Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn kinh tế học đại cương năm 2013

Được đăng lên bởi bleachsreapers
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1784 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ
BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

HÀ NỘI - 2014

1

BẢNG TỪ VIẾT TẮT
BT

Bài tập

CAND
Công an nhân dân
ĐHKTQD Đại học kinh tế quốc dân

2

GV
GVC
GVC
KTĐG
LVN

Giảng viên
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Kiểm tra đánh giá
Làm việc nhóm

NC

Nghiên cứu

Nxb

Nhà xuất bản

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ
BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

Hệ đào tạo:
Môn học:
Số tín chỉ:
Loại môn học:

Cử nhân ngành luật (chính quy)
Kinh tế học đại cương
02
Tự chọn

1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
1.1. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - GVC
E-mail: huyendhlhn@yahoo.com.vn
1.2. TS. Nguyễn Thị Hiền - GVC
E-mail: nguyenhiendhl@yahoo.com.vn
1.3. ThS. Nguyễn Thị Mai Lan - GVC
E-mail: mailandhl66@gmail.com
1.4. ThS. Nguyễn Văn Đợi - GVC
E-mail: doicho1966@yahoo.com.vn
Văn phòng Khoa lí luận chính trị
Tầng 3, nhà K5 Trường Đại học Luật Hà Nội
Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.38354642
Giờ làm việc: 8h00 - 16h30 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật và
ngày nghỉ lễ).
2. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
Là môn học dựa trên các lí thuyết kinh tế hiện đại có tính ứng dụng
cao trong cả phạm vi kinh tế vi mô và vĩ mô, đối với tất cả các chủ thể
tham gia thị trường (cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, nhà nước),
môn kinh tế học đại cương đã được giảng dạy phổ biến ở các nước có
nền kinh tế thị trường nhất là ở các nước có nền kinh tế thị trường phát
3

triển cao trong hơn nửa thế kỉ qua.
Môn học bao gồm hai phần: Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô.
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về kinh tế
thị trường, đặc biệt là những nội dung cơ bản về kinh tế học vĩ mô (các
biến số và mục tiêu kinh tế vĩ mô, hạch toán sản lượng và thu nhập quốc
dân, các chính sách kinh tế vĩ mô cơ bản…).
Nội dung môn học bao gồm 5 vấn đề cơ bản sau:
- Vấn đề 1: Tổng quan về kinh tế học, phương pháp và công cụ phân tích.
- Vấn đề 2: Cầu, cung và thị trường.
- Vấn đề 3: Các mục tiêu kinh tế vĩ mô. Hạch toán sản lượng và thu
nhập quốc dân.
- Vấn đề 4: Tổng cầu, sản lượng cân bằng và chính sách tài khoá.
- Vấn đề 5: Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ.
3. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC
Vấn đề 1. Tổng quan về kinh tế học, phương pháp và công cụ
phân tích
1.1. Những vấn đề cơ bản của hoạt động kinh tế
1.2. Kinh tế học và các bộ phận của kinh tế học
1.3. Các công cụ phân tích kinh tế
Vấn đề 2. Cầu, cung và thị trường
2.1. Cầu và cung
2.2. Thị trường
Vấn đề 3. Cá...


BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

1
Đề cương môn kinh tế học đại cương năm 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn kinh tế học đại cương năm 2013 - Người đăng: bleachsreapers
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Đề cương môn kinh tế học đại cương năm 2013 9 10 335