Ktl-icon-tai-lieu

điện toán đám mây

Được đăng lên bởi Thuý Chu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1104 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chủ đề 3: Điện toán đám mây - cơ hội và thách thức của việc triển khai ứng dụng tại
doanh nghiệp Việt Nam.
NỘI DUNG:
1.Giới thiệu về điện toán đám mây
1.1. Khái niệm điện toán đám mây
1.2. Các đặc điểm của điện toán đám mây
1.3. Cách thức điện toán đám mây hoạt động
1.4. Ưu và nhược điểm của điện toán đám mây
1.5. Sự cần thiết của điện toán đám mây
2. Điện toán đám mây- xu hướng công nghệ mới tại Việt Nam
2.1. Những tín hiệu đầu tiên
2.2. Thực trạng triển khai điện toán đám mây tại Việt Nam
3. Cơ hội và thách thức của việc triển khai ứng dụng điện toán đám mây tại doanh nghiệp
Việt Nam.
3.1. Cơ hội
3.2. Thách thức
4. Tổng kết

1.

Giới thiệu về điện toán đám mây

1.1.

Khái niệm điện toán đám mây

Điện toán đám mây (cloud computing), còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là mô hình
điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet.
Thuật ngữ "đám mây" ở đây là lối nói ẩn dụ chỉ mạng Internet (dựa vào cách được
bố trí của nó trong sơ đồ mạng máy tính) và như một liên tưởng về độ phức tạp của các
cơ sở hạ tầng chứa trong nó. Ở mô hình điện toán này, mọi khả năng liên quan đến công
nghệ thông tin đều được cung cấp dưới dạng các "dịch vụ", cho phép người sử dụng truy
cập các dịch vụ công nghệ từ một nhà cung cấp nào đó "trong đám mây" mà không cần
phải có các kiến thức, kinh nghiệm về công nghệ đó, cũng như không cần quan tâm đến
các cơ sở hạ tầng phục vụ công nghệ đó.
Theo tổ chức Xã hội máy tính IEEE "Nó là hình mẫu trong đó thông tin được lưu
trữ thường trực tại các máy chủ trên Internet và chỉ được được lưu trữ tạm thời ở các máy
khách, bao gồm máy tính cá nhân, trung tâm giải trí, máy tính trong doanh nghiệp, các
phương tiện máy tính cầm tay,...". Điện toán đám mây là khái niệm tổng thể bao gồm cả
các khái niệm như phần mềm dịch vụ, Web 2.0 và các vấn đề khác xuất hiện gần đây, các
xu hướng công nghệ nổi bật, trong đó đề tài chủ yếu của nó là vấn đề dựa vào Internet để
đáp ứng những nhu cầu điện toán của người dùng.

1.2. Các đặc điểm của điện toán đám mây

Từ định nghĩa của điện toán đám mây có thể thấy được năm đặc điểm nổi trội nhất
của điện toán đám mây:

“Người tiêu dùng có thể đơn phương thiết lập yêu cầu nguồn lực nhằm đáp ứng yêu
cầu của hệ thống như: thời gian sử dụng Server, dung lượng lưu trữ, cũng như là khả
năng đáp ứng các tương tác lớn của hệ thống ra bên ngoài."
Người dùng có thể sử dụng được các dịch vụ điện toán đám mây - ở cấp cơ sở hạ
tầng, nền tảng, hoặc ứng dụng - bất cứ khi nào họ muốn, mà không cần sự hỗ tr...
Chủ đề 3: Điện toán đám mây - hội thách thức của việc triển khai ứng dụng tại
doanh nghiệp Việt Nam.
NỘI DUNG:
1.Giới thiệu về điện toán đám mây
1.1. Khái niệm điện toán đám mây
1.2. Các đặc điểm của điện toán đám mây
1.3. Cách thức điện toán đám mây hoạt động
1.4. Ưu và nhược điểm của điện toán đám mây
1.5. Sự cần thiết của điện toán đám mây
2. Điện toán đám mây- xu hướng công nghệ mới tại Việt Nam
2.1. Những tín hiệu đầu tiên
2.2. Thực trạng triển khai điện toán đám mây tại Việt Nam
3. Cơ hội và thách thức của việc triển khai ứng dụng điện toán đám mây tại doanh nghiệp
Việt Nam.
3.1. Cơ hội
3.2. Thách thức
4. Tổng kết
điện toán đám mây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điện toán đám mây - Người đăng: Thuý Chu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
điện toán đám mây 9 10 595