Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Quản lý kho hàng

Được đăng lên bởi Nguyễn Tấn Bình
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Công nghệ phần mềm

LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước, quy mô xây dựng và sản xuất ngày càng phát triển, sử dụng
nhiều công nghệ mới, với máy móc vật tư rất đa dạng về chủng loại, nên các nhân tố có
thể gây ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động ngày càng gia
tăng. Vì vậy, việc thực hiện những biện pháp nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp, bả o vệ và giữ gìn sức khoẻ cho người lao động là một yêu
cầ u rấ t cấ p thiết.
Các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị lao động đều phải quản lý một lượng hàng
hóa trong kho tương đối nhiều. Nên việc quản lý kho là một công việc quan trọng đòi
hỏi bộ phận quản lý phải tiến hành nhiều công việc phức tạp. Các doanh nghiệp không
chỉ có mô hình tập trung mà còn có thể tổ chức trên quy mô rộng phân tán trên nhiều
địa điểm. Việc quản lý thống nhất mô hình này là cần thiết, nhưng rất phức tạp đối với
việc quản lý thông thường.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại một bước đột phá lớn cho công
tác quản lý kho, giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin hàng hóa một cách chính xác và
kịp thời. Từ đó doanh nghiệp có thể kịp thời đưa ra các kế hoạch đúng đắn giúp giảm
chi phí và tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Từ sự quan trọng và hữu ích của một phần mềm quản lý kho nên chúng em đã
chọn đề tài quản lý kho hàng của một công ty kinh doanh trang thiết bị bảo hộ lao động
để tìm hiểu kĩ về một hệ thống quản lý kho của công ty đó.

Nhóm 01-CĐTH10QN

1

Công nghệ phần mềm

Mô tả đề tài
 Mỗi doanh nghiệp đều có nhiều lĩnh vực để quản lí và trong một doanh nghiệp
sản xuất bên cạnh việc quản lí tài chính là xương sống thì việc quản lí kho hàng
cũng quan trọng không kém. Khi có một hệ thống quản lí kho tốt sẽ giúp cho các
chủ doanh nghiệp tìm ra được các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sản xuất và
hướng phát triển doanh nghiệp.
 Các hoạt động chủ yếu của hệ thống là nhập và xuất, yêu cầu, báo cáo chi tiết
định kì.

Lý do chọn đề tài
 Việc áp dụng công nghệ thông tin sẽ dễ dàng cho quản lý.
 Giảm chi phí, làm tăng tính hiệu quả trong việc quản lý.
 Tự động hóa trong việc kiểm kê số lượng các mặt hàng.

Nhóm 01-CĐTH10QN

2

Công nghệ phần mềm

CHƯƠNG I
KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU
1.1 Khảo xát hiện trạng
1.1.1 Khảo sát
Hải Hà là một cửa hàng bán thiết bị bảo hộ lao động, hiện tại cửa hàng đang phát
triển ổn định và đang cố gắng mở rộng kinh doanh. Số lượng hàng hóa trong kho là rất
lớn. Việc...
Công nghệ phần mềm
LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước, quy mô xây dựng và sản xuất ngày càng phát triển, sử dụng
nhiều công nghệ mới, với máy móc vật tư rất đa dạng về chủng loại, nên các nhân tố có
thể gây ra tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cho người lao động ngày càng gia
tăng. vậy, việc thực hiện những biện pháp nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh
ngh nghip, bo v và gi gìn sc kho cho ngưi lao đng là mt yêu
cu rt cp thiết.
Các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị lao động đều phải quản mộtợng hàng
hóa trong khoơng đối nhiều. Nên việc quản kho một công việc quan trọng đòi
hỏi bộ phận quản phải tiến hành nhiều công việc phức tạp. Các doanh nghiệp không
chỉ mô hình tập trung mà còn thể tổ chức trên quy rộng phân tán trên nhiều
địa điểm. Việc quản lý thống nhất hình nàycần thiết, nhưng rất phức tạp đối với
việc quản lý thông thường.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại một bước đột phá lớn cho công
tác quản kho, giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin hàng hóa một cách chínhc và
kịp thời. Từ đó doanh nghiệp thể kịp thời đưa ra các kế hoạch đúng đắn giúp giảm
chi phí và tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Từ sự quan trọng hữu ích của một phần mềm quản lý kho nên chúng em đã
chọn đề tài quản lý kho hàng của một công ty kinh doanh trang thiết bị bảo hộ lao động
để tìm hiểu kĩ về một hệ thống quản lý kho của công ty đó.
Nhóm 01-CĐTH10QN
1
Đề tài: Quản lý kho hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Quản lý kho hàng - Người đăng: Nguyễn Tấn Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Đề tài: Quản lý kho hàng 9 10 922