Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi quản trị chất lượng

Được đăng lên bởi kimcuc459-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề thi 1:
CHỌN MỘT TRONG HAI CÂU SAU:
Câu 1: trình bày ngắn gọn về 6 sgma, những thuận lợi và khó khăn của dn việt nam khi
áp dụng 6 sigma và đưa ra các biện pháp giải quyết khó khăn này.
Câu 2: Các anh/chị hiểu như thế nào về chi phí liên quan đến chất lượng của một tố
chức? Hãy trình bày các yếu tố của chi phí chất lượng - lấy ví dụ cụ thể tại đơn vị anh chị
đang công tác. Các biện pháp để giảm các chi phí đó?

Đề thi 2:

...
Đề thi 1:
CHỌN MỘT TRONG HAI CÂU SAU:
Câu 1: trình bày ngắn gọn về 6 sgma, những thuận lợi và khó khăn của dn việt nam khi
áp dụng 6 sigma và đưa ra các biện pháp giải quyết khó khăn này.
Câu 2: Các anh/chị hiểu như thế nào về chi phí liên quan đến chất lượng của một tố
chức? Hãy trình bày các yếu tố của chi phí chất lượng - lấy ví dụ cụ thể tại đơn vị anh chị
đang công tác. Các biện pháp để giảm các chi phí đó?
Đề thi 2:
Đề thi quản trị chất lượng - Người đăng: kimcuc459-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi quản trị chất lượng 9 10 276