Ktl-icon-tai-lieu

Dịch vụ Logostic

Được đăng lên bởi Hưng Phùng
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện kinh tế thị truờng hiện nay, các hoạt động thương
mại phát triển rất phong phú, đa dạng và đan xen lẫn nhau, việc một
thương nhân chỉ bằng khả năng của mình thực hiện tất cả các công đoạn
của quá trình giao lưu thương mại ngày càng trở nên hãn hữu. Chỉ để
chuyển được hàng hóa đến cho người mua, thương nhân bán hàng có thể
phải thực hiện một loạt các thao tác từ đóng gói sản phẩm, ghi ký mã
hiệu, làm thủ tục thuế quan và một loạt các giấy tờ khác để gửi hàng và
nhận hàng, xếp dỡ hàng hóa, lưu kho bãi… Thương nhân bán hàng có thể
thực hiện được tất cả những công việc trên nhưng không phải bất cứ
thương nhân nào cũng có đủ trình độ chuyên môn, mặt khác những chi
phí phát sinh trong việc thực hiện các hoạt động phụ trợ trên cũng rất tốn
kém. Để giảm chi phí sản xuất, các thương nhân đã lựa chọn cho mình
những dịch vụ liên quan đến việc chuyển hàng hóa đến người mua. Và vì
thế dịch vụ giao nhận hàng hóa ra đời.
Dịch vụ này lần đầu tiên được quy định trong Luật thương mại
1997, và cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, giao nhận hàng
hóa dần được mở rộng nội hàm. Luật thương mại 2005 gọi loại dịch vụ
này là dịch vụ Logistics.
Tại điều 233 Luật thương mại 2005 đã định nghĩa: “ Dịch vụ
logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực
hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho,
lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng,
đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên
quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao.
Dịch vụ logistics được phiên âm theo tiếng Việt là dịch vụ lô-gi-stíc.”
Những kiến thức về logistics và các hoạt động logistics mới xâm
nhập vào Việt Nam trong thời gian gần đây, trước hết và chủ yếu thông
qua hoạt động của các công ty vận tải giao nhận nước ngoài và một số
người được đào tạo tại nước ngoài. Thực tế thì logistics được vận dụng
trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, xã hội, quân sự và trong
trong từng lĩnh vực có mục tiêu, phạm vi hoạt động cũng như tiêu chí
đánh giá là hết sức khác nhau. Nhìn từ góc độ vĩ mô, có thể hiểu logistics
theo 2 cấp độ cơ bản: cấp độ vi mô (trong lĩnh vực quản trị sản xuất của
doanh nghiệp) và cấp độ vĩ mô (như một ngành kinh tế). Trên tầm vĩ mô
thì điều quan tâm là xây dựng một mạng lưới logistics đa dạng, linh hoạt
cho phép chuyển tối ưu bộ phận sang tối ưu toàn bộ, nhằm mục đích tối
ưu hiệu quả của vòng quay tăng trưởng, vòng quay thu mua hàng hóa...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện kinh tế thị truờng hiện nay, các hoạt động thương
mại phát triển rất phong phú, đa dạng đan xen lẫn nhau, việc một
thương nhân chỉ bằng khả năng của mình thực hiện tất cả các công đoạn
của quá trình giao lưu thương mại ngày càng trở n hãn hữu. Chỉ để
chuyển được hàng hóa đến cho người mua, thương nhân bán hàng thể
phải thực hiện một loạt c thao tác từ đóng gói sản phẩm, ghi ký
hiệu, làm thủ tục thuế quan một loạt các giấy t khác đ gửi hàng
nhận hàng, xếp dỡ hàng hóa, lưu kho bãi… Thương nhân bán hàng có thể
thực hiện được tất cả những công việc trên nhưng không phải bất cứ
thương nhân nào cũng đủ trình đ chuyên môn, mặt khác những chi
phí phát sinh trong việc thực hiện các hoạt động phụ trợ trên cũng rất tốn
kém. Để giảm chi p sản xuất, các thương nhân đã lựa chọn cho mình
những dịch vụ liên quan đến việc chuyển hàng hóa đến người mua.
thế dịch vụ giao nhận hàng hóa ra đời.
Dịch vụ này lần đầu tiên được quy định trong Luật thương mại
1997, và cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, giao nhận hàng
hóa dần được mở rộng nội hàm. Luật thương mại 2005 gọi loại dịch vụ
này là dịch vụ Logistics.
Tại điều 233 Luật thương mại 2005 đã định nghĩa: Dịch vụ
logistics hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực
hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho,
lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng,
đóng gói bao bì, ghi hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác liên
quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao.
Dịch vụ logistics được phiên âm theo tiếng Việt là dịch vụ lô-gi-stíc.”
Những kiến thức về logistics và các hoạt động logistics mới xâm
nhập vào Việt Nam trong thời gian gần đây, trước hết chủ yếu thông
qua hoạt động của các công ty vận tải giao nhận nước ngoài một s
người được đào tạo tại nước ngoài. Thực tế thì logistics được vận dụng
trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, xã hội, quân sự trong
trong từng lĩnh vực mục tiêu, phạm vi hoạt động cũng như tiêu chí
đánh giá là hết sức khác nhau. Nhìn từ góc độ vĩ mô, có thể hiểu logistics
theo 2 cấp độ bản: cấp độ vi (trong lĩnh vực quản trị sản xuất của
doanh nghiệp) cấp độ (như một ngành kinh tế). Trên tầm
thì điều quan tâm xây dựng một mạng lưới logistics đa dạng, linh hoạt
cho phép chuyển tối ưu bộ phận sang tối ưu toàn bộ, nhằm mục đích tối
ưu hiệu quả của vòng quay tăng trưởng, vòng quay thu mua hàng hóa, sản
xuất, phân phối bán hàng, vận tải, tái chế sử dụng lại c nguồn
nguyên vật liệu từ các công ty đơn l đến toàn bộ ngành công nghiệp
thông qua sự hợp tác.
Dịch vụ Logostic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dịch vụ Logostic - Người đăng: Hưng Phùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Dịch vụ Logostic 9 10 983