Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: “Đường lối công nghiệp hóa của nước ta thời kì đổi mới”

Được đăng lên bởi angoc
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 12304 lần   |   Lượt tải: 43 lần
Bộ Công Thương
Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM

Tiểu Luận Môn: Đường Lối Cách Mạng Của Đảng
Cộng Sản Việt Nam
Đề tài : “Đường lối công nghiệp hóa của nước ta
thời kì đổi mới”

GVHD: Nguyễn Phước Trọng
SVTH: NHÓM CKC
Tp Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2012
DANH SÁCH NHÓM

1. Nguyễn Đức Danh (NT)
2. Trần Văn Linh
3. Phạm Đình Quý
4. Vũ Hùng Dũng
5. Trần Đức Quân
6. Phạm Thông Ngân
7. Nguyễn Như Phong
8. Nguyễn Xuân Huy
9. Lê Quang Đại
10. Nguyễn Minh Thắng
11. Nguyễn Kim Ngọc
12. Lê Văn Lợi

2003110029
2003110027
2003110026
2003110053
2003110083
2003110029
2003110029
2003110039
2003110029
2003110082
2003110067
2003110004

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU:
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam
ta đang trên con đường phát triển công nghiệp hóa.
Việc đặt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn
lãnh thổ đất nước là tiêu chí hàng đầu thì một vấn đề
không kém phần quan trọng và cần thiết là phát triển
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Bởi vì khi một đất nước nghèo nàn, lạc hậu thì cũng
đồng nghĩa với đất nước đó sẽ là con nợ, sẽ lệ thuộc,
và thậm chí có thể trở thành thuộc địa của nước
khác. Vì thế, để phát triển kinh tế thì chúng ta cần
phát huy và tận dụng rất nhiều nguồn lực như: nguồn
lực tự nhiên, nguồn nhân lực, vốn đầu tư, khoa học

kĩ thuật- công nghệ tiên tiến hiện đại…để tiến lên là
một nước công nghiệp phát triển
Sau khi được tìm hiểu môn học đường lối cách
mạng của Đảng công sản Việt Nam, dưới sự chỉ dạy
tận tình của giảng viên bộ môn, tôi đã phần nào hiểu
rõ hơn về tầm quan trọng của những chính sách,
đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
trong công cuộc xây dựng và phát triển sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, con đường giúp
chúng ta thoát khỏi rình trạng nghèo nàn lạc hậu, đưa
nước ta trở thành một nước có nền kinh tế vững
mạnh, sánh ngang tầm với các nước trong khu vực.
Với mong muốn học hỏi và chia sẻ những hiểu
biết nhỏ bé của mình về những đường lối chính sách
của Đảng về công nghiệp hóa, tôi quyết định chọn đề
tài : “Đường lối công nghiệp hóa của nước ta thời kì
đổi mới”
Nguyễn Đức Danh

1. Tính tất yếu của việc tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại
hóa
Mỗi phương thức sản xuất xã hội nhất định có một cơ sở vật chất - kỹ thuật
tương ứng. Cơ sở vật chất - kỹ thuật của một xã hội là toàn bộ hệ thống các yếu tố
vật chất của lực lượng sản xuất xã hội, phù hợp với trình độ kỹ thuật (công nghệ)
tương ứng mà lực lượng lao động xã hội sử dụng để sản xuất ra của cải vật chất đáp
ứng nhu cầu xã hội.
Chỗ dựa để xem xét ...
Bộ Công Thương
Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM
Tiểu Luận Môn: Đường Lối Cách Mạng Của Đảng
Cộng Sản Việt Nam
Đề tài : “Đường lối công nghiệp hóa của nước ta
thời kì đổi mới”
GVHD: Nguyễn Phước Trọng
SVTH: NHÓM CKC
Tp Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2012
DANH SÁCH NHÓM
Đề tài: “Đường lối công nghiệp hóa của nước ta thời kì đổi mới” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: “Đường lối công nghiệp hóa của nước ta thời kì đổi mới” - Người đăng: angoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề tài: “Đường lối công nghiệp hóa của nước ta thời kì đổi mới” 9 10 394