Ktl-icon-tai-lieu

đề thi quản trị tác nghiệp

Được đăng lên bởi My Rain
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 951 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ
1. Đầu ra của quá trình sản xuất là các sản phẩm
A. Vật chất
B. Dịch vụ
C. Vật chất và Dịch vụ
D. A hoặc B hoặc C
2. Sản phẩm là kết quả của
A. Các hoạt động
B. Một quá trình
C. Cả A và B đều đúng
D. Tất cả các phương án trên đều chưa chính xác.
3. Sản xuất là quá trình biến đổi
A. Nguyên vật liệu thành sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường
B. Các yếu tố đầu vào thành sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường
C. Nguyên vật liệu và lao động thành sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường
D. Các phương án trên đều chưa chính xác.
4. Sản xuất theo dây chuyền là loại hình sản xuất
A. Gián đoạn
B. Liên tục
C. Hàng khối
D. Cả B và C đều đúng
5. Quản trị sản xuất là
A. Đưa ra các quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
B. Tổ chức các hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp
C. A và B
D. Tất cả các phương án trên đều chưa chính xác.
6. Quá trình chế biến sữa tươi thành các sản phẩm từ sữa là quá trình sản xuất
A. Phân kỳ
B. Phân kỳ có điểm hội tụ
C. Hội tụ
D. Song song
7. Nhân tố nào không phải là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất (sản phẩm vật chất):
a. Sức lao động
b. Tài năng kinh doanh
c. Khách hàng.
d. Thông tin
8. Tiêu chí nào là tiêu chí dùng để phân biệt sản phẩm vật chất và sản phẩm dịch vụ:
a. Tính không tách rời giữa sản xuất và tiêu dùng.
b. Tính không đồng nhất của sản phẩm
c. Khả năng dự trữ
d. Kiểm soát sự hoạt động của hệ thống.
9. Quản trị sản xuất và dịch vụ thuộc quá trình quản trị nào trong doanh nghiệp:
a. Quản trị chiến lược
b. Quản trị chiến thuật
c. Quản trị tác nghiệp

1

d. Cả 3 ý đều đúng
10. Công việc nào sau đây không phải là công việc của hoạt động quản trị sản xuất và dịch vụ trong
doanh nghiệp:
a. Lập kế hoạch
b. Đảm bảo nguồn tài chính
c. Duy trì chất lượng sản phẩm
d. Quản lý hàng tồn kho.
11. Đặc điểm mới của tổ chức sản xuất hiện đại
a. Quản trị tri thức
b. Tổ (nhóm) lao động độc lập
c. Tạo nội lực cạnh tranh cao
d. Cả 3 ý trên đều đúng
12. Đặc điểm của tổ chức sản xuất thời hậu công nghiệp:
a. Xác định sản lượng tối ưu bảo đảm cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất
b. Sáng tạo và hình thành nhiều dạng sản phẩm và dịch vụ mới
c. Đánh giá theo khối lượng sản xuất., không quan tâm tới chất lượng sản phẩm.
d. Không quan tâm tới lợi ích kinh tế.
13.
Mô hình quản lý chuỗi cung ứng sử dụng công cụ:
a. Cải tiến liên tục
b. Hệ thống ERP
c. JIT
d. TQM.
14.
Xu hướng của quản trị sản xuất và dịch vụ trong tương lai:
a. Sản xuất linh hoạt.
b. Chu...
PHẦN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ
1. Đầu ra của quá trình sản xuất là các sản phẩm
A. Vật chất
B. Dịch vụ
C. Vật chất và Dịch vụ
D. A hoặc B hoặc C
2. Sản phẩm là kết quả của
A. Các hoạt động
B. Một quá trình
C. Cả A và B đều đúng
D. Tất cả các phương án trên đều chưa chính xác.
3. Sản xuất là quá trình biến đổi
A. Nguyên vật liệu thành sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường
B. Các yếu tố đầu vào thành sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường
C. Nguyên vật liệu và lao động thành sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường
D. Các phương án trên đều chưa chính xác.
4. Sản xuất theo dây chuyền là loại hình sản xuất
A. Gián đoạn
B. Liên tục
C. Hàng khối
D. Cả B và C đều đúng
5. Quản trị sản xuất là
A. Đưa ra các quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
B. Tổ chức các hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp
C. A và B
D. Tất cả các phương án trên đều chưa chính xác.
6. Quá trình chế biến sữa tươi thành các sản phẩm từ sữa là quá trình sản xuất
A. Phân kỳ
B. Phân kỳ có điểm hội tụ
C. Hội tụ
D. Song song
7. Nhân tố nào không phải là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất (sản phẩm vật chất):
a. Sức lao động
b. Tài năng kinh doanh
c. Khách hàng.
d. Thông tin
8. Tiêu chí nào là tiêu chí dùng để phân biệt sản phẩm vật chất và sản phẩm dịch vụ:
a. Tính không tách rời giữa sản xuất và tiêu dùng.
b. Tính không đồng nhất của sản phẩm
c. Khả năng dự trữ
d. Kiểm soát sự hoạt động của hệ thống.
9. Quản trị sản xuất và dịch vụ thuộc quá trình quản trị nào trong doanh nghiệp:
a. Quản trị chiến lược
b. Quản trị chiến thuật
c. Quản trị tác nghiệp
1
đề thi quản trị tác nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi quản trị tác nghiệp - Người đăng: My Rain
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
đề thi quản trị tác nghiệp 9 10 395