Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi vào MB Thái Nguyên

Được đăng lên bởi phantanduy90
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dưới đây là đề thi trắc nghiệm online dành cho vị trí CV Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
và CV Khách hàng Cá nhân của MB Thái Nguyên (27-11-2013). Nói chung là đề cũng rất
"xương". Những câu này mình thấy khó, chép lại nhờ các bạn giải giúp nhé.
1. Khoản mục nào thuộc bên có trong bảng cân đối tài sản của NHTM:
A. Tái cấp vốn từ NHTW.
B. Chiết khấu thương phiếu đối với khách hàng.
C. Tiền gửi thanh toán của khách hàng.
D. Tiền gửi tiết kiệm của dân cư.
2. Giấy nợ NHTM phát hành để huy động vốn từ dân cư gồm:
A. Kỳ phiếu ngân hàng và séc ngân hàng.
B. Các loại thẻ tiết kiệm và cổ phiếu.
C. Kỳ phiếu ngân hàng.
D. Kỳ phiếu ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi ngân hàng và trái phiếu dài hạn.
5. Các cấp chiến lược của tổ chức bao gồm:
A. Cấp quốc tế và cấp quốc gia
B. Cấp ngành và cấp địa phương
C. Cấp tổ chức, cấp ngành và cấp chức năng
D. Cả 3 phương án trên đều đúng
6. Các nghiệp chủ thường làm tất cả những việc sau đây, TRỪ?
A. Để tránh những lỗi có thể phát sinh, họ phát triển sản phẩm của họ một các chậm chạp và
cẩn thận
B. Khai thác các xu hướng nhân khẩu học bị lãng quên
C. Tìm kiếm những phần thị trường bị bỏ qua
D. Tìm cách thỏa mãn nhu cầu của các khách hàng chưa hài lòng
Nghiệp chủ (entrepreneur) - những người tạo dựng các doanh nghiệp mới hoặc mở rộng
doanh nghiệp sang các hoạt động kinh doanh mới, thị trường mới -> mình nghĩ là 6.A
7. Tại mỗi mức lương thực tế bất kỳ, tỷ lệ thất nghiệp là tỷ số giữa:
A. Số người sẵn sàng làm việc tại mức lương đó và cầu lao động
B. Cầu lao động và số người sẵn sàng làm việc tại mức lương đó
C. Cầu lao động và cung lao động
D. Số người sẵn sàng làm việc tại mức lương đó và cung lao động
E. Cung lao động và số người sẵn sàng làm việc tại mức lương đó
8. Nghiệp vụ thị trường mở là một công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương
nhằm ổn định hóa nền kinh tế. Nếu các yếu tố khác không thay đổi, khi Ngân hàng
trung ương thực hiện nghiệp vụ mua vào trên thị trường mở sẽ làm cho
A. tổng cầu tăng và mức giá chung tăng
B. tổng cầu tăng và mức giá chung giảm
C. tổng cầu giảm và mức giá chung tăng
D. tổng cầu giảm và mức giá chung giảm
E. hoặc (A) hoặc (B)
-> Chọn E: NHTW thực hiện nghiệp vụ mua vào trên thị trường mở -> NHTW bơm tiền ra

nền kinh tế -> Tổng cầu tăng
9. Ngân hàng tài trợ cho khách hàng mua một tài sản trong trường hợp sau:
Giá tài sản cần mua: 220 triệu đồng
Tỷ lệ vốn ngân hàng tham gia so với tài sản là 60%
Tỷ lệ vốn của khách hàng tham gia so với tài sản là 40%
Thời hạn vay là 4 năm (48 tháng)
Định kì than...
Dưới đây là đề thi trắc nghiệm online dành cho vị trí CV Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
và CV Khách hàng Cá nhân của MB Thái Nguyên (27-11-2013). Nói chung là đề cũng rất
"xương". Những câu này mình thấy khó, chép lại nhờ các bạn giải giúp nhé.
1. Khoản mục nào thuộc bên có trong bảng cân đối tài sản của NHTM:
A. Tái cấp vốn từ NHTW.
B. Chiết khấu thương phiếu đối với khách hàng.
C. Tiền gửi thanh toán của khách hàng.
D. Tiền gửi tiết kiệm của dân cư.
2. Giấy nợ NHTM phát hành để huy động vốn từ dân cư gồm:
A. Kỳ phiếu ngân hàng và séc ngân hàng.
B. Các loại thẻ tiết kiệm và cổ phiếu.
C. Kỳ phiếu ngân hàng.
D. Kỳ phiếu ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi ngân hàng và trái phiếu dài hạn.
5. Các cấp chiến lược của tổ chức bao gồm:
A. Cấp quốc tế và cấp quốc gia
B. Cấp ngành và cấp địa phương
C. Cấp tổ chức, cấp ngành và cấp chức năng
D. Cả 3 phương án trên đều đúng
6. Các nghiệp chủ thường làm tất cả những việc sau đây, TRỪ?
A. Để tránh những lỗi có thể phát sinh, họ phát triển sản phẩm của họ một các chậm chạp và
cẩn thận
B. Khai thác các xu hướng nhân khẩu học bị lãng quên
C. Tìm kiếm những phần thị trường bị bỏ qua
D. Tìm cách thỏa mãn nhu cầu của các khách hàng chưa hài lòng
Nghiệp chủ (entrepreneur) - những người tạo dựng các doanh nghiệp mới hoặc mở rộng
doanh nghiệp sang các hoạt động kinh doanh mới, thị trường mới -> mình nghĩ là 6.A
7. Tại mỗi mức lương thực tế bất kỳ, tỷ lệ thất nghiệp là tỷ số giữa:
A. Số người sẵn sàng làm việc tại mức lương đó và cầu lao động
B. Cầu lao động và số người sẵn sàng làm việc tại mức lương đó
C. Cầu lao động và cung lao động
D. Số người sẵn sàng làm việc tại mức lương đó và cung lao động
E. Cung lao động và số người sẵn sàng làm việc tại mức lương đó
8. Nghiệp vụ thị trường mở là một công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương
nhằm ổn định hóa nền kinh tế. Nếu các yếu tố khác không thay đổi, khi Ngân hàng
trung ương thực hiện nghiệp vụ mua vào trên thị trường mở sẽ làm cho
A. tổng cầu tăng và mức giá chung tăng
B. tổng cầu tăng và mức giá chung giảm
C. tổng cầu giảm và mức giá chung tăng
D. tổng cầu giảm và mức giá chung giảm
E. hoặc (A) hoặc (B)
-> Chọn E: NHTW thực hiện nghiệp vụ mua vào trên thị trường mở -> NHTW bơm tiền ra
Đề thi vào MB Thái Nguyên - Trang 2
Đề thi vào MB Thái Nguyên - Người đăng: phantanduy90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi vào MB Thái Nguyên 9 10 409