Ktl-icon-tai-lieu

Dạy con làm giàu tập 2

Được đăng lên bởi nguyenhuong211
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 3200 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Để được thoải mái về tiền bạc
BẠN THUỘC NHÓM NGƯỜI NÀO?
NHÓM ẤY CÓ ĐÚNG VỚI BẠN KHÔNG?
Bạn có tự do về tiền bạc không? Khi bạn đang phải vật lộn với tài chính trong cuộc đời mình, cuốn
sách này hoàn toàn dành cho bạn. Nếu bạn muốn kiểm soát những gì bạn đang làm hôm nay hầu có thể thay
đổi số phận tiền bạc lận đận của mình, cuốn sách này sẽ giúp cho bạn vạch được một lối thoát cho riêng
mình.
Trong xã hội có 4 nhóm người làm ra tiền được thể hiện trong bảng sau:
L
T
L - nhóm người làm công lãnh lương

C
Đ

T – nhóm người làm tư
C – nhóm chủ doanh nghiệp, công ty
Đ – nhóm nhà đầu tư
Mỗi người trong chúng ta ít nhất cũng thuộc về một trong bốn nhóm người đó. Vị trí tồn tại của
chúng ta trong bốn nhóm người đó sẽ quyết định nguồn thu nhập đem lại cho chúng ta. Nhiều người dựa vào
đồng lương lãnh được mỗi tháng và do đó trở thành những người làm công trong xã hội, trong khi số khác tự
kinh doanh làm ăn trong khuôn khổ cá nhân hay gia đình. Những người làm công hay những người làm tư
nằm phía bên trái bảng. Phía bên phải bảng là những cá nhân kiếm tiền từ doanh nghiệp kinh doanh hay các
khoản đầu tư của mình.
Hình vẽ trên tóm tắt bốn nhóm người trong xã hội làm nên giới kinh doanh này, họ là những ai và
những yếu tố nào hun đúc nên tính cách đặc thù của của mỗi một nhóm người. Tứ đồ ấy giúp cho bạn thấy
được mình đang thuộc nhóm người nào, mà nhờ đó bạn có thể tự vạch cho mình một hướng hành động theo
những gì bạn mong muốn trong tương lai, một khi bạn tự chọn cho mình một con đường riêng biệt có thể
đưa bạn đến sự tự do về tài chính. Hẳn nhiên, sự tự do ấy có thể đạt được trong cả bốn nhóm nhưng những
kỹ năng của một cá nhân thuộc nhóm C hay Đ sẽ giúp bạn đạt đựơc mục đích nhanh chóng hơn. Một người
nhóm L thành đạt đều có khả năng trở thành một cá nhân thành công ở nhóm Đ.

BẠN MUỐN TRỞ THÀNH AI KHI BẠN TRƯỞNG THÀNH?

Quyển sách này vô hình chung trở thành phần II tiếp nối với quyển sách đầu của tôi, “Dạy Con Làm
Giàu - Những Bí Mật Trong Thế Giới Người Giàu”. Đối với những độc giả chưa xem qua “Dạy Con Làm
Giàu”, quyển sách ấy viết về những bài học khác nhau do hai người bố truyền dạy lại cho tôi về chủ đề tiền
bạc và sự lựa chọn cách sống trong đời. Một người là bố ruột, còn người kia là bố người bạn thân nhất của
tôi. Một người có một nền học vấn rất cao trong khi người kia chỉ học tới trung học. Một người thì nghèo
còn người kia thì lại rất giàu.
Cứ mỗi khi người ta hỏi tôi, “Cháu muốn trở thành ao khi cháu trưởng thành?” Người bố nghèo có
học thức cao c...
Để được thoải mái vtiền bạc
BN THUC NHÓM NGƯỜI NÀO?
NHÓM ẤY CÓ ĐÚNG VỚI BẠN KHÔNG?
Bạn có tự do về tiền bạc không? Khi bạn đang phải vật lộn với tài chính trong cuộc đời mình, cuốn
sách này hoàn toàn dành cho bạn. Nếu bạn muốn kiểm soát những gì bạn đang làm hôm nay hầu có thể thay
đổi số phận tiền bạc lận đận của mình, cuốn sách này sẽ giúp cho bạn vạch được một lối thoát cho riêng
mình.
Trong xã hội có 4 nhóm người làm ra tiền được thể hiện trong bảng sau:
L C
T Đ
L - nhóm người làm công lãnh lương
T – nhóm người làm tư
C – nhóm chủ doanh nghiệp, công ty
Đ – nhóm nhà đầu tư
Mỗi người trong chúng ta ít nhất cũng thuộc về một trong bốn nhóm người đó. Vị trí tồn tại của
chúng ta trong bốn nhóm người đó sẽ quyết định nguồn thu nhập đem lại cho chúng ta. Nhiều người dựa vào
đồng lương lãnh được mỗi tháng và do đó trở thành những người làm công trong xã hội, trong khi số khác tự
kinh doanh làm ăn trong khuôn khổ cá nhân hay gia đình. Những người làm công hay những người làm tư
nằm phía bên trái bảng. Phía bên phải bảng là những cá nhân kiếm tiền từ doanh nghiệp kinh doanh hay các
khoản đầu tư của mình.
Hình vẽ trên tóm tắt bốn nhóm người trong xã hội làm nên giới kinh doanh này, họ là những ai và
những yếu tố nào hun đúc nên tính cách đặc thù của của mỗi một nhóm người. Tứ đồ ấy giúp cho bạn thấy
được mình đang thuộc nhóm người nào, mà nhờ đó bạn có thể tự vạch cho mình một hướng hành động theo
những gì bạn mong muốn trong tương lai, một khi bạn tự chọn cho mình một con đường riêng biệt có thể
đưa bạn đến sự tự do về tài chính. Hẳn nhiên, sự tự do ấy có thể đạt được trong cả bốn nhóm nhưng những
kỹ năng của một cá nhân thuộc nhóm C hay Đ sẽ giúp bạn đạt đựơc mục đích nhanh chóng hơn. Một người
nhóm L thành đạt đều có khả năng trở thành một cá nhân thành công ở nhóm Đ.
BẠN MUỐN TRỞ THÀNH AI KHI BẠN TRƯỞNG THÀNH?
Dạy con làm giàu tập 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dạy con làm giàu tập 2 - Người đăng: nguyenhuong211
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Dạy con làm giàu tập 2 9 10 250