Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thẩm định giá

Được đăng lên bởi loantt-ktv
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 636 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: văn bản sau khi ghi sẽ được lưu ở nơi nào trong máy tính?
a. Bộ nhớ trong
b. Bộ nhớ ngoài
c. Bộ nhớ trên
d. Bộ nhớ dưới
Câu 2: Trong hộp thoại Display properties, để thiết lập chương trình bảo vệ màn
hình bạn cần chọn page nào
a. Themes
b. Destop
c. Screen saver
d. Settings
Câu 3: Trong My Computer, ổ đĩa đã được chia xẻ khác với bình thường ở đặc
điểm
a. Biểu tượng ổ đĩa có thêm hình sao
b. Biểu tượng ổ đĩa có hình bàn tay
c. Biểu tượng ổ đĩa có màu vàng
d. Ba câu trên đều sai
Câu 4: Tổ hợp nào sau đây có tác dụng dán (paste) file hoặc folder vào vị trí mới
a. CTRL + V
b. CTRL + C
c. CTRL + X
d. CTRL + F
Câu 5: Để gửi một thư điện tử, bạn phải có tối thiểu thông tin nào sau đây:
a. Địa chỉ người nhận
b. Địa chỉ người nhận, tiêu đề thư
c. Địa chỉ người nhận, tiêu đề thư, nội dung thư
d. Tất cả đều sai
Câu 6: Trong Internet Explorer, trang nào (tab page) của internet options giúp đặt
địa chỉ home page
a. General
b. Connection
c. Programms
d. Advanced
Cau 7. Đại chỉ nào sau đây cung cấp công cụ tìm kiếm hàng đầu trên Internet:
a. 
b. 
c. http://vnexpress.
d. 
Câu 8: Chương trình nào sau đây không dùng để duyệt ưeb trên internet
a. Chương trình IE (internet explorer)
1

b. Chương trình Microsoft Worrd
c. Chương trình FireFox
d. Chương trình Google Chrome
Câu 9: CPU là viết tắt của:
a. Central processing unit
b. Control progress unit
c. Control processing unit
d. Central progress unit
Câu 10. Trong My Computer, để xóa các file tạm (Temporary files), ta cần:
a. Tên ổ cứng >>Properties>>disk cleanup
b. Tên ổ cứng >> tools>>Delete Temporary
c. Tên ổ cứng >> Tools >> Disk clean up
d. Tên ổ cứng >> menu Edit >> Disk clean up
Câu 11. Một Tetrabyte bằng bao nhiêu MB
a.
210
b.
230
c.
220
d.
240
Câu 12: trong các thiết bị sau, thiết bị nào không phải là ngoại vi
a. Màn hình
b. Optical disk
c. BUS
d. Bàn phím
Câu 13. Đơn vị nhớ cơ bản của máy tính là gì?
a. Bit
b. Kilo byte
c. Byte
d. Mega byte
Câu 14. Đâu là thành phần có thể thiếu trong một máy tính
a. CPU
b. BUS
c. Bộ nhớ trong
d. Ổ cứng
Câu 15. Phần mềm nào sau đây không dùng sọan thảo văn bản
a. MS Word
b. Edit Text
c. Wordpad
d. Notepad
Câu 16. Tính năng nào sau đây không phải tính năng chính của hệ điều hành
a. Điều khiển phần cứng máy tính
2

b. Quản lý lưu trữ thông tin trên ổ đĩa
c. Hiển thị các file ảnh, file văn bản
d. Cung cấp khả năng kết nối và trao đổi thông tin giữa các máy tính
Câu 17. Thao tác thiết lập công thức tính toán trong bảng...
Câu 1: văn bản sau khi ghi sẽ được lưu ở nơi nào trong máy tính?
a. Bộ nhớ trong
b. Bộ nhớ ngoài
c. Bộ nhớ trên
d. Bộ nhớ dưới
Câu 2: Trong hộp thoại Display properties, để thiết lập chương trình bảo v màn
hình bạn cần chọn page nào
a. Themes
b. Destop
c. Screen saver
d. Settings
Câu 3: Trong My Computer, đĩa đã được chia xẻ khác với bình thường đặc
điểm
a. Biểu tượng ổ đĩa có thêm hình sao
b. Biểu tượng ổ đĩa có hình bàn tay
c. Biểu tượng ổ đĩa có màu vàng
d. Ba câu trên đều sai
Câu 4: Tổ hợp nào sau đây có tác dụng dán (paste) file hoặc folder vào vị trí mới
a. CTRL + V
b. CTRL + C
c. CTRL + X
d. CTRL + F
Câu 5: Để gửi một thư điện tử, bạn phải có tối thiểu thông tin nào sau đây:
a. Địa chỉ người nhận
b. Địa chỉ người nhận, tiêu đề thư
c. Địa chỉ người nhận, tiêu đề thư, nội dung thư
d. Tất cả đều sai
Câu 6: Trong Internet Explorer, trango (tab page) của internet options giúp đặt
địa chỉ home page
a. General
b. Connection
c. Programms
d. Advanced
Cau 7. Đại chỉ nào sau đây cung cấp công cụ tìm kiếm hàng đầu trên Internet:
a. http://www.oracle.com
b. http://www.google.com
c. http://vnexpress.
d. http://www.ibm.com
Câu 8: Chương trình nào sau đây không dùng để duyệt ưeb trên internet
a. Chương trình IE (internet explorer)
1
Đề thi thẩm định giá - Trang 2
Đề thi thẩm định giá - Người đăng: loantt-ktv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thẩm định giá 9 10 86