Ktl-icon-tai-lieu

Điểm khác nhau giữa khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế

Được đăng lên bởi Phuc Thinh Tran Quoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên: Trần Quốc Phúc Thịnh
MSSV: 2006861
Môn học: Tín Dụng Ngân hàng

BÀI TẬP VỀ NHÀ
Đề bài: Điểm giống và khác nhau giữa khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế
Trả lời:
1 Khái niệm
1.1 Khái niệm khủng hoảng tài chính


Khủng hoảng tài chính là sự mất khả năng thanh toán của các tập đoàn tài chính, dẫn
tới sự sụp đổ và phá sản dây chuyền trong hệ thống tài chính.

1.2 Khái niệm khủng hoảng kinh tế


Khủng hoảng kinh tế là trạng thái kinh tế dài hạn được đặc trưng bởi tình trạng thất
nghiệp, giảm phát và sự suy giảm sản xuất, tiêu dùng và đầu tư trong nền kinh tế.

2 Điểm giống nhau giữa khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế
Đều gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và xã hội của một quốc gia
3 Điểm khác nhau giữa khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế
Tuy nhiên khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế cũng khác nhau những đặc
điểm sau đây:

Khủng hoảng tài chính

Khủng hoảng kinh tế

Khái niệm

Trạng thái các giá trị của tài sản tài chính,
tổ chức tài chính, hệ thống tài chính bị
sụt giảm mạnh và đổ vỡ trong một thời
gian ngắn.

Trạng thái các hoạt động kinh tế bị suy
giảm trầm trọng diễn ra trong một thời
gian dài, như là tình trạng thất nghiệp,
giảm phát, suy giảm sản xuất,…

Thể hiện

Mức giá tài sản tài chính (NYSE,…)

Sản lượng GDP

Khía cạnh

Vi mô

Vĩ mô

Ảnh hưởng

Nền kinh tế tiền tệ

Nền kinh tế thực

Liên quan

Cấu trúc tài chính

Cấu trúc của nền kinh tế

Yếu tố lây
lan

Có yếu tố lây lan vì các nước đều có tự
do thương mại và nguồn vốn được di
chuyển qua nhiều nước khác nhau.

Không có yếu tố trực tiếp lây lan, vì nó chỉ
ảnh hưởng đến nền kinh tế của một nước.

Tác động

Nền kinh tế thực

Nền kinh tế tiền tệ

4 Kết luận:
Qua 2 khái niệm và các đặc điểm giống và khác nhau giữa khủng hoảng tài chính và
khủng hoảng kinh tế, ta nhận thấy rằng khủng hoảng tài chính chỉ là một phần của khủng hoảng
kinh tế. Tuy nhiên khủng hoảng tài chính lại gây thiệt hại lớn nhất vì các nước có tự do thương
mại, nguồn vốn được di chuyển qua nhiều nước khác nhau do đó khủng hoảng tài chính có yếu
tố lây lan, ngược lại khủng hoảng kinh tế lại không có yếu tố lây lan trực tiếp vì nó chỉ ảnh
hưởng đến kinh tế của một nước.

...
Họ và tên: Trần Quốc Phúc Thịnh
MSSV: 2006861
Môn học: Tín Dụng Ngân hàng
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Đề bài: Điểm giống và khác nhau giữa khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế
Trả lời:
1 Khái niệm
1.1 Khái niệm khủng hoảng tài chính
Khủng hoảng tài chính sự mất khả năng thanh toán của các tập đoàn tài chính, dẫn
tới sự sụp đổ và phá sản dây chuyền trong hệ thống tài chính.
1.2 Khái niệm khủng hoảng kinh tế
Khủng hoảng kinh tế trạng thái kinh tế dài hạn được đặc trưng bởi tình trạng thất
nghiệp, giảm phát và sự suy giảm sản xuất, tiêu dùng và đầu tư trong nền kinh tế.
2 Điểm giống nhau giữa khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế
Đều gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và xã hội của một quốc gia
3 Điểm khác nhau giữa khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế
Tuy nhiên khủng hoảng tài chính khủng hoảng kinh tế cũng khác nhau những đặc
điểm sau đây:
Điểm khác nhau giữa khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế - Trang 2
Điểm khác nhau giữa khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế - Người đăng: Phuc Thinh Tran Quoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Điểm khác nhau giữa khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế 9 10 603