Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài quản lý vật tư

Được đăng lên bởi 12-dangngochuynh
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 4249 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay,cùng với sự phát triển không ngừng của đất nước nói chung và ngành
Công nghệ thông tin nói riêng tin học đã trở thành chiếc chìa khoá thành công cho nhiều
cá nhân trong nhiều lĩnh vực, hoạt động. Với những ứng dụng của mình, ngành Công
nghệ thông Ngày nay cùng với sự phát triển tin đã góp phần không nhỏ mang lại lợi ích
mà không ai có thể phủ nhận được. Đặc biệt là trong lĩnh vực quản lí kinh tế, tin học đã
góp phần tạo ra sự thay đổi nhanh chóng cho bộ mặt xã hội. Nhất là khi việc tin học hoá
vào công tác quản lí là một yêu cầu cần thiết đối với các doanh nghiệp hiện nay. Trước
sự phát triển của công nghệ thông tin và các ứng dụng thực rất thực tế của chúng trong
đời sống hiện nay, vì vậy không chỉ những người học công nghệ thông tin tìm hiểu những
kiến thức về công nghệ thông tin mà nó còn là xu hướng chung của tất cả mọi người ở
mọi lứa tuổi trong xã hội hiện nay.
Ngoài ra, vấn đề quản lý dữ liệu cũng chiếm một vị trí vô cùng quan trọng hiện nay,
để quản lý dữ liệu được tốt thì ta cần phải xây dựng chương trình quản lý sao cho phù
hợp với mục đích của người sử dụng và có tính hệ thống hơn. Với yêu cầu đặt ra là hệ
thống mới phải khắc phục được những nhược điểm của hệ thống cũ, các bài toán khi đưa
vào máy tính xử lí phải đạt được kết quả ở mức tối ưu nhất...mặt khác hệ thống này cần
phải tiết kiệm không gian lưu trữ.
Từ thực tế đó, được sự đồng ý và hướng dẫn tận tình của thầy và cô giáo em đã chọn
đề tài thực tập chuyên nghành : “ Nghiên cứu và xây dựng chương trình quản lý vật tư
tại Công ty cổ phần than Mông Dương - TKV”.
Nhờ sự giúp đỡ của thầy cô và qua sự tìm hiểu bản thân, em đã hoàn thành bài
báo cáo thực tập chuyên ngành này. Do điều kiện thời gian, quá trình làm còn nhiều
thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng và góp ý kiến chỉ dẫn của các thầy cô.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, Tháng 1 Năm 2013

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI – TÍNH CẤP THIẾT CỦA HỆ THỐNG

I. Tín cấp thiêt của hệ thống
Trong xã hội ngày nay, việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào trong công việc
không còn là điều mới mẻ. Song để đưa Công nghệ thông tin sát nhập vào cuộc sống của
mỗi chúng ta nhiều hơn thì vẫn còn một khoảng cách. Em Sinh Viên khoa Công nghệ
thông tin vẫn mong sẽ giúp được một phần nào đó nối lại khoảng cách ấy.
- Hiện nay đã có nhiều chương trình quản lý được viết ra nhằm giúp cho nhà quản lý
và khách hàng thụân tiện hơn trong việc xuất nhập hàng hoá. Chương trình quản lý vật tư
là một trong những chương trình như vậy.
-Quản lý bằng máy tín...
- Ban kiểm soát: Đại hôi đồng cổ đông bầu ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành
viên nhằm kiểm soát các hoạt động quản lý của HĐQT và điều hành của Giám đốc.
* Ban Giám đốc điều hành: Gồm 06 người và 01 kế toán trưởng.
- Giám đốc điều hành: Chủ tịch QT, kiêm Giám đốc điều hành: Quản lý, điều
hành chung mọi hoạt động SXKD của ng ty, trực tiếp điều hành quản công c cán
bộ, tài chính kinh tế.
- Phó Giám đốc An toàn: Giúp Giám đốc quản , điều nh công tác AT BHLĐ,
an ninh trật tự và công tác bảo vệ quân sự.
- Phó giám đốc sản xuất- tiêu thụ: Giúp Giám đốc quản lý, điều hành công tác sản
xuất và tiêu thụ, công tác đời sống của Công ty.
- Phó giám đốc kỹ thuật: Giúp Giám đốc quản lý, điều hành công tác k thuật,
công nghệ.
- Phó giám đốc điện vận tải: Giúp Giám đốc quản lý, điều hành công tác
điện và vận tải mỏ.
- P gíam đốc đầu tư: Giúp Giám đốc quản lý, điều hành công tác đầu tư, công
tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
- Kế toán trưởng: Giúp Giám đốc quản lý, điều hành các hoạt đồng về kế toán,
thống kê tài chính và nghiệp vụ kiểm toán nội bộ.
* Các phòng chức năng:
- Phòng An toàn (P.AT): Quản công tác an toàn bảo hộ lao động, đảm bảo an
toàn trong quá trình sản xuất- kinh doanh.
- Phòng Công nghệ- khai thác (P.CN-KT): Quản Công nghệ, kỹ thuật khai thác
(cả khai thác lộ thiên) và đào lò.
- Phòng Trắc địa (P.TĐ): Quản lý công tác trắc địa mỏ.
-. Phòng địa chất ( P.ĐC): Quản lý công tác địa chất mỏ.
-. Phòng điện- Vận tải (P.CĐ-VT): Quản kỹ thuật đối với hệ thống cơ điện-
vận tải mỏ và cung cấp năng lượng.
Đề tài quản lý vật tư - Trang 8
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài quản lý vật tư - Người đăng: 12-dangngochuynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Đề tài quản lý vật tư 9 10 1