Ktl-icon-tai-lieu

đề thi cao học trường kinh tế quốc dân

Được đăng lên bởi latrantien
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1095 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề thi cao học Kinh tế Quốc dân năm 2010
Môn Kinh tế học – Phần 2 Kinh tế Vĩ mô
Câu 1 (1,5 điểm)
Xét thị trường trao đổi giữa Đồng Việt Nam (VND) và Dollar Mỹ (USD). Hãy giải thích tác
động của các sự kiện sau đây đến tỷ giá hối đoái (E: số VND đổi 1 USD) và số USD được
trao đổi. Hãy vẽ đồ thị minh họa.
a. Cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” được đông đảo người dân
hưởng ứng
b. Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khách du lịch nước ngoài đến Việt
Nam ít hơn
c. Lạm phát ở Việt Nam cao hơn đáng kể so với lạm phát ở Mỹ
Câu 2 (1,5 điểm)
Xét một nền kinh tế giả định trong đó người dân chỉ mua hai sản phẩm A và B. Năm cơ sở là
năm 2007
Năm
Giá A
Lượng A
Giá B
Lượng B
2007
6
180
20
48
2008
7
220
21
50
2009
8
220
22
52
a. Hãy tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho các năm 2007, 2008 và 2009
b. Hãy tính tỷ lệ lạm phát cho các năm 2008 và 2009
c. Hãy chỉ ra các ưu điểm và nhược điểm của việc tính tỷ lệ lạm phát theo CPI
d. Nếu tổng thu nhập của một cá nhân là 6000 đơn vị tiền tệ vào năm 2007, 7000 đơn vị
tiền tệ vào năm 2008, và 8000 đơn vị tiền tệ vào năm 2009. Hãy tính tốc độ tăng
trưởng thu nhập thực tế của cá nhân đó cho các năm 2008 và 2009.
Câu 3 (2 điểm)
Giả sử ban đầu nền kinh tế Việt Nam ở trạng thái cân bằng tại mức sản lượng tiềm năng. Từ
cuối năm 2008, các nước nhập khẩu chủ lực hàng Việt Nam lâm vào suy thoái.
a. Hãy giải thích và minh họa bằng đồ thị AD-AS tác động của sự kiện trên đến nền
kinh tế Việt Nam trên các phương diện mức giá, sản lượng, tiền lương thực tế và việc
làm trong ngắn hạn.
b. Trước cú sốc ngoại sinh ở trên, hãy cho biết sự thay đổi của sản lượng và mức giá ở
câu a dường như nhiều hay ít, với giả thiết nền kinh tế có thuế suất biên (t) nhỏ, xu
hướng nhập khẩu cận biên (MPM) nhỏ và xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC) lớn.
c. Để đối phó với suy giảm tăng trưởng kinh tế từ cuối năm 2008, chính phủ VN đã điều
chỉnh chính sách tài khóa và tiền tệ như thế nào? Bằng lập luận và đồ thị AD-AS hãy
giải thích tác động của các chính sách này đến nền kinh tế VN.
d. Hãy chỉ ra một số thách thức đối với chính sách mà anh/chị đã đề cập ở câu c.

Đề thi cao học Kinh tế Quốc dân năm 2011
Môn Kinh tế học – Phần 2 Kinh tế Vĩ mô
Câu 1 (1,5 điểm)
Hãy cho biết những nhận định sau đây là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn.
a. Giả sử thu nhập từ tiền lãi bị đánh thuế 20%. Nếu lãi suất danh nghĩa là 12%, tỷ lệ
lạm phát là 8%, thì lãi suất thực tế sau thuế sẽ là 3,2%.
b. Có quan điểm cho rằng: hỗ trợ 4% lãi suất cho các doanh nghiệp vay v...
Đề thi cao học Kinh tế Quốc dân năm 2010
Môn Kinh tế học – Phần 2 Kinh tế Vĩ mô
Câu 1 (1,5 điểm)
Xét thị trường trao đổi giữa Đồng Việt Nam (VND) Dollar Mỹ (USD). Hãy giải thích tác
động của các sự kiện sau đây đến tỷ giá hối đoái (E: số VND đổi 1 USD) số USD được
trao đổi. Hãy vẽ đồ thị minh họa.
a. Cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” được đông đảo người dân
hưởng ứng
b. Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khách du lịch ớc ngoài đến Việt
Nam ít hơn
c. Lạm phát ở Việt Nam cao hơn đáng kể so với lạm phát ở Mỹ
Câu 2 (1,5 điểm)
Xét một nền kinh tế giả định trong đó người dân chỉ mua hai sản phẩm A và B. Năm cơ sở là
năm 2007
Năm Giá A Lượng A Giá B Lượng B
2007 6 180 20 48
2008 7 220 21 50
2009 8 220 22 52
a. Hãy tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho các năm 2007, 2008 và 2009
b. Hãy tính tỷ lệ lạm phát cho các năm 2008 và 2009
c. Hãy chỉ ra các ưu điểm và nhược điểm của việc tính tỷ lệ lạm phát theo CPI
d. Nếu tổng thu nhập của một nhân là 6000 đơn vị tiền tệ vào năm 2007, 7000 đơn vị
tiền tệ vào năm 2008, 8000 đơn vị tiền tệ o năm 2009. Hãy tính tốc đ tăng
trưởng thu nhập thực tế của cá nhân đó cho các năm 2008 và 2009.
Câu 3 (2 điểm)
Giả sử ban đầu nền kinh tế Việt Nam trạng thái cân bằng tại mức sản lượng tiềm năng. Từ
cuối năm 2008, các nước nhập khẩu chủ lực hàng Việt Nam lâm vào suy thoái.
a. Hãy giải thích và minh họa bằng đ thị AD-AS tác động của sự kiện trên đến nền
kinh tế Việt Nam trên các phương diện mức giá, sản lượng, tiền lương thực tế và việc
làm trong ngắn hạn.
b. Trước sốc ngoại sinh trên, hãy cho biết sự thay đổi của sản lượng mức giá
câu a dường như nhiều hay ít, với giả thiết nền kinh tế thuế suất biên (t) nhỏ, xu
hướng nhập khẩu cận biên (MPM) nhỏ và xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC) lớn.
c. Để đối phó với suy giảm tăng trưởng kinh tế từ cuối năm 2008, chính phủ VN đã điều
chỉnh chính sách tài khóa tiền tệ như thế nào? Bằng lập luận đồ thị AD-AS hãy
giải thích tác động của các chính sách này đến nền kinh tế VN.
d. Hãy chỉ ra một số thách thức đối với chính sách mà anh/chị đã đề cập ở câu c.
đề thi cao học trường kinh tế quốc dân - Trang 2
đề thi cao học trường kinh tế quốc dân - Người đăng: latrantien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề thi cao học trường kinh tế quốc dân 9 10 945