Ktl-icon-tai-lieu

điểm yêu của nền kinh té việt nam

Được đăng lên bởi Maruko Chibi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên đề tài: sự thiếu liên kết trong các khâu trong ngành nông sản khiến người nông dân
1. Thực trạng:
Cho đến nay, tất cả các ngành hàng nông sản đều không có một ngành nào có cấp quản lý
tập trung thống nhất riêng cho ngành mình. Mô hình quản lý theo kiểu dàn ngang và đan
chéo đang phát sinh rất nhiều bất cập.
Là một đất nước nông nghiệp, Việt Nam có rất nhiều ngành hàng nông sản, từ lúa gạo, cà
phê, cho đến thuỷ hải sản... Các ngành hàng này đang đóng vai trò như những xương
sống của ngành nông nghiệp trong nước.
Tuy đã đạt được nhiều thành tựu không nhỏ, nhưng về bản chất, các ngành hàng nông sản
vẫn còn mang nhiều đặc trưng của một nền sản xuất nông nghiệp tự cấp tự túc. Khi bước
vào nền sản xuất hàng hoá, hầu hết các ngành hàng nông sản trong nước luôn gặp rất
nhiều khó khăn.
Thẳng thắn nhìn nhận, vấn đề của các ngành hàng nông sản luôn hiện diện mọi khâu, mọi
lúc. Nhìn vào đâu cũng thấy vấn đề: từ khâu nguyên liệu, khâu chế biến, thị trường cho
đến chính sách.... Biểu hiện thường thấy vẫn là những căn bệnh kinh niên như: được mùa
mất giá - được giá mất mùa, trồng nhiều rồi chặt – hết chặt lại trồng, hàng cùng loại
nhưng bán giá thấp... Vì thế cho đến nay các ngành hàng nông sản chưa bao giờ thực sự
phát triển bền vững.
Các tác nhân trong ngành hàng, các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội ngành, các tổ
chức phi chính phủ... đã có nhiều nỗ lực để tháo gỡ khó khăn nhưng dường như các
khuyết tật lớn của ngành hàng nông sản trong nước chưa bao giờ được giải quyết triệt để.
Cố gắng giải quyết được khâu này thì khâu khác còn vướng, địa phương này thông thì địa
phương khác tắc.
2. Nguyên nhân:
Nguyên nhân của vấn đề đang nằm ở hai điểm cơ bản sau :

- Các ngành hàng thiếu sự tổ chức và quản lý tập trung.
- Các ngành hàng thiếu chiến lược phát triển tổng thể.
Cho đến nay, tất cả các ngành hàng nông sản, từ ngành có giá trị kim ngạch thấp như mây
tre, cho đến những ngành có giá trị cao như lúa gạo, cao su, café ...không có một ngành
nào có cấp quản lý tập trung thống nhất riêng cho ngành mình, tất cả đều nằm dưới sự
quản lý đan xen của rất nhiều ban ngành khác nhau, điển hình là ngành lúa gạo: hiện
ngành này đang được quản lý theo từng phần bởi ít nhất 5 bộ ngành sau :
Bộ Tài nguyên Môi truờng quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp quản lý trồng trọt, Bộ Công
Thương quản lý thị trường, Bộ Khoa học Công nghệ quản lý chất lượng phân bón, Bộ Kế
hoạch Đầu tư quản lý việc cấp phép cho các doanh nghiệp kinh doanh hàng nông sản....
Có lẽ sẽ còn ...
Tên đề tài: sự thiếu liên kết trong các khâu trong ngành nông sản khiến người nông dân
1. Thực trạng:
Cho đến nay, tất cả các ngành hàng nông sản đều không có một ngành nào có cấp quản
tập trung thống nhất riêng cho ngành mình. hình quản theo kiểu dàn ngang đan
chéo đang phát sinh rất nhiều bất cập.
Là một đất nước nông nghiệp, Việt Namrất nhiều ngành hàng nông sản, từ lúa gạo,
phê, cho đến thuỷ hải sản... Các ngành hàng này đang đóng vai trò như những xương
sống của ngành nông nghiệp trong nước.
Tuy đã đạt được nhiều thành tựu không nhỏ, nhưng về bản chất, các ngành hàng nông sản
vẫn còn mang nhiu đặc trưng của một nền sản xuất nông nghiệp tự cấp tự túc. Khi bước
vào nền sản xuất hàng hoá, hầu hết các ngành hàng nông sản trong nước luôn gặp rất
nhiều khó khăn.
Thẳng thắn nhìn nhận, vấn đề của các ngành hàng nông sản luôn hiện diện mọi khâu, mọi
lúc. Nhìn o đâu cũng thấy vấn đề: từ khâu nguyên liệu, khâu chế biến, thị trường cho
đến chính sách.... Biu hiện thường thấy vẫn là những căn bệnh kinh niên như: được mùa
mất giá - được giá mất mùa, trồng nhiều rồi chặt hết chặt lại trồng, hàng cùng loại
nhưng bán giá thấp... thế cho đến nay các ngành hàng nông sản chưa bao giờ thực sự
phát triển bền vững.
Các tác nhân trong ngành hàng, các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội ngành, các tổ
chức phi chính phủ... đã có nhiều nỗ lực để tháo gỡ khó khăn nhưng dường như các
khuyết tật lớn của ngành hàng nông sản trong nước chưa bao giờ được giải quyết triệt để.
Cố gắng giải quyết được khâu này thì khâu khác còn vướng, địa phương này thông thì địa
phương khác tắc.
2. Nguyên nhân:
Nguyên nhân của vấn đề đang nằm ở hai điểm cơ bản sau :
điểm yêu của nền kinh té việt nam - Trang 2
điểm yêu của nền kinh té việt nam - Người đăng: Maruko Chibi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
điểm yêu của nền kinh té việt nam 9 10 759