Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi ThanhTrinh Pham
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1. Giá trị tương lai của một khoản tiền vào cuối năm thứ 5 là $1.000. Lãi
suất danh nghĩa (nominal
interest rate) là 10% và tiền lãi được ghép nửa năm 1 lần. Câu nào sau đây
đúng nhất?
a. Giá trị hiện tại của $1.000 cao hơn nhiều nếu lãi được ghép hàng tháng
thay vì
nửa năm
b. Lãi suất thực tế hằng năm (effective annual rate) lớn hơn 10%
c. Lãi suất định kỳ là 5%
d. Cả b và c đều đúng
e. Tất cả các câu trên đều đúng
Giải: Lãi suất thực tế hằng năm = EAR=  b đúng
Lãi suất định kỳ = c đúng
Giá trị hiện tại của $1.000 nếu ghép lãi nửa năm:
Lãi suất thực tế hằng năm nếu ghép theo tháng = EAR=
Giá trị hiện tại của $1.000 nếu ghép lãi theo tháng: a sai
2. Gomez Electronics cần thu xếp nguồn tài trợ cho chương trình mở rộng.
Ngân hàng A cho Gomez vay
số vốn cần với điều khoản trả lãi hàng tháng, lãi suất niêm yết là 8%/năm.
Ngân hàng B sẽ tính lãi 9%
lãi trả vào cuối năm. Chênh lệch lãi suất thực tế (difference in the effective
annual rates) mà hai ngân
hàng tính cho công ty là bao nhiêu?
a. 0,25% b.0,50% c. 0,70% d. 1,00% e.1,25%
Giải: Ngân hàng B có lãi suất thực tế = 9%
Ngân hàng A có lãi suất thực tế =
Chênh lệch:
3. Giá trị hiện tại của chuỗi tiền sau đây với lãi suất chiết khấu 8%, làm tròn
số theo đơn vị 1 đôla là bao
nhiêu?
a. $2.500 b. $4.804 c.$5.302 d.$7.962 e. $10.000
Giải:
4. Foster Industric có một dự án với dòng tiền sau:
Dòng tiền dự án phải tạo ra vào năm 4 là bao nhiêu để dự án có IRR 15%?
a. $15,55 b.$94,95 c.$100,25 d.$103.10 e.150.75
Giải:  a = $103,10
5. Bạn có một khoản vay $175.000, thời hạn 30 năm, lãi suất danh nghĩa
(nominal rate) 9%/năm. Bạn trả

góp hàng tháng. Số dư nợ của bạn sau 5 năm là bao nhiêu?
“nội dung được trích dẫn từ 123doc.vn - cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu
hàng đầu Việt Nam”

...
ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1. Giá trị tương lai của một khoản tiền vào cuối năm thứ 5 là $1.000. Lãi
suất danh nghĩa (nominal
interest rate) là 10% và tiền lãi được ghép nửa năm 1 lần. Câu nào sau đây
đúng nhất?
a. Giá trị hiện tại của $1.000 cao hơn nhiều nếu lãi được ghép hàng tháng
thay vì
nửa năm
b. Lãi suất thực tế hằng năm (effective annual rate) lớn hơn 10%
c. Lãi suất định kỳ là 5%
d. Cả b và c đều đúng
e. Tất cả các câu trên đều đúng
Giải: Lãi suất thực tế hằng năm = EAR= b đúng
Lãi suất định kỳ = c đúng
Giá trị hiện tại của $1.000 nếu ghép lãi nửa năm:
Lãi suất thực tế hằng năm nếu ghép theo tháng = EAR=
Giá trị hiện tại của $1.000 nếu ghép lãi theo tháng: a sai
2. Gomez Electronics cần thu xếp nguồn tài trợ cho chương trình mở rộng.
Ngân hàng A cho Gomez vay
số vốn cần với điều khoản trả lãi hàng tháng, lãi suất niêm yết là 8%/năm.
Ngân hàng B sẽ tính lãi 9%
lãi trả vào cuối năm. Chênh lệch lãi suất thực tế (difference in the effective
annual rates) mà hai ngân
hàng tính cho công ty là bao nhiêu?
a. 0,25% b.0,50% c. 0,70% d. 1,00% e.1,25%
Giải: Ngân hàng B có lãi suất thực tế = 9%
Ngân hàng A có lãi suất thực tế =
Chênh lệch:
3. Giá trị hiện tại của chuỗi tiền sau đây với lãi suất chiết khấu 8%, làm tròn
số theo đơn vị 1 đôla là bao
nhiêu?
a. $2.500 b. $4.804 c.$5.302 d.$7.962 e. $10.000
Giải:
4. Foster Industric có một dự án với dòng tiền sau:
Dòng tiền dự án phải tạo ra vào năm 4 là bao nhiêu để dự án có IRR 15%?
a. $15,55 b.$94,95 c.$100,25 d.$103.10 e.150.75
Giải: a = $103,10
5. Bạn có một khoản vay $175.000, thời hạn 30 năm, lãi suất danh nghĩa
(nominal rate) 9%/năm. Bạn trả
ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - Trang 2
ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - Người đăng: ThanhTrinh Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 9 10 656