Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Tiêu chuẩn ISO 9000:2000

Được đăng lên bởi ngobaochau1911-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
KHOA QUẢN TRỊ- KINH TẾ QUỐC TẾ

TIỂU LUẬN
MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
Đề tài: Tiêu chuẩn ISO 9000:2000

GVHD: Tạ Thị Thanh Hương
Nhóm: 4
Lớp : 11NT111
Biên Hòa, tháng 10/2013

Page
1

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
KHOA QUẢN TRỊ- KINH TẾ QUỐC TẾ
TIỂU LUẬN
MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
Đ! t#i: Tiêu chuẩn ISO 9000:2000
GVHD: Tạ Thị Thanh Hương
Nhóm: 4
Lớp : 11NT111
Page
1
Biên Hòa, tháng 10/2013
Đề tài: Tiêu chuẩn ISO 9000:2000 - Người đăng: ngobaochau1911-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề tài: Tiêu chuẩn ISO 9000:2000 9 10 271