Ktl-icon-tai-lieu

đề cương dự án

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2465 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương VII: Cửa số Gantt Chart
1.Các trường trong Gantt Chart
• ID : Số thứ tự của công việc ( máy tự động đánh )
• I : Chú giải cho công việc
• Task Name : Tên công việc
• Duration : khoảng thời gian thực hiện cv
• Start : ngày bắt đầu cv
• Finish : ngày kết thúc công việc
• Pedecessor : công việc trước
• Resource name : tên tài nguyên và lượng tài nguyên sử dụng cho công việc
• Ngoài ra còn có 1 sơ đồ gantt
2.Cách nhập thông tin cho 1 công việc :
Có 2 cách nhập thông tin cho một công việc :
• Cách 1 : Từ cửa sổ Gantt chart nhập từng thông tin cho từng trường
• Cách 2 : Kích đóp vào cửa sổ Gantt chart  xuất hiện hộp thoại Task imformation 
nhập thông tin vào mục trong task imformation . Các thẻ trong Task imformation :


General : các thông tin chung về công việc :
 Name : tên công việc
 Duration : thời gian thực hiện công việc
 Percent comptle : phần trăm hoàn thành công việc
 Start : ngày bắt đầu CV
 Finish : ngày kết thúc CV
 Priority : thứ tự ưu tiên công việc



Pedecessor : các công việc có liên quan và kiểu liên kết công việc



Resoucer : tài nguyên cho công việc



Advance : các kiểu rằng buộc , kiểu công việc ..



Note : chú giải cho công việc



Custom Field :

• Cách 3 : trên thanh thực đơn chọn thực đơn Project  chọn Task imformation  xuất
hiện hộp thoại Task imformation
3.Thời gian sớm ( Lead time ) và trễ ( lag time )
• Thời gian sớm (Lead time ) : là 1 khoảng thời gian mà công việc đi sau sẽ bắt đầu sớm hơn
trước khi công việc trước bắt đầu hoặc kết thúc . Do đó nó được khai báo giá trị âm

• Thời gian trễ ( lag time ) : là khoảng thời gian gián đoạn giữa 2 công việc . Khi khai báo
nó thường mang giá trị dương.


Cách khai báo :
Trước khi khai báo lag time và lead time thì phải chọn kiểu liên kết giữa các công việc
Có 2 cách :
• Cách 1 . trên thanh thực đơn chọn thực đơn Project  chọn Task imformation  chọn thẻ
Pedecessor
• Trong mục lag ta sẽ khai báo lead time và lag time , để khai báo lead time ta khai báo giá
trị âm còn khai báo lag time ta khai báo giá dương
• Cách 2 : Trên sơ đồ của cửa sổ Gantt chart kích vào mũi tên nối 2 công việc cần khai báo
lead time và lag time  xuất hiện hộp thoại Task Defedence  khai báo trong mục lag
Trong mục lag ta sẽ khai báo lead time và lag time , để khai báo lead time ta khai báo giá trị âm
còn khai báo lag time ta khai báo giá trị dương
Bonus
CÁC CÔNG VIỆC GỐI CHỒNG LÊN NHAU (cái này hình như là đẩy nhanh tiến độ thì phải)
Sau khi liên kết các công việc các công việc có thể khô...
Chương VII: Cửa số Gantt Chart
1.Các trường trong Gantt Chart
ID : Số thứ tự của công việc ( máy tự động đánh )
I : Chú giải cho công việc
Task Name : Tên công việc
Duration : khoảng thời gian thực hiện cv
Start : ngày bắt đầu cv
Finish : ngày kết thúc công việc
Pedecessor : công việc trước
Resource name : tên tài nguyên và lượng tài nguyên sử dụng cho công việc
Ngoài ra còn có 1 sơ đồ gantt
2.Cách nhập thông tin cho 1 công việc :
Có 2 cách nhập thông tin cho một công việc :
Cách 1 : Từ cửa sổ Gantt chart nhập từng thông tin cho từng trường
Cách 2 : ch đóp vào cửa sổ Gantt chart xuất hiện hộp thoại Task imformation
nhập thông tin vào mục trong task imformation . Các thẻ trong Task imformation :
General : các thông tin chung về công việc :
Name : tên công việc
Duration : thời gian thực hiện công việc
Percent comptle : phần trăm hoàn thành công việc
Start : ngày bắt đầu CV
Finish : ngày kết thúc CV
Priority : thứ tự ưu tiên công việc
Pedecessor : các công việc có liên quan và kiểu liên kết công việc
Resoucer : tài nguyên cho công việc
Advance : các kiểu rằng buộc , kiểu công việc ..
Note : chú giải cho công việc
Custom Field :
Cách 3 : trên thanh thực đơn chọn thực đơn Project chọn Task imformation xuất
hiện hộp thoại Task imformation
3.Thời gian sớm ( Lead time ) và trễ ( lag time )
Thời gian sớm (Lead time ) : là 1 khoảng thời gian mà công việc đi sau sẽ bắt đầu sớm hơn
trước khi công việc trước bắt đầu hoặc kết thúc . Do đó nó được khai báo giá trị âm
đề cương dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương dự án - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
đề cương dự án 9 10 627