Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng khi đi mua sắm tại siêu thị Big C Huế

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2532 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Dự ÁN NGHIÊN CỬU MARKETING

GVHD: HỒ SĨ MINH

PHẢN GIỚI THIỆU
Từ Trung đại (bắt đầu từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) khái niệm nghiên cứu xuất hiện đầu tiên trong
ngôn ngữ và nhận thức của một bộ phận người dân Pháp. Trong một thời gian ngắn, khái niệm
này được chuyển phát nhanh đến các nước trên thế giới. Ngày nay nghiên cứu có vai trò đặc biệt
quan trọng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung và kinh tế nói riêng. Tuỳ
thuộc vào mỗi lĩnh vực khác nhau, đối tượng và phạm vi nghiên cứu khác nhau mà người nghiên
cứu lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp và mang lại hiệu quả.
Trong kinh tế học, phương pháp nghiên cứu kinh tế là môn học có ý nghĩa giúp cho sinh viên
nắm được một số khái niệm cơ bản về khoa học, nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu
khoa học, tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, nội dung các phương pháp nghiên cứu kinh tế
chủ yếu, phương pháp tích luỹ tài liệu, xử lý và phân tích tài liệu bằng phương pháp thống kê và
phương pháp toán kinh tế, phương pháp nghiên cứu và viết luận văn tốt nghiệp đại học.
Là những nhà kinh tế trong tương lai, chúng tôi nhận thức rõ vai trò phương pháp nghiên cún
trong kinh tế kinh doanh. Đe củng cố những kiến thức, bố sung và hoàn thiện thêm kĩ năng liên
quan đến môn học, nhóm chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu thực tế xoay quanh việc tìm
hiểu, phân tích mức độ thoả mãn của khách hàng khi đi mua hàng ở siêu thị Big c Huế.
Dưới đây là kết quả của quá trình tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo của nhóm chúng tôi. Đây là lần
đầu nhóm thực hiện một đề tài nghiên cún, nên không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì
vậy nhóm rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến, bố sung, chỉnh sửa tù’ phía thầy giáo và bạn
đọc để đề tài có thể hoàn thiện hơn. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.

LỜI CẢM ƠN
Sự thoả mãn của khách hàng không chỉ kà chìa khoá thành công, mà còn là lá bùa tính
mạng của mọi doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá mức độ thoả mãn khách hàng đối với siêu thị
Big c Huế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thực hiện đề tài này là thách thức lớn và cũng là cơ
hội không nhỏ giúp nhóm chúng tôi hoàn thiện hơn về nhận thức và kĩ năng nghiên cứu. Trong

NHÓM THỰC HIỆN: TMAI-07

1

NĂM HỌC: 2011

Dự ÁN NGHIÊN CỬU MARKETING

GVHD: HỒ SĨ MINH

quá trình nghiên cứu, nhóm đã gặp không ít khó khăn trong việc chọn đề tài nghiên cứu, xác
định đối tượng nghiên, tổ chức làm việc nhóm, thống nhất ý kiến,...Bên cạnh những khó khăn
đó, nhóm cũng đã có được những thuận lợi không nhỏ. Đó là sự quan tâm, chỉ dẫn nhiệt...
PHẢN GIỚI THIỆU
Từ Trung đại (bắt đầu từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) khái niệm nghiên cứu xuất hiện đầu tiên trong
ngôn ngữ nhận thức của một bộ phận người dân Pháp. Trong một thời gian ngắn, khái niệm
này được chuyển phát nhanh đến các nước trên thế giới. Ngày nay nghiên cứu có vai trò đặc biệt
quan trọng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống hội nói chung kinh tế nói riêng. Tuỳ
thuộc vào mỗi lĩnh vực khác nhau, đối tượng và phạm vi nghiên cứu khác nhau mà người nghiên
cứu lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp và mang lại hiệu quả.
Trong kinh tế học, phương pháp nghiên cứu kinh tế môn học ý nghĩa giúp cho sinh viên
nắm được một số khái niệm cơ bản về khoa học, nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu
khoa học, tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, nội dung các phương pháp nghiên cứu kinh tế
chủ yếu, phương pháp tích luỹ tài liệu, xử lý và phân tích tài liệu bằng phương pháp thống kê
phương pháp toán kinh tế, phương pháp nghiên cứu và viết luận văn tốt nghiệp đại học.
những nhà kinh tế trong tương lai, chúng tôi nhận thức vai trò phương pháp nghiên cún
trong kinh tế kinh doanh. Đe củng cố những kiến thức, bố sung hoàn thiện thêm năng liên
quan đến môn học, nhóm chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu thực tế xoay quanh việc tìm
hiểu, phân tích mức độ thoả mãn của khách hàng khi đi mua hàng ở siêu thị Big c Huế.
Dưới đây kết quả của quá trình tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo của nhóm chúng tôi. Đây lần
đầu nhóm thực hiện một đề tài nghiên cún, nên không tránh khỏi những thiếu sót nhất định.
vậy nhóm rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến, bố sung, chỉnh sửa tù’ phía thầy giáo bạn
đọc để đề tài có thể hoàn thiện hơn. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.
LỜI CẢM ƠN
Sự thoả mãn của khách hàng không chỉ chìa khoá thành công, còn bùa tính
mạng của mọi doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá mức độ thoả mãn khách hàng đối với siêu thị
Big c Huế ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thực hiện đề tài này thách thức lớn cũng
hội không nhỏ giúp nhóm chúng tôi hoàn thiện hơn vnhận thức năng nghiên cứu. Trong
Dự ÁN NGHIÊN CỬU MARKETING GVHD: HỒ SĨ MINH
1
NHÓM THỰC HIỆN: TMAI-07 NĂM HỌC: 2011
Đề tài Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng khi đi mua sắm tại siêu thị Big C Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng khi đi mua sắm tại siêu thị Big C Huế - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Đề tài Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng khi đi mua sắm tại siêu thị Big C Huế 9 10 34