Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương giao dịch thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi Hoa Ly
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ thống câu hỏi vấn đáp GDTMQT 2011

Ệ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ố

Â
ƯƠ

Ỏ

Ấ ĐÁ
Ạ
Ố

Ị
Ế

120 câu hỏi này được trả lời bởi FTUers K48:
Bùi Khánh An
Dương Đức Anh
Vũ Thị Thuý Hằng
Phan Thị Thanh Huyền
Đỗ Nguyên Khánh
Đoàn Tuấn Nam
Nguyễn Thị Hồng Nga
Trần Thị Phương Thảo
Nguyễn Thuỷ Trang

Page

1

Hẳn là phần trả lời này còn nhiều thiếu sót, nếu bạn có thiện
ý giúp chúng mình hoàn thiện thì xin email vào địa chỉ:
tuyet.ha.1991@gmail.com. Chúng mình xin chân thành cảm ơn.
Chúc các bạn thi đạt điểm cao :x

1.Các bước tiến hành hợp đồng mua bán quốc tế?
- HĐ XK: 10 bước
Bước 1: Giục ng mua mở thư tín dụng
Bước 2: Xin giấy phép XK
Bước 3: Chuẩn bị hàng hóa
Bước 4: Thuê tàu và lưu cước
Bước 5: Mua bảo hiểm cho hàng hóa
Bước 6: Kiểm dịch và kiểm nghiệm hàng hóa, kiểm tra chất lượng hàng hóa
trước khi giao hàng
Bước 7: Làm thủ tục hải quan (thông quan XK)
Bước 8: Giao hàng
Bước 9: Thanh toán
Bước 10: Giải quyết khiếu nại
- HĐ NK: 8 bước
Bước 1: Xin giấy phép nhập khẩu
Bước 2: Tiến hành các thủ tục thuộc nghĩa vụ thanh toán
Bước 3: Thuê tàu/lưu cước (ng bán thuê)
Bước 4: Mua bảo hiểm (ng bán mua)
Bước 5: Thông quan nhập khẩu hàng hóa
Bước 6: Nhận hàng từ phương tiện vận chuyển đến
Bước 7: Kiểm tra chất lượng hàng hóa, kiểm dịch và giám định hàng hóa.
Bước 8: Khiếu nại
2.So sánh đấu giá và đấu thầu
55. Đấu giá với đấu thầu khác nhau ntn?
91.Giá trong đấu thầu khác đấu giá như thế nào ?
Đấu giá
Hoạt động mua hay bán
(bên chủ động tiến
Bán
hành, tổ chức)
-

Đưa ra giá trần
Mua với giá thấp
nhất có thể (đảm
bảo các yêu cầu
kỹ thuật, chất

2

Đưa ra giá sàn
Bán với giá cao
nhất có thể

Mua

Page

Giá cả

-

Đấu thầu

Đối tượng mua và bán

Ng bán là rõ ràng
Ng mua có thể
kiểm tra, đánh
giá SP trước khi
đưa ra giá mua

-

Đặt cọc

1 lần
-

Cạnh tranh

Giá

lượng và tiến độ
đề ra)
Ng bán chỉ có
trên hồ sơ
Ng mua chỉ có
SP sau khi ng bán
thực hiện xong
HĐ đã ký
2 lần:
ĐC khi tham gia
dự thầu (đảm bảo
dự thầu)
ĐC thực hiện HĐ
(bảo đảm thực
hiện HĐ)
Giá + Kĩ thuật

3.So sánh môi giới và đại lý
28. Phân biệt đại lý và môi giới?

Chỉ chịu trách nhiệm về
tư cách pháp lý của các
bên đc môi giới

Page

Trách nhiệm

Mua, bán hh & cung ứng
DV.
Liên đới chịu trách nhiệm về

3

67.So sánh và phân loại đại lý, môi giới
- So sánh đại lý & môi giới:
 Giống: Đều thuộc loại hình trung gian TM hoạt động trên sự uỷ thác
và là cầu nối giữa ng SV và ng tiêu dùng, ng bán và ng mua.
 Khác:
Đại lý
Môi giới
Ko.
(Ko tham gia vào việc
Quyền ký kết HĐ,
thực hiện HĐ, trừ khi
chiếm hữu hh,
C...
H
ệ thống câu hỏi vấn đáp GDTMQT
2011
Page
1
 ĐÁ
ƯƠ
120 câu hỏi này được trả lời bởi FTUers K48:
1. Bùi Khánh An
2. Dương Đức Anh
3. Vũ Thị Thuý Hằng
4. Phan Thị Thanh Huyền
5. Đỗ Nguyên Khánh
6. Đoàn Tuấn Nam
7. Nguyễn Thị Hồng Nga
8. Trần Thị Phương Thảo
9. Nguyễn Thuỷ Trang
Hẳn là phần trả lời này còn nhiều thiếu sót, nếu bạn có thiện
ý giúp chúng mình hoàn thiện thì xin email vào địa chỉ:
tuyet.ha.1991@gmail.com. Chúng mình xin chân thành cảm ơn.
Chúc các bạn thi đạt điểm cao :x
Đề cương giao dịch thương mại quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương giao dịch thương mại quốc tế - Người đăng: Hoa Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Đề cương giao dịch thương mại quốc tế 9 10 765