Ktl-icon-tai-lieu

Đề Tài:” Đánh Giá Tiềm Năng Nguồn Năng Lượng Than Tại Việt Nam. Xây Dựng Sơ Đồ Nguyên Lý Hoạt Động Của Nhà Máy Điện Chạy Than Sử Dụng Tua Bin Ngưng Hơi”

Được đăng lên bởi thanh huyen
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1841 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trường Đại Học Điện Lực
Khoa Quản Lý Năng Lượng

----------

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Đề Tài:” Đánh Giá Tiềm Năng Nguồn Năng Lượng Than Tại Việt
Nam. Xây Dựng Sơ Đồ Nguyên Lý Hoạt Động Của Nhà Máy Điện
Chạy Than Sử Dụng Tua Bin Ngưng Hơi”
Giảng Viên Hướng Dẫn: Dương Trung Kiên
Sinh Viên Thực Hiện (Nhóm 1) : Nguyễn Mạnh Hùng
Chu Quốc Oai
Đặng Trung Hiếu
Dương Văn Mừng
Nguyễn Thị Đào
Lớp : Đ5- Quản Lý Năng Lượng

1

Hà Nội-2012

Đề Tài:” Đánh Giá Tiềm Năng Nguồn Năng Lượng
Than Tại Việt Nam. Xây Dựng Sơ Đồ Nguyên Lý Hoạt
Động Của Nhà Máy Điện Chạy Than Sử Dụng Tua
Bin Ngưng Hơi”

Giảng Viên Hướng Dẫn: Dương Trung Kiên
Sinh Viên Thực Hiện : Nguyễn Mạnh Hùng
Chu Quốc Oai
Đặng Trung Hiếu
Dương Văn Mừng
Nguyễn Thị Đào
Lớp : Đ5- Quản Lý Năng Lượng

2

Hà Nội-2012

Lời mở đầu
Năng lượng (trong đó có điện năng) có vai trò vô cùng quan trọng  
trong sự  phát triển của mỗi Quốc gia. Năng lượng là  một trong các nhu  
cầu thiết yếu đối với sinh hoạt của con người và cũng chính là yếu tố đầu  
vào không thể  thiếu của rất nhiều ngành kinh tế  , có tác động ảnh hưởng  
không nhỏ đến các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.
         Sản xuất điện năng là một ngành quan trọng trong nền kinh tế quốc  
dân. Nó phản ánh tình trạng chung của sức sản xuất của một quốc gia. 
Trên thế giới phần lớn điện năng được sản xuất ra ở các nhà máy nhiệt 
điện.
         Ở nước ta, hiện nay các nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu hữu 
(than đá, dầu mỏ, khí dốt ) đã và đang được khai thác thành công, đưa 
nguồn điện năng hòa vào lưới điện quốc gia góp phần phát triển đất nước,  
nâng cao đời sống nhân dân.
         Được sự phân công và giúp đỡ của thầy giáo, nhóm 1 chúng em xin 
được tìm hiểu và làm đồ án với đề tài :
         Phần I : Đánh giá tiềm năng nguồn năng lượng than Việt Nam.
         Phần II : Xây dựng sơ đồ nguyên lý hoạt động của NMĐ chạy than sử  
dụng tua bin ngưng hơi.
Đồ án tuy có sự nỗ lực rất nhiều của các thành viên trong nhóm nhưng 
cũng không tránh khỏi những thiếu xót. Nhóm 1 chúng em rất mong nhận 
được ý kiến đóng góp của thầy giáo cùng các bạn. Chúng em xin chân thành  
cảm ơn.

3

Phần I : Đánh giá tiềm năng nguồn năng 
lượng than Việt Nam
     Khoáng sản và năng lượng đều là nguồn nguyên liệu tự nhiên có nguồn 
gốc vô cơ hoặc hữu cơ, tuyệt đại bộ phận nằm trong lòng đất và quá trình 
hình thành có liên quan mật thiết đến quá trình lịch sử phát triển của vỏ 
trái đất trong một thời gian dài hàng nghìn năm, có khi hàng triệu năm.
Nằm ở khu vực Đông Nam Châ...
Trường Đại Học Điện Lực
Khoa Quản Lý Năng Lượng
----------
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Đề Tài: Đánh Giá Tiềm Năng Nguồn Năng Lượng Than Tại Việt
Nam. Xây Dựng Đồ Nguyên Hoạt Động Của Nhà Máy Điện
Chạy Than Sử Dụng Tua Bin Ngưng Hơi”
Giảng Viên Hướng Dẫn: Dương Trung Kiên
Sinh Vn Thực Hiện (Nhóm 1) : Nguyễn Mạnh Hùng
Chu Quốc Oai
Đặng Trung Hiếu
Dương Văn Mừng
Nguyễn Thị Đào
Lớp : Đ5- Quản Lý Năng Lượng
1
Đề Tài:” Đánh Giá Tiềm Năng Nguồn Năng Lượng Than Tại Việt Nam. Xây Dựng Sơ Đồ Nguyên Lý Hoạt Động Của Nhà Máy Điện Chạy Than Sử Dụng Tua Bin Ngưng Hơi” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Tài:” Đánh Giá Tiềm Năng Nguồn Năng Lượng Than Tại Việt Nam. Xây Dựng Sơ Đồ Nguyên Lý Hoạt Động Của Nhà Máy Điện Chạy Than Sử Dụng Tua Bin Ngưng Hơi” - Người đăng: thanh huyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đề Tài:” Đánh Giá Tiềm Năng Nguồn Năng Lượng Than Tại Việt Nam. Xây Dựng Sơ Đồ Nguyên Lý Hoạt Động Của Nhà Máy Điện Chạy Than Sử Dụng Tua Bin Ngưng Hơi” 9 10 816