Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn KT vĩ mô

Được đăng lên bởi thu-hoai
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề số: 01

A. Lý thuyết (7đ)
I/ Anh (Chị) hãy cho biết những nhận định dưới đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn tại sao?
Minh hoạ bằng đồ thị thích hợp nếu có thể (Các điều kiện khác xem như không đổi) – (5đ)
1- Cho các ngân hàng thương mại vay, là động thái của ngân hàng trung ương nhằm làm tăng cơ sở
tiền tệ (tiền mạnh).
2– Giá của các nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu gia tăng nhiều và phần lớn các thâm hụt ngân sách
được tài trợ bởi ngân hàng trung ương là những trường hợp có thể tạo ra áp lực lạm phát.
3- Trợ cấp thất nghiệp góp phần làm tăng thu nhập quốc dân trong những năm nền kinh tế suy
thoái.
4- Mở rộng tiền tệ (hoặc nới lỏng tiền tệ) là chính sách do NHTW thực hiện để kích cầu, bằng cách
hạ lãi suất chiết khấu, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, hoặc mua các cng wurtyurnhauhứng khoán nhà
snước
5- Nếu một quốc gia có GDP nhỏ hơn GNP thì đây là nước nhận nhiều đầu tư nước ngoài nhưng ít
đầu tư ra nước ngoài
II/ Hãy cho biết các biện pháp tài trợ thâm hụt ngân sách Chính phủ. Phân tích ảnh hưởng của
mỗi biện pháp tới các biến số kinh tế vĩ mô? (2đ)
B. Bài toán (3đ) Thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ được cho bởi các thông số (Đơn vị của i
là %, của các chỉ tiêu khác là tỷ đồng): C = 211 + 0.75Yd, I = 389 – 8i, G = 392, X = 243,
MPM = 0.4, T = 0.2Y + 20, MD = 0.3Y – 12i, MS = 1800, CPI = 6
1. Viết phương trình đường IS và đường LM ? Xác định lãi suất và sản lượng cân bằng?
2. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Trung ương mua 14,4 tỷ đồng trái phiếu trên thị
trường mở, lãi suất và sản lượng cân bằng thay đổi như thế nào? (Biết r b = 10%, trong điều kiện nền
kinh tế không rò rỉ tiền và các NHTM không dự trữ dôi thêm).
3. Nếu cầu tiền thay đổi thành MD = 0.3Y - 16i. Sản lượng và lãi suất cân bằng thay đổi như thế
nào (so với trạng thái cân bằng của câu a) ?

Đề số: 02

A. Lý thuyết (7đ)
I/ Anh (Chị) hãy cho biết những nhận định dưới đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn tại sao?
Minh hoạ bằng đồ thị thích hợp nếu có thể (Các điều kiện khác xem như không đổi) – (5đ)
1- Khi nền kinh tế đang có lạm phát cao, nên giảm lượng cung tiền, tăng lãi suất đồng thời với việc

giảm chi ngân sách và tăng thuế.
2- Sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng khác nhau về thời gian tiêu thụ và độ bền trong

quá trình sử dụng.
3- Ngân hàng trung ương có thể làm thay đổi lượng cung nội tệ bằng cách mua hoặc bán trái phiếu

chính phủ.
4- Học sinh trường trung học chuyên nghiệp, người nội tr...
Đề số: 01
A. Lý thuyết (7đ)
I/ Anh (Chị) hãy cho biết những nhận định dưới đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn tại sao?
Minh hoạ bằng đồ thị thích hợp nếu có thể (Các điều kiện khác xem như không đổi) – (5đ)
1- Cho các ngân hàng thương mại vay, là động thái của ngân hàng trung ương nhằm làm tăng cơ sở
tiền tệ (tiền mạnh).
2– Giá của các nguyên liệu nhập khẩu ch yếu gia tăng nhiều và phần lớn các thâm hụt ngân sách
được tài trợ bởi ngân hàng trung ương là những trường hợp có thể tạo ra áp lực lạm phát.
3- Trợ cấp thất nghiệp góp phần làm ng thu nhập quốc n trong những m nền kinh tế suy
thoái.
4- Mở rộng tiền tệ (hoặc nới lỏng tiền tệ) là chính sách do NHTW thực hiện để kích cầu, bằng cách
hạ lãi suất chiết khấu, giảm tỷ lệ dự trữ ́t buộc, hoặc mua các cng wurtyurnhauhứng khoán nhà
snước
5- Nếu một quốc gia GDP nhhơn GNP thì đây nước nhận nhiều đầu nước ngoài nhưng ít
đầu tư ra nước ngoài
II/ Hãy cho biết các biện pháp tài trợ thâm hụt ngân sách Chính phủ. Phân tích ảnh hưởng của
mỗi biện pháp tới các biến số kinh tế vĩ mô? (2đ)
B. Bài toán (3đ) Thị trường hàng hóa thị trường tiền tệ được cho bởi các thông số (Đơn vị của i
là %, của các chỉ tiêu khác là tỷ đồng): C = 211 + 0.75Y
d
, I = 389 – 8i, G = 392, X = 243,
MPM = 0.4, T = 0.2Y + 20, MD = 0.3Y – 12i, MS = 1800, CPI = 6
1. Viết phương trình đường IS và đường LM ? Xác định lãi suất và sản lượng cân bằng?
2. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Ngân ng Trung ương mua 14,4 tỷ đồng trái phiếu trên thị
trường mở, lãi suất và sản lượng cân bằng thay đổi như thế nào? (Biết r
b
= 10%, trong điều kiện nền
kinh tế không rò rỉ tiền và các NHTM không dự trữ dôi thêm).
3. Nếu cầu tiền thay đổi thành MD = 0.3Y - 16i. Sản lượng lãi suất cân bằng thay đổi như thế
nào (so với trạng thái cân bằng của câu a) ?
Đề thi môn KT vĩ mô - Trang 2
Đề thi môn KT vĩ mô - Người đăng: thu-hoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi môn KT vĩ mô 9 10 718