH NGUYỆT
PHAN THỊ DIỆP TRINH
LÊ THỊ THÚY HẰNG

Hà Nội, tháng 5 năm 2011

Đầu tư phát triển giáo dục & đào tạo

MỤC LỤC

Nhóm 19

Đầu tư phát triển giáo dục & đào tạo

LỜI MỞ ĐẦU
Giáo dục đào tạo luôn là quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố con người
là động lực trực tiếp cho sự phát triển. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo có vị trí quan
trọng trong chiến lược con người, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
“Nguồn tài nguyên và sự giàu có của một quốc gia không phải nằm trong lòng đất
mà chính là nằm trong bản thân con người, trí tuệ con người”.
Công cuộc đổi mới do Đảng Cộng Sản Việt Nam phát động từ giữa thập kỷ
80 của thế kỷ trước đến nay đã thu được kết quả to lớn và toàn diện. Nền kinh tế
Việt Nam đã đạt được những bước tiến vững chắc, nhịp độ tăng trưởng năm sau cao
hơn năm trước. Nhiều ngành kinh tế đã đạt được thành tựu nổi bật như: sản xuất
lương thực, thủy sản, dầu khí, than , du lịch… kim ngạch xuất khẩu đều tăng mạnh.
Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt , an ninh xã hội được đảm bảo, chỉ số phát
triển con người (HDI) đã liên tục tăng. Nếu như năm 1995 chỉ số HDI cảu Việt
Nam được xếp thứ 7 trong khu vực , thứ 32 Châu Á và thứ 122 trong số 175 nước
trên thế giới thì đến năm 2009 đã nâng lên thứ 7 khu vực, thứ 8 Châu Á và thứ 116
trên thế giới. TỶ lệ đói nghèo cũng đã giảm rõ rệt, Việt Nam đã được thế giới thừa
nhận là một trong những nước đang phát triển và thực hiện xóa đói giảm nghèo có
hiệu quả nhất. Quy mô giáo dục cũng tăng khá nhanh , năm 2000 cả nước đã hoàn
thành xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Tiểu học và đang phần đấu thự hiện mục tiêu
phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (THCS) vào năm 2015. Mạng lưới y tế phát triển
rộng khắp, điều kiện chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được cải thiện, tuổi thọ trung
bình của người Việt Nam đã tăng từ 65,2 tuổi (năm 1995) lên 74,5 tuổi.
Những thành công về phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam đã được bạn bè
trong khu vực và trên thế giới đánh giá cao. Bước vào thế kỉ XXI, để duy trì những
thành quả đã đạt được, tiếp tục đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường
công nghiệ hóa, hiện đại hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X đã chỉ ra nững
mục tiêu chiến lược quan trong trong 2 thập kỉ tới là: “…Phấn đấu đến năm 2020
...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA ĐẦU TƯ

BÀI TẬP NHÓM
MÔN KINH TẾ ĐẦU TƯ I
Đề tài:
Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển
giáo dục và đào tạo ở Việt Nam
Giảng viên : PGS.TS TỪ QUANG PHƯƠNG
Sinh viên thực hiện : Nhóm 19
LÊ TIÊN TRANG
NGUYỄN NGỌC LINH
BÙI THỊ ÁNH NGUYỆT
PHAN THỊ DIỆP TRINH
LÊ THỊ THÚY HẰNG
Hà Nội, tháng 5 năm 2011
Đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo 9 10 377