Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi hungnguyennt1975
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ
(Thời gian làm bài: 60 phút)
Yêu cầu: Chọn 1 phương án trả lời đúng nhất từ mỗi câu hỏi sau đây.
1. Khoản mục nào sau đây không được tính vào GDP của Việt Nam năm 2006?
a. Một chiếc xe đạp sản xuất tại Công ty xe đạp Thống Nhất trong năm 2006.
b. Dịch vụ cắt tóc được thực hiện trong năm 2006.
c. Thu nhập mà người môi giới bất động sản nhận được trong năm 2006.
d. Một căn hộ được xây dựng năm 2005 và được bán lần đầu tiên trong năm 2006
2. Khoản tiền 50.000 đôla mà gia đình bạn chi mua một chiếc xe BMW được sản xuất tại Đức sẽ
được tính vào GDP của Việt Nam theo cách tiếp cận chi tiêu như như thế nào?
a. Đầu tư tăng 50.000 đôla và xuất khẩu ròng giảm 50.000 đôla.
b. Tiêu dùng tăng 50.000 đôla và xuất khẩu ròng giảm 50.000 đôla.
c. Xuất khẩu ròng giảm 50.000 đôla.
d. Không tác động nào vì chiếc xe này được sản xuất ở nước ngoài.
3. Lợi nhuận mà một nhà hàng của Việt Nam thu được tại Mat-xcơ-va sẽ được tính vào:
a.GNP của Việt Nam.
b.GDP của Việt Nam.
c.GDP của Nga.
d.Câu a và c đúng.
4. Giả sử năm 1994 là năm cơ sở và trong thời gian qua tỉ lệ lạm phát hàng năm của Việt Nam
đều mang giá trị dương. Khi đó,
a. GDP danh nghĩa luôn lớn hơn GDP thực tế.
b. GDP thực tế lớn hơn GDP danh nghĩa trước năm 1994 và điều ngược lại xảy ra sau năm
1994.
c. GDP thực tế luôn lớn hơn GDP danh nghĩa.
d. GDP thực tế nhỏ hơn GDP danh nghĩa trước năm 1994 và điều ngược lại xảy ra sau năm 1994.
Xét một nền kinh tế giả định mà người dân chỉ mua hai loại sản phầm là sách và bút. Năm cơ sở
là 2000.
Năm 2000:
 Giá sách: 2,00 nghìn đồng................Lượng sách 100 cuốn
 Giá bút chì 1,00 nghìn đồng.................Lượng bút chì: 100 cái
Năm 2001:
 Giá sách: 2,50 nghìn đồng................Lượng sách 90 cuốn



Giá bút chì 0,90 nghìn đồng.................Lượng bút chì: 120 cái

Năm 2002:
 Giá sách: 2,75 nghìn đồng................Lượng sách 105 cuốn
 Giá bút chì 1,00 nghìn đồng.................Lượng bút chì: 130 cái
5. Theo dữ liệu ở Bảng 1, CPI của các năm 2000, 2001, 2002 lần lượt là
a.100,0; 111,0; 139,6
b.100,0; 109,2; 116,0
c.100,0; 113,3; 125,0
d.83,5; 94,2; 100,0
6. Theo dữ liệu ở Bảng 1, tỉ lệ lạm phát của năm 2001 là
a.0%
b.9,2%
c.11,0%
d.13,3%
7. Theo dữ liệu ở Bảng 1, tỉ lệ lạm phát của năm 2002 là
a.0%
b.10,3%
c.11,0%
d.13,3%
8. Giả sử tỉ lệ tăng trưởng hàng năm là 7%. Theo qui tắc 70, GDP thực tế tăng thêm bao nhiêu
sau 1 thập kỉ?
a. 140%b. 280%c. 400%d. 300%
đáp án khác : 196,7% ><
9. Chính sách nào dưới đây có thể cải thiện được mức sống của ngư...
ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ
(Thời gian làm bài: 60 phút)
Yêu cầu: Chọn 1 phương án trả lời đúng nhất từ mỗi câu hỏi sau đây.
1. Khoản mục nào sau đây không được tính vào GDP của Việt Nam năm 2006?
a. Một chiếc xe đạp sản xuất tại Công ty xe đạp Thống Nhất trong năm 2006.
b. Dịch vụ cắt tóc được thực hiện trong năm 2006.
c. Thu nhập mà người môi giới bất động sản nhận được trong năm 2006.
d. Một căn hộ được xây dựng năm 2005 và được bán lần đầu tiên trong năm 2006
2. Khoản tiền 50.000 đôla mà gia đình bạn chi mua một chiếc xe BMW được sản xuất tại Đức sẽ
được tính vào GDP của Việt Nam theo cách tiếp cận chi tiêu như như thế nào?
a. Đầu tư tăng 50.000 đôla và xuất khẩu ròng giảm 50.000 đôla.
b. Tiêu dùng tăng 50.000 đôla và xuất khẩu ròng giảm 50.000 đôla.
c. Xuất khẩu ròng giảm 50.000 đôla.
d. Không tác động nào vì chiếc xe này được sản xuất ở nước ngoài.
3. Lợi nhuận mà một nhà hàng của Việt Nam thu được tại Mat-xcơ-va sẽ được tính vào:
a.GNP của Việt Nam.
b.GDP của Việt Nam.
c.GDP của Nga.
d.Câu a và c đúng.
4. Giả sử năm 1994 là năm cơ sở và trong thời gian qua tỉ lệ lạm phát hàng năm của Việt Nam
đều mang giá trị dương. Khi đó,
a. GDP danh nghĩa luôn lớn hơn GDP thực tế.
b. GDP thực tế lớn hơn GDP danh nghĩa trước năm 1994 và điều ngược lại xảy ra sau năm
1994.
c. GDP thực tế luôn lớn hơn GDP danh nghĩa.
d. GDP thực tế nhỏ hơn GDP danh nghĩa trước năm 1994 và điều ngược lại xảy ra sau năm 1994.
Xét một nền kinh tế giả định mà người dân chỉ mua hai loại sản phầm là sách và bút. Năm cơ sở
là 2000.
Năm 2000:
Giá sách: 2,00 nghìn đồng................Lượng sách 100 cuốn
Giá bút chì 1,00 nghìn đồng.................Lượng bút chì: 100 cái
Năm 2001:
Giá sách: 2,50 nghìn đồng................Lượng sách 90 cuốn
Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô - Người đăng: hungnguyennt1975
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô 9 10 865