Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi quoctrungtran
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3274 lần   |   Lượt tải: 21 lần
DIỄN ĐÀN SINH VIÊN THƯƠNG MẠI – SVTM.VN

Đề cương ôn tập kinh tế vĩ mô

Chương I: Khái quát kinh tế học vĩ mô
1. Khái niệm
- Kinh tế học vĩ mô là 1 phân ngành của kinh tế học, nghiên cứu sự vận động và
những mối quan hệ kinh tế chủ yếu của 1 đất nước trên bình diện toàn bộ nền kinh
tế quốc dân.
- Những mối quan hệ chủ yếu:
 Sản xuất và tiêu dùng: AS là khả năng sản xuất của 1 quốc gia 1 năm; AD là
khả năng tiêu dùng của 1 quốc gia 1 năm; sự cân đối AD và AS có khập khiễng
hay ko.
 Tăng trưởng và việc làm (thất nghiệp)- quy luật Okun (

2.
3.
4.
5.
-

: tăng trưởng tốt thì

sản lượng nhiều => thất nghiệp giảm.
 Tăng trưởng và lạm phát: với thời gian không quá dài và được xem xét trong
các quốc gia đang phát triển, nếu tăng trưởng tăng thì lạm phát tăng. Nhưng khi
AD và AS tăng cùng 1 lượng thì ko có biến động giá cả (lạm phát) hay nếu có
cũng chỉ là biến động nhẹ.
 Lạm phát và thất nghiệp: 1956- nhà kinh tế học Philips nghiên cứu ở Anh cho
thấy nếu lạm phát tăng thì thất nghiệp giảm và ngược lại (mối quan hệ đánh đổi
được xem xét từ tác động phía cầu). 1997 xảy ra khủng hoảng tài chính tiền tệ
ở Thái hay 2007 khủng hoảng tài chính toàn cầu thì khi nền kinh tế suy thoái
thì lạm phát tăng sẽ làm thất nghiệp tăng (mối quan hệ được xem xét từ phía
cung)
Đối tượng
Lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng kinh tế
Lãi suất, tỷ giá hối đoái, thâm hụt (ngân sách; thương mại; cán cân thanh toán)
Hệ thống các chính sách kinh tế vĩ mô
Phương pháp nghiên cứu: cân bằng tổng hợp; tư duy trừu tượng; phân tích thống
kê số lớn; mô hình hóa kinh tế
Mục tiêu tổng quát: tăng trưởng; ổn định; công bằng
Mục tiêu cụ thể:
Mục tiêu sản lượng:

+ Đạt mức sản lượng cao, tương ứng mức sản lượng tiềm năng
Mức sản lượng tiềm năng là mức sản lượng tối đa mà 1 quốc gia đạt được trong đk
toàn dụng nhân công và không gây lạm phát.

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN THƯƠNG MẠI – SVTM.VN

Toàn dụng nhân công là những ai muốn có việc làm thì đều có việc làm: tỷ lệ thất
nghiệp u = tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên u*.
Không gây lạm phát khi: g.p = 0
+ Đạt được tốc độ tăng trưởng cao, bền vững
+ Đảm bảo tăng trưởng trong dài hạn
-

Mục tiêu việc làm:

+ Tạo nhiều việc làm tốt
+ Hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp
+ Cơ cấu việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo
+ Phù hợp về thời gian và không gian
-

Mục tiêu ổn định giá cả:

+ Ổn định giá cả và kiềm chế lạm phát
+ Mong muốn lạm phát ở mức dương thấp và 1 con số
+ Tốc độ lạm phát ổn định từ 2- 5%
+ Chú ý giảm phát (giá chung giảm)
-

Mục tiêu kinh tế đối ngoại

+ Ổn định tỷ giá
...
DIỄN ĐÀN SINH VIÊN THƯƠNG MẠI – SVTM.VN
Đề cương ôn tập kinh tế vĩ mô
Chương I: Khái quát kinh tế học vĩ mô
1. Khái niệm
- Kinh tế học vĩ mô là 1 phân ngành của kinh tế học, nghiên cứu sự vận động và
những mối quan hệ kinh tế chủ yếu của 1 đất nước trên bình diện toàn bộ nền kinh
tế quốc dân.
- Những mối quan hệ chủ yếu:
Sản xuất và tiêu dùng: AS là khả năng sản xuất của 1 quốc gia 1 năm; AD là
khả năng tiêu dùng của 1 quốc gia 1 năm; sự cân đối AD và AS có khập khiễng
hay ko.
Tăng trưởng và việc làm (thất nghiệp)- quy luật Okun ( : tăng trưởng tốt thì
sản lượng nhiều => thất nghiệp giảm.
Tăng trưởng và lạm phát: với thời gian không quá dài và được xem xét trong
các quốc gia đang phát triển, nếu tăng trưởng tăng thì lạm phát tăng. Nhưng khi
AD và AS tăng cùng 1 lượng thì ko có biến động giá cả (lạm phát) hay nếu có
cũng chỉ là biến động nhẹ.
Lạm phát và thất nghiệp: 1956- nhà kinh tế học Philips nghiên cứu ở Anh cho
thấy nếu lạm phát tăng thì thất nghiệp giảm và ngược lại (mối quan hệ đánh đổi
được xem xét từ tác động phía cầu). 1997 xảy ra khủng hoảng tài chính tiền tệ
ở Thái hay 2007 khủng hoảng tài chính toàn cầu thì khi nền kinh tế suy thoái
thì lạm phát tăng sẽ làm thất nghiệp tăng (mối quan hệ được xem xét từ phía
cung)
2. Đối tượng
- Lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng kinh tế
- Lãi suất, tỷ giá hối đoái, thâm hụt (ngân sách; thương mại; cán cân thanh toán)
- Hệ thống các chính sách kinh tế vĩ mô
3. Phương pháp nghiên cứu: cân bằng tổng hợp; tư duy trừu tượng; phân tích thống
kê số lớn; mô hình hóa kinh tế
4. Mục tiêu tổng quát: tăng trưởng; ổn định; công bằng
5. Mục tiêu cụ thể:
- Mục tiêu sản lượng:
+ Đạt mức sản lượng cao, tương ứng mức sản lượng tiềm năng
Mức sản lượng tiềm năng là mức sản lượng tối đa mà 1 quốc gia đạt được trong đk
toàn dụng nhân công và không gây lạm phát.
Đề cương ôn tập kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập kinh tế vĩ mô - Người đăng: quoctrungtran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Đề cương ôn tập kinh tế vĩ mô 9 10 811