Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Agribank

Được đăng lên bởi Giap Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÊ 1
Thời gian 120 phút

Câu 1
Hãy cho biết những phát biểu đươi đây đúng hay sai và giải thích ngắn gọn
tại sao.
1. Phân tích tín dụng thực chất là quá trình định lượng rủi ro về phía khách
hàng và khoản vay.
2. Bảo lãnh ngân hàng là việc ngân hàng phát hành bảo lãnh cma kết với bên
có quyền về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng được bảo lãnh
khi bên có quyền yêu cầu.
3. Các ngân hàng có quyền lựa chọn khách hàng đề cho vay không cần có tài
sản đảm bảo.
4. Theo qui định hiện tài ở Việt Nam thì căn cứ duy nhất để phân hạng và
trích lập dự phòng rủi ro là thời gian quá hạn của khoản nợ.
5. Văn bản điều chỉnh các qui định đảm bảo tiền vay hiện nay là quyết định
178, nghị định 85 của chính phủ và quyết định 1627 của ngân hàng Nhà nước.
6. Theo qui định trong các văn bản của Ngân hàng Nhà nước hiện nay thì cầm
cố là biện pháp đảm bảo dùng cho động sản và thế chấp là biện pháp đảm bảo
dùng cho bất động sản.
7. Các tổ chức tín dụng là những chủ thể duy nhất được phát hành bảo lãnh
không cần tài sản bảo đảm.
Câu 2
Hãy bình luận ngắn gọn về câu nói: “Bảo đảm tín dụng là biện pháp phòng
ngừa rủi ro của ngân hàng, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu coi đó là căn cứ duy nhất
để ngân hàng quyết định chấp nhận cấp tín dụng”.
Câu 3
Công ty may mặc Việt Hà chuyên mua vải về gia công thành hàng may sẵn
và xuất bán cho các công ty thương mại trong nước. Theo hợp đồng cung cấp vải
nguyên liệu cho công ty thì ngay khi ký hợp động, công ty phải cung ứng cho bên
bán 30% giá trị hợp đồng, 15 ngày sau đó công ty nhận vải và thanh toán toàn bộ
số tiền còn lại. Công ty sản xuất theo dây chuyền công nghệ và hoàn thành lô hàng
xuất bán trong vòng 45 ngày. Theo hợp đồng bán hàng đã ký bên mua sẽ thanh
toán cho công ty 50% giá trị hàng bán ngay khi nhận hàng, 50% còn lại được trả
chậm trong vòng 30 ngày.
Yêu cầu:
1. Phân tích các giai đoạn trong chu kỳ ngân quỹ, tư đó xác định thời hạn cho
vay tối đa nếu ngân hàng chấp nhận tài trợ cho công ty theo phương thức cho vay
từng lần. Giả thuyết trong giai đoạn đầu, công ty được trả chậm tiền mua vải trong

20 ngày kể từ khi bắt đầu sản xuất (mọi yếu tố còn lại không đổi) thì chu kỳ ngân
quỹ và thời gian cho vay có thay đổi không? Cho biết số cụ thể.
2. Hãy dự kiến rủi ro có thể xảy ra khiến cho công ty chậm/không trả gốc và
lãi như cam kết trong hợp đồng.
3. Đề xuất những biện pháp ngăn chặn các rủi ro nói trên.

ĐÊ 2
Thời gian 120 phút
Câu 1
Hãy trình bày các nguyên nhân xảy ra rủi ro tín dụng? Biện pháp phòng
ngừa rủi ro tín d...
ĐÊ 1
Thời gian 120 phút
Câu 1
Hãy cho biết những phát biểu đươi đây đúng hay sai giải thích ngắn gọn
tại sao.
1. Phân tích tín dụng thực chất quá trình định lượng rủi ro về phía khách
hàng và khoản vay.
2. Bảo lãnh ngân ng việc ngân hàng phát nh bảo nh cma kết với n
quyền về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng được bảo lãnh
khi bên có quyền yêu cầu.
3. Các ngân hàng quyền lựa chọn khách hàng đcho vay không cần tài
sản đảm bảo.
4. Theo qui định hiện tài Việt Nam thì căn cứ duy nhất để phân hạng
trích lập dự phòng rủi ro là thời gian quá hạn của khoản nợ.
5. Văn bản điều chỉnh các qui định đảm bảo tiền vay hiện nay quyết định
178, nghị định 85 của chính phủ và quyết định 1627 của ngân hàng Nhà nước.
6. Theo qui định trong c văn bản của Ngân hàng Nhà nước hiện nay thì cầm
cố biện pháp đảm bảo dùng cho động sản thế chấp biện pháp đảm bảo
dùng cho bất động sản.
7. Các tổ chức tín dụng những chủ thể duy nhất được phát hành bảo lãnh
không cần tài sản bảo đảm.
Câu 2
Hãy nh luận ngắn gọn về câu nói: “Bảo đảm tín dụng biện pháp phòng
ngừa rủi ro của ngân hàng, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu coi đó n cứ duy nhất
để ngân hàng quyết định chấp nhận cấp tín dụng”.
Câu 3
Công ty may mặc Việt Hà chuyên mua vải về gia công thành ng may sẵn
xuất bán cho các công ty thương mại trong nước. Theo hợp đồng cung cấp vải
nguyên liệu cho ng ty thì ngay khi hợp động, công ty phải cung ứng cho bên
bán 30% giá trị hợp đồng, 15 ngày sau đó công ty nhận vải thanh toán toàn bộ
số tiền còn lại. Công ty sản xuất theo dây chuyền công nghệ hoàn thành lô hàng
xuất bán trong vòng 45 ngày. Theo hợp đồng bán hàng đã bên mua sẽ thanh
toán cho công ty 50% giá trị hàng bán ngay khi nhận hàng, 50% còn lại được trả
chậm trong vòng 30 ngày.
Yêu cầu:
1. Phân tích các giai đoạn trong chu kngân quỹ, đó xác định thời hạn cho
vay tối đa nếu ngân hàng chấp nhận tài trcho công ty theo phương thức cho vay
từng lần. Giả thuyết trong giai đoạn đầu, công ty được trả chậm tiền mua vải trong
Đề thi Agribank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi Agribank - Người đăng: Giap Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi Agribank 9 10 442