Ktl-icon-tai-lieu

Dệt may

Được đăng lên bởi Pearl Le
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2335 lần   |   Lượt tải: 9 lần
LOGO

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ
BỘ CHỨNG TỪ CẦN THIẾT TRONG
NGÀNH DỆT MAY
GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà
Danh sách nhóm:
Hồ Duy Quang
Nguyễn Ngọc Thạch
Nguyễn Xuân Anh Tú
Trần Thủy Tiên
Trương Thị Ngọc QuýPHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ BỘ CHỨNG TỪ
CẦN THIẾT TRONG NGÀNH DỆT MAY
I. VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA NGÀNH DỆT MAY TRONG PHÁT TRIỂN KINH
TẾ VÀ CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY CỦA VIỆT NAM

II. CÁC LOẠI CHỨNG TỪ CẦN THIẾT KHI XUẤT KHẨU HÀNG HÓA BẰNG
ĐƯỜNG BIỂN:

III. BỘ CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI VIỆC XUÁT KHẨU HÀNG DỆT MAY

IV. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUẨN BỊ BỘ CHỨNG TỪ
CẦN THIẾT CHO NGÀNH DỆT MAYI. VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM TRONG PHÁT
TRIỂN KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY
CỦA VIỆT NAM.

1. Vai trò của ngành dệt may trong nền kinh tế.
. Hình thành và phát triển đầu tiên ở các nước Châu
Âu. Cùng với tiến trình các cuộc cách mạng khoa học
công nghệ, việc áp dụng các thành tựu kỹ thuật khiến
cho ngành dệt may Châu Âu đạt tới những bước
nhảy vọt cả về chất và số lượng, đem lại thu nhập
cao cho người dân và cho nhiều quốc gia
.Ngành dệt may đã góp phần tích cực giải quyết công
ăn việc làm cho hàng triệu người lao động, có vai trò
quan trọng trong việc giảm tỷ lệ thất nghiệp trong xã
hội. Như vậy đồng nghĩa với việc tạo thu nhập và ổn
định đời sống người lao động..


I. VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM TRONG PHÁT
TRIỂN KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY
CỦA VIỆT NAM
2. Vị trí của ngành dệt may Việt Nam trong phát triển kinh tế

Tính đến cuối năm 2011, toàn ngành dệt may có khoảng 3700
doanh nghiệp (DN), thu hút trên 2 triệu lao động, chiếm 5% lực lượng
lao động cả nước, kim ngạch xuất khẩu dệt may ước đạt gần 16 tỷ
USD, là ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất Việt Nam, chiếm 16%
tổng kim ngạch xuất khẩu cả

Kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này đạt 5,9 tỷ USD trong năm
2006, đến năm 2011 đã tăng lên 15,8 tỷ USD.Thực tế cho thấy, sau khi
gia nhập WTO và ký kết các FTA

Tính đến nay hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam đã có mặt tại
180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó thị truờng nhập
khẩu Hoa Kỳ đứng đầu với kim ngạch khoảng 6,872 tỷ USD trong năm
2011, tăng trưởng hơn 12% so với năm 2010, tiếp theo là EU đạt 2,5 tỷ
USD, tăng 33%, đứng thứ 3 là thị trường Nhật Bản đạt 1,68 tỷ USD,
tăng 45%.


I. VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM TRONG PHÁT TRIỂN
KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT ...
LOGO
www.trungtamtinhoc.edu.vn
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ
BỘ CHỨNG TỪ CẦN THIẾT TRONG
NGÀNH DỆT MAY
GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà
Danh sách nhóm:
Hồ Duy Quang
Nguyễn Ngọc Thạch
Nguyễn Xuân Anh Tú
Trần Thủy Tiên
Trương Thị Ngọc Quý
Dệt may - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dệt may - Người đăng: Pearl Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Dệt may 9 10 654