Ktl-icon-tai-lieu

đề thi môn kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi Ngọc kẻng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KINH TẾ VĨ MÔ
Câu 1: Cho biết những nhận định sau đúng hay sai? Giải thích?
a. Nếu chính phủ tăng chi tiêu hoặc giảm thuế thì cán cân thương mại sẽ giảm xuống
b. Khi giá cả các đầu vào tăng thì tổng cung giảm từ đó làm cho sản lượng và mức
c.
d.
e.
f.

giá giảm
Nếu dân cư tiết kiệm nhiều hơn thì đầu tư sữ tăng và nhờ vậy nền kinh tế thoát
khỏi tình trạng suy thoái
Ngân hàng trung ương tăng cung tiền làm cho lạm phát và thất nghiệp tăng
Khi xu hướng tiết kiệm cận biên giảm thì đường tiêu dùng giảm độ dốc
Giả sử tỉ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền gửi là 80%, tỷ lệ dự trữ thực tế
của ngân hàng thương mại là 10%. Nếu muốn tăng cung tiền thêm 10ty đồng thì
ngân hàng trung ương phải mua 5ty đồng trái phiếu

Câu 2: Xét nền kinh tế với những số liệu sau đây
Sản lượng( tỷ$)

100

150

200

250

300

350

400

Đầu tư được coi là yếu tố ngoại sinh độc lập với sản lượng và bằng 49,5 tỷ$ đối
với mọi mức sản lượng trên, Chính phủ đặt mức thuế 10% sản lượng, hàm tiêu dùng là
C=0,8Yd và Chính phủ dự kiến chi tiêu 27,5 tỷ$
a. Xác định các chỉ tiêu: Thu nhập khả dụng, tiêu dùng, tiết kiệm, thuế và tổng

cầu tương ứng với mỗi mức sản lượng
b. Sản lượng cân bằng của nền kinh tế là bao nhiêu? Tại trang thái cân bằng ngân
sách của Chính phủ như thế nào
c. Tại mức sản lượng thực tế là 250 tỷ$ dự đoán hành vi của các hãng kinh
doanh?
d. Nếu đầu tư tăng thêm 7,7 tỷ$ thì sản lượng cân bằng, tiêu dùng, tiết kiệm tăng
bao nhiêu?
Câu 3: Trong nền kinh tế cho biết, lượng tiền mặt ngoài ngân hàng là 160 tỷ$, tỷ lệ tiền
mặt ngoài ngân hàng so với tiền gửi là 80% và tỷ lệ dự trữ thực tế của hệ thống ngân
hàng thương mại là 20%
a. Xác định cung tiền trong nền kinh tế
b. Ngân hàng thương mại mua 10 tỷ$ trái phieu và tỷ lệ dự trữ thực tế của hệ thống

ngân hàng thương mại giảm bớt 10%. Mức cung tiền sẽ là bao nhiêu

c. Tu kết quả câu b nếu ngân hàng thương mại trả nợ cho ngân hàng trung ương 10

tỷ$ và tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền gửi tăng thêm 10%. Mức cung
tiền mới sẽ là bao nhiêu?

...
KINH TẾ VĨ MÔ
Câu 1: Cho biết những nhận định sau đúng hay sai? Giải thích?
a. Nếu chính phủ tăng chi tiêu hoặc giảm thuế thì cán cân thương mại sẽ giảm xuống
b. Khi giá cả các đầu vào tăng thì tổng cung giảm từ đó làm cho sản lượng và mức
giá giảm
c. Nếu dân cư tiết kiệm nhiều hơn thì đầu tư sữ tăng và nhờ vậy nền kinh tế thoát
khỏi tình trạng suy thoái
d. Ngân hàng trung ương tăng cung tiền làm cho lạm phát và thất nghiệp tăng
e. Khi xu hướng tiết kiệm cận biên giảm thì đường tiêu dùng giảm độ dốc
f. Giả sử tỉ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền gửi là 80%, tỷ lệ dự trữ thực tế
của ngân hàng thương mại là 10%. Nếu muốn tăng cung tiền thêm 10ty đồng thì
ngân hàng trung ương phải mua 5ty đồng trái phiếu
Câu 2: Xét nền kinh tế với những số liệu sau đây
Sản lượng( tỷ$) 100 150 200 250 300 350 400
Đầu tư được coi là yếu tố ngoại sinh độc lập với sản lượng và bằng 49,5 tỷ$ đối
với mọi mức sản lượng trên, Chính phủ đặt mức thuế 10% sản lượng, hàm tiêu dùng là
C=0,8Y
d
và Chính phủ dự kiến chi tiêu 27,5 tỷ$
a. Xác định các chỉ tiêu: Thu nhập khả dụng, tiêu dùng, tiết kiệm, thuế và tổng
cầu tương ứng với mỗi mức sản lượng
b. Sản lượng cân bằng của nền kinh tế là bao nhiêu? Tại trang thái cân bằng ngân
sách của Chính phủ như thế nào
c. Tại mức sản lượng thực tế là 250 tỷ$ dự đoán hành vi của các hãng kinh
doanh?
d. Nếu đầu tư tăng thêm 7,7 tỷ$ thì sản lượng cân bằng, tiêu dùng, tiết kiệm tăng
bao nhiêu?
Câu 3: Trong nền kinh tế cho biết, lượng tiền mặt ngoài ngân hàng là 160 tỷ$, tỷ lệ tiền
mặt ngoài ngân hàng so với tiền gửi là 80% và tỷ lệ dự trữ thực tế của hệ thống ngân
hàng thương mại là 20%
a. Xác định cung tiền trong nền kinh tế
b. Ngân hàng thương mại mua 10 tỷ$ trái phieu và tỷ lệ dự trữ thực tế của hệ thống
ngân hàng thương mại giảm bớt 10%. Mức cung tiền sẽ là bao nhiêu
đề thi môn kinh tế vĩ mô - Trang 2
đề thi môn kinh tế vĩ mô - Người đăng: Ngọc kẻng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề thi môn kinh tế vĩ mô 9 10 278