Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn kinh tế xây dưng

Được đăng lên bởi banthe.1704
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1651 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
1.Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của xây dựng giao thông.
2.Kn, ý nghĩa,phân loại các hđ đầu tư.

4.Kn hiệu quả, các chỉ tiêu hiệu quả đầu tư
5.Chỉ tiêu đánh giá đầu tư theo phương diện tài chính :
6.Nhân tố ảnh hường đến hiệu quả đầu tư và phương hướng nâng cao hiệu quả đầu tư XD:
7.Hiệu quả kinh tế do rút ngắn tgian xd ctrinh
8.Khảo sát kinh tế- kỹ thuật, nd các bước khảo sát KT-KT
9.Khái niệm, nội dung,phương pháp lập tổng mức đầu tư.
10.KN, nd, căn cứ,trình tự và pp lập dự toán xây dựng công trình
11.KN, ý nghĩa, nd tiến bộ công nghệ
12. KN, ý nghĩa, nd,các chỉ tiêu đánh giá trình độ CNH
13.KN, nd các chỉ tiêu cơ giới hóa.
14+17 phương pháp lắp ghép.
16.kn, ý nghĩa, hình thức chuyên môn hóa, chỉ tiêu đánh giá
18.kn lđ, cơ câú lđ trong dn xây lắp
19,kn, ng tắc tổ chức tiền lương,các hình thức trả lương và ưu nhược điểm của nó
20.kn mức lương,thang lương, bảng cấp bậc kỹ thuật
21.kn, đđ, phân loại TSCĐ-VCĐ
22.Hao mòn, khấu hao, pp tính khấu hao TSCĐ
23.Các chỉ tiêu đánh giá việc sd TSCĐ-VCĐ
24.kn,đđ, phân loại VLĐ
25.Chỉ tiêu đánh giá việc sd vốn lưu động,biện pháp tăng vòng quay VLĐ
26.Kn chi phí sx, kn giá thành, các đđ giá thành xây lắp
27.Các chỉ tiêu đánh giá sp và mqh giữa chúng
28.Các khoản mục chi phí trong giá thành
29.Lợi nhuận, nguồn hình thành,phân phối lợi nhuận trong DN.

---------------------------------------------------------1.Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của xây dựng giao thông.


Đặc điểm của sản phẩm xây dựng giao thông.

-Mang tính đơn chiếc, riêng lẻ và được sản xuất theo đơn đặt hàng. Tính đơn chiếc thể hiện ở
kích thước, mẫu mã, kỹ thuật và những yêu cầu của người mua sản phẩm. Chi phí cho mỗi
công trình khác nhau thì giá sẽ khác nhau dẫn đến quản lý khác nhau.
-Sản phẩm XDGT được sản xuất ra tại nơi tiêu thụ nó. Sản phẩm gắn liền với đất đai nơi xây
dựng do đó nếu đã xác định được nơi tiêu thụ thì cũng xác định được nơi sản xuất sản phẩm,
đặc điểm này đòi hỏi cần cân nhắc kỹ trước khi thiết kế, phải khảo sát kỹ trước khi tiến hành
xây dựng, công trình được xây dựng ở những nơi phải phát huy tác dụng
-Sản phẩm XDGT chịu ảnh hưởng của điều kiện địa lý tự nhiên , kinh tế xã hội của nơi tiêu
thụ do đó ảnh hưởng đến các hoạt động của sản xuất kinh doanh như khảo sát , thiết kế , lựa
chọn phương án thi công , lựa chọn kết cấu , điều kiện mặt bằng thi công.
-Thời gian sử dụng sản phẩm dài, trình độ kỹ thuật và mỹ thuật cao. Do sản phẩm mang tính
chất bền vững có giá trị lớn nên chất lượng phải được đưa lên hàng đầu, yếu tố mỹ ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
1.Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của xây dựng giao thông.
2.Kn, ý nghĩa,phân loại các hđ đầu tư.
4.Kn hiệu quả, các chỉ tiêu hiệu quả đầu tư
5.Chỉ tiêu đánh giá đầu tư theo phương diện tài chính :
6.Nhân tố ảnh hường đến hiệu quả đầu tư và phương hướng nâng cao hiệu quả đầu tư XD:
7.Hiệu quả kinh tế do rút ngắn tgian xd ctrinh
8.Khảo sát kinh tế- kỹ thuật, nd các bước khảo sát KT-KT
9.Khái niệm, nội dung,phương pháp lập tổng mức đầu tư.
10.KN, nd, căn cứ,trình tự và pp lập dự toán xây dựng công trình
11.KN, ý nghĩa, nd tiến bộ công nghệ
12. KN, ý nghĩa, nd,các chỉ tiêu đánh giá trình độ CNH
13.KN, nd các chỉ tiêu cơ giới hóa.
14+17 phương pháp lắp ghép.
16.kn, ý nghĩa, hình thức chuyên môn hóa, chỉ tiêu đánh giá
18.kn lđ, cơ câú lđ trong dn xây lắp
19,kn, ng tắc tổ chức tiền lương,các hình thức trả lương và ưu nhược điểm của nó
20.kn mức lương,thang lương, bảng cấp bậc kỹ thuật
21.kn, đđ, phân loại TSCĐ-VCĐ
22.Hao mòn, khấu hao, pp tính khấu hao TSCĐ
23.Các chỉ tiêu đánh giá việc sd TSCĐ-VCĐ
24.kn,đđ, phân loại VLĐ
25.Chỉ tiêu đánh giá việc sd vốn lưu động,biện pháp tăng vòng quay VLĐ
26.Kn chi phí sx, kn giá thành, các đđ giá thành xây lắp
27.Các chỉ tiêu đánh giá sp và mqh giữa chúng
28.Các khoản mục chi phí trong giá thành
29.Lợi nhuận, nguồn hình thành,phân phối lợi nhuận trong DN.
Đề cương môn kinh tế xây dưng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn kinh tế xây dưng - Người đăng: banthe.1704
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đề cương môn kinh tế xây dưng 9 10 996